Hallinnointi ja johtaminen

Kemijoki Oy:n hallinnointi ja johtaminen

Kemijoki Oy on sitoutunut toiminnassaan hyvään hallintotapaan ja lainsäädännön noudattamiseen. Lisäksi Kemijoki Oy:n hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavat yhtiöjärjestys, A-sarjan vesivoimaosakkaiden välinen käyttösopimus, yhtiön toiminnan tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä hallintoelinten työjärjestykset ja viimeisin valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin, ja mikäli yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. 

Kemijoki Oy:n hallinto- ja toimielimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Kemijoki Oy:n kotipaikka on Rovaniemi. Yhtiön toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa. 

Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n osakkuusyhtiö Voimalohi Oy huolehtii omistajilleen asetetuista kalanistutusvelvoitteista Kemi- ja Iijoen vesistöissä ja Lieksanjoella sekä kehittää ja toteuttaa vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. 


Katso myös