Kemijoki Oy

Olemme vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä.

Vesisähkö on tärkein uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yhtiönä tarkoituksemme on mahdollistaa suomalaisen arjen sujuvuus ja energiasiirtymä.  

Kemijoki Oy:n voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 megawattia (MW). Tuotamme kolmanneksen Suomen vesisähköstä. Sen lisäksi tuotamme sähköjärjestelmälle elintärkeää joustoa ja parannamme huoltovarmuutta. Vesivoima on parasta säätövoimaa. 

 • Lisäämme tuotantoa, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Vähennämme tuotantoa, kun Suomi nukkuu tai kun tuulee ja sähköstä on ylitarjontaa.  
 • Sähkön kulutus- ja tuotantohuippuja tasataan suurelta osin vesisähköllä. Sillä on ainutlaatuinen kyky tasata energiankulutuksen ja -tuotannon eroja vuodenajoista minuuttien ajanjaksoihin. 

20 vesivoimalaitosta kolmella alueella 

Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen alueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Teemme pumppuvoimalaitoksen esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla ja selvitämme muiden pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Kemijoen alueella. Säännöstelemme Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä.

Toiminta-alueemme  

 • kolmella jokivarrella on mittaa yhteensä yli 1 000 kilometriä ja  
 • kahdeksassa kunnassa on lähes 200 000 asukasta. 

Vesivoiman hyödyntäminen luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla

Yritysvastuutamme ohjaa visiomme olla vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä. Toimintamme lähtökohtana on vesivoiman hyödyntäminen luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla.   

Vesivoiman hyödyntäminen aiheuttaa muutoksia luontoon, maisemaan ja paikallisten asukkaiden elämään. Käymme sidosryhmiemme kanssa monipuolista vuoropuhelua toimintamme vaikutuksista. Tarpeita ja palautteita käytämme toimintamme kehittämiseen. 

Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on Kemijoki Oy:n toiminnan perusta. Luvat ja velvoitteet ohjaavat yhtiön toimintaa muun muassa patoturvallisuusasioissa, vesistöjen käytössä sekä kala-asioissa.   

Toimimme yhdessä paikallisten ja kumppaneidemme kanssa

Energiantuotannon lisäksi teemme jokivarsissa paljon muutakin: ennallistamme esimerkiksi elinympäristöjä, rakennamme venepaikkoja ja huolehdimme paikallisista kalakannoista. Toteutamme muun muassa kuntien, kalatalousalueiden ja oppilaitosten kanssa erilaisia jokivartisten elämää parantavia yhteistyöhankkeita. 

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Toimintamallimme perustuu kumppanuuksiin: ostamme suurimman osan toiminnoistamme palvelutoimittajilta. Ketterän toimintamallin ansiosta tuotamme vesisähköä kustannustehokkaasti, sopeudumme muuttuviin tilanteisiin ja kehitämme tulevaisuuden vesisähköosaamista. 

Tietoa Kemijoki Oy:stä

 • Sähkön vuosituotanto 4 622 GWh (2023) 
 • Kokonaiskäytettävyys 95,35 % (2023) 
 • Henkilöstön määrä 42 (2023) 
 • Valtion omistusosuus 50,1 % 
 • Päätoimipaikka Rovaniemellä 
 • Perustettu 1954 
 • Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lemström
 • Toimitusjohtaja Tuomas Timonen 

Katso myös