Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

Jatkamme pumppuvoimalaitoksen alustavaa esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla. Teemme Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten huolellista mallinnusta ja arviointia. Kartoitamme pumppuvoimalaitoksen vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.

Teknisiä tietoja

 • Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

  Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

  Laitoksen tyyppi: Pumpputurbiini
  Putouskorkeuspotentiaali: Noin 200 metriä
  Teho: 550 megawattia (MW)
  Koneistojen lukumäärä: 3

  Pumppuvoimalaitoksen ylävaraston koko on noin 1 neliökilometri, ja alavarastona toimii Kemijärvi. Ylä- ja alavaraston välisen tunnelin pituus on noin 4,5 kilometriä, ja se on halkaisijaltaan 9 metriä. Pumppuvoimalaitos on liitettävissä jo olemassa olevaan sähkön kantaverkkoon Pirttikosken voimalaitoksella.

Pumppuvoimalaitos vahvistaa Kemijärven paikallistaloutta

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos tuo uusia työpaikkoja sekä rakennusvaiheessa että pysyvinä työpaikkona laitoksen käytön ja kunnossapidon parissa. Pumppuvoimalaitos tuo Kemijärvelle useiden miljoonien kiinteistöverotulot, joilla vahvistetaan paikallista ja alueellista hyvinvointia. Lisäksi laitos mahdollistaa uusia teollisia investointeja ja tekee Suomesta – sekä Kemijärvestä – houkuttelevamman investointiympäristön yrityksille.

Pidämme tiiviisti yhteyttä alueellisiin ja paikallisiin sidosryhmiimme ja keskustelemme Ailangantunturin pumppuvoimahankkeen merkityksestä, vaikutuksista ja etenemisestä. Jatkamme vuoropuhelua muun muassa Kemijärven kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos: Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Olemme aloittaneet Ailangantunturiin suunnitellun pumppuvoimalaitoksen sekä voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Sen tavoitteena on vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantaa kaikkien tiedon saannin, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa.

Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ympäristövaikutusten arvioinnin lakisääteisen menettelyn lisäksi perustimme hankkeelle seurantaryhmän. Näin varmistamme, että sidosryhmämme ovat tietoisia hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnin etenemisestä.

Laadimme kevään 2024 aikana Ailangantunturin pumppuvoimalaitos- ja voimajohtohankkeen YVA-ohjelman, joka on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. YVA-ohjelma kuvaa alustavasti alueen nykytilan, tunnistaa alustavasti hankkeen mahdolliset vaikutukset ja kertoo, miten vaikutuksia tullaan tarkemmin selvittämään.

Jätimme YVA-ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle 7.5.2024. Arviointiohjelma oli nähtävillä ja siitä sai esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja 14.6.2024 asti. Esittelimme YVA-ohjelmaa yleisötilaisuudessa Kemijärven kaupungintalon valtuustosalissa.

Ohjelman sekä luonto- ja muiden selvitysten valmistuttua Kemijoki Oy koostaa YVA-selostuksen, joka kokoaa yhteen arviointiohjelman mukaisten luontoselvitysten ja muiden tutkimusten perusteella tehdyn vaikutusten arvion. Esittelemme YVA-selostuksen yleisötilaisuudessa vuoden 2025 alkupuolella.

Luontoselvitykset ovat jo käynnistyneet. Selvitämme vaikutukset muun muassa pintavesiin ja vesienhoitoon, maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin, kalastoon ja kalastukseen, kasvillisuuteen, eläimistöön sekä alueen muihin luontoarvoihin, suojelualueisiin, poronhoitoon, ilmastoon ja ilmanlaatuun sekä alueen yhdyskuntarakenteeseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarkoitus saada päätökseen alkukesän 2025 aikana.

Tilaa Lieke-uutiskirjeemme niin tiedät, kun hanke etenee.

Heräsikö hankkeesta kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä palautekanavamme kautta.


Katso myös