Vastuullisuus

Yritysvastuutamme ohjaa visiomme olla vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä. Toimintamme lähtökohtana on vesivoiman hyödyntäminen luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla.

Yritysvastuuohjelma

Yritysvastuuohjelman 2024-2028 kolme teemaa – Joustavaa ja uusiutuvaa vesisähköä, Elinvoimainen luonto ja yhteisöt paikallisesti, Hyvinvoiva ja osaava joukkue – heijastavat liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta keskeisimpiä aihepiirejä.

Lue lisää

Joustavaa ja uusiutuvaa vesisähköä

Vesisähkö on tärkein uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Tehtävämme Kemijoki Oy:ssä on sujuvoittaa vesisähköllä suomalaista arkea ja energiasiirtymää.

Lue lisää

Luonto ja monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat keskeisiä strategisia valintojamme. Luonnon monimuotoisuusohjelmamme on jatkoa pitkäaikaiselle työllemme luonnon ja ympäristön hyväksi.

Lue lisää

Ympäristö

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja niiden vähentäminen ovat keskeinen osa toimintaamme. Keskitymme erityisesti jokiympäristön hoitoon, kalastoon ja jokiveden laatuun.

Lue lisää

Yhteisöt

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Pidämme tiiviisti yhteyttä esimerkiksi paikallisten elinkeinonharjoittajien, kalastajien, mökkiläisten, oppilaitosten ja toimialueemme kuntien sekä viranomaisten kanssa.

Lue lisää

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluna kumppaneiltamme. Toimintamallimme tuo alueellista elinvoimaa ja työllisyyttä toiminta-alueelle.

Lue lisää


Katso myös