Vesisähköosaaminen

Vesivoiman ammattilaisilta edellytetään monipuolista osaamista, aina tulvanhallinnasta paikallisiin ympäristötöihin sekä voimalaitosten digitaalisiin ratkaisuihin. Työtä tehdään yhdessä kumppaneiden kanssa.

Vesisähkön tuotannon kannalta keskeisiä tehtäviämme ovat esimerkiksi voimalaitoksemme päivittäinen kunnossapito ja käyttö, tehonnostoihin liittyvät hankkeet sekä voimalaitoksiin liittyvän muun infrastruktuuri, kuten patojen ja sähköverkkojen kunnossapito, seuranta ja valvonta. Kunnossapidon ja teknisen osaamisen lisäksi vesisähköosaaminen tarkoittaa vankkaa paikallistuntemusta sekä ympäristöön ja luontoon liittyvää osaamista.

Päivittäinen työmme pitää sisällään paikallistasolla esimerkiksi jokien ranta-alueiden kunnostustöitä sekä luonnonmonimuotoisuuden ylläpitoon, kuten erilaisten luontotyyppien hoitamiseen sekä toimivaan vaelluskalaratkaisuun liittyviä töitä. Samanaikaisesti vesivoima tukee globaalin ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyviä tavoitteita.

Kehitämme meidän ja kumppaneidemme vesisähköosaamista

Vesisähköosaamisen kehittäminen ja keskeisen osaamisen turvaaminen on osa päivittäistä työtämme. Teemme myös aktiivista tiivistä yhteistyötä oppilaitosten sekä koulujen kanssa innostaaksemme osaltamme myös tulevaisuuden vesisähköosaajia.

Toimintamallimme mukaisesti kumppaniyrityksemme vastaavat voimalaitoksilla tehtävästä päivittäisestä kunnossapidosta ja huollosta. Siitäkin syystä myös kumppaniyritystemme henkilöstön aktiivinen vesisähköosaamisen kehittäminen on keskeinen osa toimintaamme, ja edellytämme kumppaniyrityksiltä toimenpiteitä strategisen vesisähköosaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Työssämme korostuvat ratkaisukeskeisyys, rohkea näkemysten esiintuominen ja rakentava haastaminen, aloitteellinen työote, rautainen paikallistuntemus sekä valmius vuoropuheluun laajan sidosryhmäverkostomme kanssa. Teemme työtä asiantuntijoidemme osaamisen kehittämiseksi ja tarkastelemme osaamistamme järjestelmällisesti.

Oman henkilöstön sekä kumppaneidemme kouluttaminen on merkittävä osa strategisen osaamisen varmistamista. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitämme muun muassa vesivoimaan liittyviä työturvallisuusasioita ja edistämme yhdessä hyviä käytäntöjä.


Katso myös