Julkaisut

Julkaisut

Tervetuloa Kemijoki Oy:n julkaisuarkistoon!

Vuosiraportti ja tilinpäätös 2022 (PDF)
Financial Statements 2022 (PDF)
Yritysvastuuraportti 2022 (verkkosivut)
GRI-kooste 2022 (PDF)

Vihreän rahoituksen viitekehys (julkaistu kesäkuussa 2020) 
Lieksanjoen voimalaitoksemme 2018 -esite
Sierilä - nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa (päivitetty 5/2017)
Osa jokivarsien elämää -esite (julkaistu heinäkuussa 2016)

Aiemmat vuosiraportit

Vuosiraportti ja tilinpäätös 2021 (tulostettava versio)
Vuosiraportti ja tilinpäätös 2021 (selailtava versio)
Financial Statements 2021 (tulostettava versio)
Financial Statements 2021 (selailtava versio)
Yritysvastuuraportti 2021 (verkkosivut)
GRI-kooste 2021 (PDF)

Vuosiraportti ja tilinpäätös 2020 (tulostettava versio)
Vuosiraportti ja tilinpäätös 2020 (selailtava versio)
Financial Statements 2020 (tulostettava versio)
Financial Statements 2020 (selailtava versio)
Yritysvastuuraportti 2020 (verkkosivut)
GRI-kooste 2020 (PDF)

Vuosiraportti ja tilinpäätös 2019 (tulostettava versio)
Vuosiraportti ja tilinpäätös 2019 (selailtava versio)
Financial Statements 2019 (tulostettava versio)
Financial Statements 2019 (selailtava versio)
Yritysvastuuraportti 2019 (verkkosivut)
GRI-kooste 2019 (PDF)

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 (tulostettava versio)
Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 (selailtava versio)
Financial Statements 2018 (tulostettava versio)
Financial Statements 2018 (selailtava versio)
Yritysvastuuraportti 2018 (verkkosivut)
GRI-kooste 2018 (PDF)

Kalataloustarkkailuraportit

Kemijokisuun kalastustiedustelu vuonna 2022
Isohaaran altaan kalastustiedustelu vuonna 2022
Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2022

Kemijoen Isohaaran ja Taivalkosken tutkimus- ja näytepyynti vuonna 2021
Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuoteen 2021 saakka
Isohaaran altaan kalastustiedustelu vuonna 2021
Selvitys kalastuksesta Yläkemijoella, Luirojoella ja Tenniöjoella vuonna 2021
Kemijokisuun kalastustiedustelu vuonna 2021

Kemijoen Isohaaran ja Taivalkosken tutkimus- ja näytepyynti vuonna 2020
Kemijokisuun kalastustiedustelu vuonna 2020
Isohaaran altaan kalastustiedustelu vuonna 2020
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva-Taivalkoski vuonna 2020

Kemijoen Isohaaran ja Taivalkosken alapuolisen verkkopyynnin tulokset vuonna 2019
Kemijokisuun kalastustiedustelu vuonna 2019
Isohaaran altaan kalastustiedustelu vuonna 2019
Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2015–2019
Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2015–2019, liitteet 1–5

Kemijokisuun kalastustiedustelu vuonna 2018
Isohaaran altaan kalastustiedustelu vuonna 2018
Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2018
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Tervolan Silta - Ossauskosken voimalaitos vuonna 2018

Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2017
Kemijoen merialueen kalataloustarkkailu vuoteen 2016 saakka
Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2016
Selvitys kalastuksesta Ylä-Kemijoella, Luirojoella ja Tenniöjoella vuonna 2016
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Tervolan silta – Ossauskosken voimalaitos vuonna 2016
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva – Isohaara vuonna 2015
Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2010–2014

Vesistötarkkailuraportit

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2021
Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2021

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2020
Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2020

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2019
Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2019
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2018
Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2018

Muut raportit ja selvitykset

Toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Kemijoki Oy:n toiminta-alueella 
Taloustieteellinen analyysi ehdotettujen uusien kalatalousvelvoitteiden vaikutuksista
Kemijoki Oy:n lausunto Vesipoke- ja lupamuutoshankkeiden loppuraporteista

G-FPR4QN6Z05