Pumppu­voimalaitokset

Selvitämme pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Uusi vesisähkö edistää Suomen energiasiirtymää ja turvaa yhteiskunnan häiriötöntä arkea.

Säätökykyisen vesivoiman merkitys energiaomavaraisuudelle ja huoltovarmuudelle kasvaa Suomen siirtyessä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvu muuttaa Suomen energiajärjestelmää vauhdilla, jonka lisäksi yhteiskunnan sähköistyminen ja tulevaisuuden teolliset investoinnit kasvattavat sähkön kysyntää. Sen myötä kasvaa myös tarve sähköjärjestelmää tasapainottavalle säätövoimalle ja suuren mittakaavan sähkövarastoille.

Pumppuvoima toimii Suomen sähköjärjestelmää tasapainottavana vesiakkuna. Pumppuvoimalaitokset laskevat suomalaisten sähkönkäyttäjien – kotitalouksien, yritysten ja teollisuuden – sähkön hintaa. Lisäksi ne vakauttavat sähkön hinnan vaihtelua ja parantavat hintojen ennustettavuutta, mikä mahdollistaa uusia teollisia investointeja Suomeen.

Säätövoima

Sähkön kulutus- ja tuotantohuippuja tasataan pääasiassa vesivoimalla

Nykyinen säätövoiman määrä ei riitä tasapainottamaan sääherkän tuuli- ja aurinkovoiman nopeaa kasvua. Fingridin ennusteiden mukaan tuulivoiman kapasiteetti voisi kasvaa lähes 21 000 megawattiin (MW) vuosikymmenen loppuun mennessä, kun koko Suomen asennettu sähkön tuotantokapasiteetti oli vuonna 2022 noin 20 000 megawattia. Samalla sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan peräti 49 % vuoteen 2040 mennessä. Siksi vesivoimaa – joka on parasta säätövoimaa – tarvitaan lisää.

Lähteet: Fingrid, Energiavirasto

Pumppuvoimalaitokset

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

Jatkamme pumppuvoimalaitoksen alustavaa esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla.

Lue lisää

 

Pumppuvoima on tunnettua teknologiaa

Pumppuvoima on tunnettua ja käytössä olevaa teknologiaa. Se mahdollistaa sähkön varastoinnin poikkeuksellisen korkealla hyötysuhteella. Pumppuvoimalaitos tuottaa sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Kun tuulee tai aurinko paistaa ja sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaa vettä takaisin ylävarastoon.

Pumppuvoiman toimintaperiaate

  • Vesi lasketaan ylävarastosta turbiinien läpi veden alavarastoon – Kemijoki Oy:n pumppuvoimalaitoksissa säännösteltyyn järveen tai jokeen. Ylävaraston tyhjennys kestää tehosta riippuen 7-9 tuntia.
  • Kun sähkön hinta tai tarve on matalalla, esimerkiksi yöaikaan, pumppuvoimalaitos pumppaa vettä takaisin ylävarastoon. Sen täyttö kestää 7-9 tuntia.

Selvitämme pumppuvoimalaitosten ympäristövaikutukset

Puhdas energia on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja hallinnassa. Mitä enemmän hiilidioksidivapaata vesivoimaa on käytössä, sitä enemmän muita uusiutuvia energianlähteitä voidaan ottaa käyttöön. Kaikella energian tuotantomuodoilla on kuitenkin ympäristövaikutuksia.

Selvitämme ja pyrimme minimoimaan pumppuvoimalaitosten ympäristövaikutukset sekä pumppuvoiman vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle. Vaikutusten arviointi vaatii kohdekohtaista mallinnusta ja huolellista arviointia.

  • Pumppuvoimalaitokset edellyttävät vesivarastoja, jotka peittävät alleen luontoa.
  • Pumppuvoiman maankäyttö on tehokasta. Sen vaatima maa-alue on pienehkö: veden ylävaraston kokoluokka on noin neliökilometri, mikä vastaa noin 1-2 tuulivoimalan vaatimaa pinta-alaa.
  • Pumppuvoimalaitoksen rakenteet sijaitsevat pääosin maan alla.
  • Pumppuvoimalaitokset vaikuttavat muun muassa virtaamiin.

Katso myös