Julkaisut

Julkaisut

Tervetuloa Kemijoki Oy:n julkaisuarkistoon!

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 (tulostettava versio)
Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 (selailtava versio)
Financial Statements 2018 (tulostettava versio)
Financial Statements 2018 (selailtava versio)
GRI-kooste 2018
(PDF)
Yritysvastuuraportti 2018 (verkkosivut)
Lieksanjoen voimalaitoksemme 2018 -esite
Sierilä - nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa (päivitetty 5/2017)
Osa jokivarsien elämää -esite (julkaistu heinäkuussa 2016)

Aiemmat vuosikertomukset

Financial Statements 2017 (A4-printtiversio)
Financial Statements 2017 (PDF)
Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017 (A4-printtiversio)
Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017 (PDF)
Yritysvastuuraportti 2017 (verkkosivut)
GRI-kooste 2017 (PDF)
Financial Statements 2016 (PDF)
Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2016 (PDF)
Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2016 (A4-printtiversio)
GRI-kooste 2016 (PDF)
Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2015 (PDF)
Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2015 (A4-printtiversio)
GRI-kooste 2015 (PDF)
Financial Statements 2015 (PDF)

Kalataloustarkkailuraportit

Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2017
Kemijoen merialueen kalataloustarkkailu vuoteen 2016 saakka
Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2016
Selvitys kalastuksesta Ylä-Kemijoella, Luirojoella ja Tenniöjoella vuonna 2016
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Tervolan silta – Ossauskosken voimalaitos vuonna 2016
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva – Isohaara vuonna 2015
Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2010–2014

Vesistötarkkailuraportit

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2017
Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2017

Muut raportit ja selvitykset

Toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Kemijoki Oy:n toiminta-alueella 
Taloustieteellinen analyysi ehdotettujen uusien kalatalousvelvoitteiden vaikutuksista