Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on myös varmistaa toiminnan, omaisuuden, henkilöstön ja ympäristön turvallisuus. 

Hallitus käsittelee yhtiön merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot vuosittain. Hallitus päättää myös riskienhallinnan strategisista linjauksista ja keskeisistä toimintaohjeista.  

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä. Johtoryhmä arvioi riskejä kokonaisvaltaisesti vuosittain. Kukin Kemijoki Oy:n yksikkö vastaa vastuualueeseensa kohdistuvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista, käsittelystä ja riskienhallinnan toteuttamisesta käytännössä. 

Lue lisää viimeisimmästä vuosiraportistamme.