Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön hallinnon hoitamisessa ja strategian toteuttamisessa. 

Johtoryhmän kokoonpano  

  • Toimitusjohtaja Tuomas Timonen 
  • Varatoimitusjohtaja Markus Katara  
  • Johtaja, investoinnit Heikki Kusmin 
  • Johtaja, operatiiviset toiminnat Janne Ala

Käyttötoimikunta 

Käyttötoimikunta on Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan tukena toimiva elin, joka toimii neuvonantajana vesivoimatuotantoon liittyvissä teknisissä asioissa. 

Puheenjohtajana toimii Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja. Vesivoimaosakkaat nimeävät käyttötoimikuntaan vesivoimatuotannon ja -tekniikan asiantuntijoita. Hallitus vahvistaa toimikunnan kokoonpanon. 

Käyttötoimikunnan kokouksissa, sen jäsenten välisessä yhteydenpidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan Kemijoki Oy:n kilpailuoikeudellista toimintaohjetta.