Julkaisut

Julkaisut

Tervetuloa Kemijoki Oy:n julkaisuarkistoon!

Sierilä - nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa (julkaistu joulukuussa 2016)

Osa jokivarsien elämää -esite (julkaistu heinäkuussa 2016)

Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2015 (PDF)
Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2015 (A4-printtiversio)
GRI-kooste 2015 (PDF)
Financial Statements 2015 (PDF)

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2014 (ePaper-verkkojulkaisu)
Vuosikertomus, yritysvastuuraportti ja tilinpäätös 2014 (PDF)
Financial Statements 2014 (PDF)
Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus 2012
Annual Report 2012
Vuosikertomus 2011

Kalataloustarkkailuraportit

Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva – Isohaara vuonna 2015
Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset 2010–2014
Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013
Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2013
Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012
Kemin edustan kalataloustarkkailu 2012
Kemijoen merialueen kalataloustarkkailu vuoteen 2011 saakka
Selvitys kalastuksesta Ylä-Kemijoella, Luirojoella ja Tenniöjoella vuonna 2011
Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva-Isohaara vuonna 2010
Kemijoen jokialueen kalataloustarkkailu 2005-2009

Vesistötarkkailuraportit

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2015
Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2015

Kemijoen vesistötarkkailu vuonna 2014

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu vuonna 2014
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013
Kemijoen vesistötarkkailu v. 2013
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalojen elohopeapitoisuuden tarkkailu vuonna 2012