Patoturvallisuus

Omistamme kilometreissä mitattuna eniten patoja Suomessa, yhteensä noin 85 kilometriä. Investoimme määrätietoisesti patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen. Patomme ovat patoturvallisuusviranomaisten mukaan hyvässä kunnossa ja niiden valvonta on huolellista ja monipuolista.

Vastaamme patojen omistajana niiden turvallisuudesta. Käytännön patoturvallisuustyötä tekee kumppanimme Mitta Oy. Kainuun ELY-keskus valvoo patoturvallisuuslain ja säädösten noudattamista. Patojen kuntoa seurataan patoviranomaisen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Patojen avulla jokeen saadaan voimalaitoksen toimintaan tarvittava putouskorkeus. Patojen kunnosta huolehditaan ylläpito-ohjelman mukaisesti, muun muassa raivaamalla luiskilta puustoa ja kohentamalla kuivatusjärjestelmiä.

Patomurtumien varalta niin sanotuille 1-luokan padoille on tehty vahingonvaaraselvitykset. Niissä on laskettu ja simuloitu patomurtuma-aallon eteneminen ja laajuus. Olemme laatineet pelastusviranomaisten kanssa turvallisuussuunnitelmat, joissa on toimintaohjeet patomurtuman varalle.

Tietoa patojen luokittelusta

Patoturvallisuuslain mukaan padot sijoitetaan vahingonvaaran perusteella seuraaviin luokkiin:

1-luokan pato: aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle, taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.

2-luokan pato: saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaraa terveydelle, taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle.

3-luokan pato: saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain vähäistä vaaraa.