Kemijoki Oy:n suurin omistaja on Suomen valtio  

Kemijoki Oy:n suurin osakkeenomistaja on Suomen valtio, joka omistaa Kemijoki Oy:n koko osakekannasta yhteensä 50,10 %.  

Kemijoki Oy:n osakkaat ja osakkeiden jakautuminen

OSAKKAAT
VESIVOIMAOSAKKEET %
RAHAOSAKKEET %
KOKO OSAKEPÄÄOMA %
Suomen valtio
0,00
52,37
50,10
Fortum Power and Heat Oy
63,79
26,66
28,27
Lapin Sähkövoima Oy
10,62
11,16
11,13
UPM Energy Oy
19,00
6,81
7,33
Helen Oy
3,91
1,50
1,60
Ounastuotanto Oy
1,64
0,95
0,98
Neve Oy
1,04
0,56
0,58

Kemijoki Oy on Mankala-yhtiö 

Niin sanottuna Mankala-yhtiönä Kemijoki Oy:n pääasiallinen tarkoitus on tuottaa sähköä osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A-sarjan vesivoimaosakkeet ja B-sarjan rahaosakkeet. 

Suomen valtio omistaa Kemijoki Oy:n B-sarjan osakkeita eli rahaosakkeita. 

A-sarjan osake eli vesivoimaosake tuottaa omistajalleen oikeuden ja velvollisuuden ostaa yhtiön voimalaitoksissa kulloinkin kehitettävästä sähkövoimasta määrän, joka suhteellisesti vastaa osakkaan omistusosuutta A-sarjan osakkeista.  

Osakassähkön hinta määritetään vuosittain hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja budjetin pohjalta. Myytävän voiman hinta määrätään siten, että yhtiön voimanmyynnistä saamat tulot peittävät sen varsinaisesta liiketoiminnasta johtuvat kulut sekä tarpeelliset ja riittävät arvonvähennykset sekä yhtiön B-sarjan osakkeille vuosittain jaettavan 0,34 euron suuruisen osingon osakkeelta.