Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

Jatkamme pumppuvoimalaitoksen alustavaa esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla. Teemme Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten huolellista mallinnusta ja arviointia. Kartoitamme pumppuvoimalaitoksen vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.

Teknisiä tietoja

 • Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

  Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

  Laitoksen tyyppi: Pumpputurbiini
  Putouskorkeuspotentiaali: Noin 200 metriä
  Teho: 550 megawattia (MW)
  Koneistojen lukumäärä: 3

  Pumppuvoimalaitoksen ylävaraston koko on noin 1 neliökilometri, ja alavarastona toimii Kemijärvi. Ylä- ja alavaraston välisen tunnelin pituus on noin 4,5 kilometriä, ja se on halkaisijaltaan 9 metriä. Pumppuvoimalaitos on liitettävissä jo olemassa olevaan sähkön kantaverkkoon Pirttikosken voimalaitoksella.

Pumppuvoimalaitos vahvistaa Kemijärven paikallistaloutta

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos tuo uusia työpaikkoja sekä rakennusvaiheessa että pysyvinä työpaikkona laitoksen käytön ja kunnossapidon parissa. Pumppuvoimalaitos tuo Kemijärvelle useiden miljoonien kiinteistöverotulot, joilla vahvistetaan paikallista ja alueellista hyvinvointia. Lisäksi laitos mahdollistaa uusia teollisia investointeja ja tekee Suomesta – sekä Kemijärvestä – houkuttelevamman investointiympäristön yrityksille.

Pidämme tiiviisti yhteyttä alueellisiin ja paikallisiin sidosryhmiimme ja keskustelemme Ailangantunturin pumppuvoimahankkeen merkityksestä, vaikutuksista ja etenemisestä. Jatkamme vuoropuhelua muun muassa Kemijärven kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos: Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Olemme aloittaneet Ailangantunturiin suunnitellun pumppuvoimalaitoksen sekä voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Sen tavoitteena on vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantaa kaikkien tiedon saannin, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa.

Ympäristövaikutusten arvioinnin lakisääteisen menettelyn lisäksi perustamme hankkeelle ohjaus- ja seurantaryhmät. Näin varmistamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnin etenemisestä.

Laadimme kevään 2024 aikana Ailangantunturin hankkeen YVA-ohjelman, joka on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Tämän jälkeen koostamme YVA-selostuksen, joka kokoaa yhteen tiedot hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarkoitus saada päätökseen alkuvuoden 2025 aikana.

Tilaa Lieke-uutiskirjeemme niin tiedät, kun hanke etenee.

Heräsikö hankkeesta kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä palautekanavamme kautta.


Katso myös