Yritysvastuu­ohjelma

Yritysvastuutamme ohjaa visiomme olla vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä. Toimintamme lähtökohtana on vesivoiman hyödyntäminen luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla.

Yritysvastuutyömme perustuu vaikutusten tunnistamiselle. Tarkastelemme sekä toimintamme vaikutuksia että kestävyyskysymysten merkitystä liiketoiminnallemme. Yritysvastuun olennaiset asiat ja niitä yhdistävät teemat olemme koonneet yritysvastuupisaraksi.

 

Yritysvastuuohjelmamme teemat ja aiheet

Yritysvastuuohjelman 2024–2028 kolme teemaa heijastavat liiketoimintamme sekä sidosryhmien kannalta keskeisimpiä aihepiirejä.

 • Joustavaa ja uusiutuvaa vesisähköä

  • Sähköntuotannon vaihteluiden ja hinnan heilahdusten tasaaminen
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
  • Vesisähkökapasiteetin lisääminen
  • Vastuullinen hankinta ja ostokäytännöt
 • Elinvoimainen luonto ja yhteisöt paikallisesti

  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • Vaelluskaloille vaellusyhteys Ounasjoelle
  • Virkistys, joenkäyttö ja ympäristötyöt
  • Paikallinen yhteistyö ja tuki hankkeille
  • Taloudellinen lisäarvo alueelle
 • Hyvinvoiva ja osaava joukkue

  • Henkilöstön hyvinvointi
  • Vesisähköosaamisen edelläkävijyys
  • Vastuullisuustekoja kumppaneiden kanssa
  • Uusimman teknologian ja ratkaisujen hyödyntäminen

Yritysvastuumme perustan muodostavat turvallisuus, toimitus- ja huoltovarmuus, kustannustehokkuus ja eettiset liiketoimintaperiaatteet.


Katso myös