Organisaatio ja kumppanit

Kemijokilaiset ovat vesivoiman moniosaajia, joiden tietotaitoa ei voi kopioida kirjoista. Hankimme suurimman osan vesisähkön tuotantoon tarvittavista toiminnoista kumppaneiltamme. 

Organisaatio 

Kemijoki Oy:ssä organisaatiorakenne on matala ja meillä on yhteiset pelisäännöt sekä selkeät roolit. Päivittäisen työn tekeminen on siksi tehokasta ja yhteistyö kumppanien ja sidosryhmien kanssa on mutkatonta ja voimme varmistaa, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassamme.  

Olemme jakautuneet organisaationa kolmeen toimintoon:

 • Varatoimitusjohtajan johtama toiminto vastaa taloudesta ja rahoituksesta, henkilöstä ja viestinnästä, lupa-asioista, sähkömarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä, strategiasta sekä vaikuttamisesta.
 • Investoinnit-toiminto suunnittelee ja kehittää investointihankkeita.
 • Operatiiviset toiminnat vastaa muun muassa tuotantojärjestelmän hallinnoimisesta, sähkö- ja konetekniikasta, padoista ja rakennushankkeista, ympäristö- ja velvoiteasioista sekä yritysvastuusta. Suurin osa joukostamme työskentelee asiantuntijatehtävissä Rovaniemellä. 

Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi edelleen. Kehitämme vastuullisia henkilöstökäytäntöjä, ja huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. 

Kumppanit 

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio sekä vesivoimaosaamisen kehittäjä. Hankimme suurimman osan kotimaisen ja ilmastoystävällisen sähkön tuotantoon tarvittavista toiminnoista kumppaneiltamme.

Ketterän, kumppanuuksia hyödyntävän toimintamallin ansiosta tuotamme vesisähköä kustannustehokkaasti ja sopeudumme muuttuviin tilanteisiin. Kun valitsemme kumppaneita, yksi tärkeimmistä kriteereistämme on, että kumppanit ovat valmiita sitoutumaan yritysvastuuohjelmaamme. Yhdessä kumppaneidemme kanssa ylläpidämme esimerkiksi sähköntuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, vahvistamme alueellista työllisyyttä ja olemme vastuullisen vesivoiman moniosaajia.  

Kemijoki Oy:n kumppanit 

 • Voimalaitosten paikalliskäyttö ja kunnossapito Kemijoen ja Lieksanjoen alueella: Caverion Industria Oy 
 • Voimalaitosten paikalliskäyttö, kunnossapito ja käytönvalvonta Kymijoen alueella: Stora Enso Publication Papers Oy Ltd 
 • Velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustyöt: Mitta Oy 
 • Sähkönsiirto: Caruna 
 • Talous- ja palkkahallinto: Administer Oy 
 • Lakiasiainpalvelut: Fondia Oy, Dottir Asianajotoimisto Oy ja Roschier Asianajotoimisto Oy
  Kemijoki Oy vastaa lupavelvoitteiden täyttämisestä sekä ympäristö- ja lupastrategian määrittelystä. 
 • Viestintäpalvelut: Hill and Knowlton Finland Oy 
 • ICT-infrastruktuurin hallinnointi: Enfo Oyj
  Enfo vastaa palvelimista, työasemista ja lähituesta. Kemijoki Oy:n vastuulla on paikallisverkkojen hallinta. 
 • Rahoitustoimintaan liittyvät palvelut ja tuotannon suunnittelu sekä valvomotoiminta: Fortum Oyj
  Fortum on Kemijoki Oy:n osakas. 
 • Kalanistutusvelvoitteet: Voimalohi Oy
  Vastaa Kemijoki Oy:lle asetetuista kalanistutusvelvoitteista ja vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. 

Katso myös