Toimintamme

Vesivoima on tärkein uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Kemijoki Oy tuottaa noin kolmanneksen Suomen vesisähköstä. Vesisähköllä turvataan Suomen energiahuoltoa uusiutuvien energialähteiden aikakaudella.

Sähkönkäyttö kasvaa esimerkiksi aamuisin, kun Suomi herää: keitetään kahvit, tehdään aamutoimet ja käynnistetään työkoneet. Kemijoki Oy tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä vesisähköä. Se takaa sähkön saatavuuden. Lisäämme tuotantoa, kun kulutus on suurinta ja vähennämme, kun Suomi nukkuu. Täydennämme myös muiden energiamuotojen tuotantoa: pilvisinä päivinä aurinkovoimaa, tyynellä tuulivoimaa.

Toimintaamme liittyy vesivoiman tuotannon lisäksi myös paljon muuta tekemistä: suojaamme ja maisemoimme vuosittain kymmeniä kilometrejä rantoja ja istutamme miljoonia kaloja. Vesivoiman tuotanto tuntuu ja näkyy joella. Siksi läheinen yhteydenpito muihin joen käyttäjiin, kuten jokivarren kalastusalueisiin ja asukkaisiin, on meille tärkeää. Toimintamme levittyy myös maantieteellisesti laajalle.

Voimalaitokset

20 vesivoima­laitosta kolmella alueella

Meillä on 70 vuoden kokemus vesivoimalaitosten rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja tehonnostoista.
Tutustu voimalaitoksiin

Vastuullisuus

Liiketoimintamme ytimessä on vastuullisuus

Keskitymme kaikessa toiminnassamme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Kumppanimme ovat sitoutuneet edistämään yhteistyöhön perustuvaa yritysvastuuohjelmaamme.

Tutustu vastuullisuustyöhömme

 

Tuotannon suunnittelu ja valvonta

Vesivoiman tuotannossa energia varastoidaan vetenä järviin ja varastoaltaisiin sekä voimalaitosaltaisiin. Varastoaltaita käytetään lähinnä vuodenaikojen vaihtelun mukaisten tuotantotarpeiden täyttämiseen, kun taas heti voimalaitosten yläpuolella sijaitsevilla voimalaitosaltailla pyritään vastaamaan vuorokauden aikaisiin kulutuksen vaihteluihin.

Vesivoimatuotannon lupaehdot määräävät vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamavaihteluiden rajat. Seuraamme ja valvomme lupaehtojen mukaista vesistön käyttöä jatkuvasti. Nopeasti muuttuvat sääolosuhteet tai voimalaitosten viat sekä muut häiriöt voivat johtaa poikkeamiin, joista raportoimme viranomaiselle.

Vuodenajat rytmittävät tuotantoa

Keväällä lumen sulaminen käynnistyy ja tulva alkaa. Tulvan aikana täytetään varastoaltaita, joista vettä voidaan vastaavasti kuivempana aikana ja talvella juoksuttaa voimantuotantoon.

Kesällä vesisähköä tuotetaan pääasiassa sadevedestä. Kuivina aikoina, kuten pitkien hellejaksojen aikana, vettä voidaan ottaa myös Lokan ja Porttipahdan varastoaltaista.

Syksyllä ilman kylmeneminen ja öiden pimentyminen lisää sähkönkulutusta ja päivän ja yön sekä viikon ja viikonlopun välistä eroa. Hiljalleen altaista aletaan juoksuttaa enemmän vettä ja altaiden pinnat lähtevät vähitellen laskuun.


Katso myös