Historia

70 vuotta vesivoimaa

Voimalaitostemme rakentaminen alkoi vuonna 1953 Petäjäskoskella. Suomi oli menettänyt 1944 rauhanteon yhteydessä 30 prosenttia vesivoimastaan, ja sähköä tarvittiin jälleenrakennustyöhön ja teollisuuteen. Tänään Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesisähkön tuottaja.

Kemijoki Oy:n historiaa: Ensimmäisistä voimalaitoksista peruskorjausten sarjaan 

Kemijoki Oy perustetaan vuonna 1954. Vuonna 1956 aloitetaan Pirttikosken tunnelivoimalaitoksen rakentaminen, jossa kallioon louhitaan 2,5 kilometriä pitkä päätunneli. Vuotta myöhemmin vuonna 1957 Kemijoki Oy:n ensimmäinen voimalaitos – Petäjäskoski – valmistuu. Samana vuonna Rovaniemen kauppalaan ja Petäjäskosken ja Pirttikosken rakennustyömaiden väliin rakennetaan toimitalo. Kemijoki Oy:n pääkonttori on tällöin vielä Helsingissä. 

Petäjäskosken rakentaminen

Voimalaitoksen rakentaminen vuosina 1953-1957 oli valtava urakka: Työssä oli mukana enimmillään noin 2 500 ihmistä.

1950-1960-luvuilla Kemijoen voimalaitoksia rakennetaan sarjatyönä, ja jokialueelle valmistuu uusi voimalaitos joka toinen vuosi. Vuonna 1966 aloitetaan Kemijärven säännöstely. Lokan tekojärvi valmistuu vuonna 1967, ja kolme vuotta myöhemmin valmistuu Porttipahdan tekojärvi. Taivalkosken voimalaitos – Kemijoen pääuoman kahdeksas – valmistuu vuonna 1976. Vuonna 1980 Kemijoki Oy:n Rovaniemen toimitaloa laajennetaan. Talo muutetaan pääkonttoriksi vuonna 1992. 

Vuodesta 1996 alkaen Kemijoki Oy aloittaa vesivoimakoneistojen peruskorjausten sarjan. Peruskorjauksissa uusitaan turbiinien juoksupyörät, joissa voiteluöljy korvataan vedellä, mikä pienentää öljyvahinkoriskiä merkittävästi. Peruskorjausten myötä koneistojen teho ja hyötysuhde kasvaa, eli samasta vesimäärästä saadaan enemmän sähköä. Vuonna 2001 yhtiömme uusin voimalaitos – Kelukoski – valmistuu Kemijoen sivujoki Kitiselle.  

2010-luku: Investoinnit tuotantojärjestelmän kehittämiseen  

Vuonna 2013 Kemijoki Oy päättää siirtyä uuteen toimintamalliin, jonka myötä merkittävä osa vesivoimatuotannon toiminnoista hankitaan sopimuskumppaneiltamme. Muutoksen taustalla ovat energia-alan toimintaympäristön kehitys sekä muuttuvat investointitarpeet. Vuonna 2014 julkaistaan Franck Median tuottama dokumenttielokuva ”Padottu voima – Kemijoen tarina”. Lyhennelmä dokumentista on katsottavissa verkosta 

Vuonna 2014 pääosa Kemijoki Oy:n toiminnoista siirtyy ulkoisille palvelutoimittajille ja Kemijoki Oy:sta tulee vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Ketterän, kumppanuuksia hyödyntävän toimintamallin ansiosta Kemijoki Oy tuottaa vesisähköä kustannustehokkaasti ja sopeutuu muuttuviin tilanteisiin. Kemijoki Oy:n tehtävänä on jatkossakin hallinnoida voimalaitoksia tehokkaasti ja vastuullisesti. 

HYCAP-hanke

Vuonna 2023 käyttöön otetun sähkövaraston ansiosta vesivoimalaitos pystyy vastaamaan jopa sekunnin sadasosan muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa.

Vuonna 2018 Alvar Aallon suunnitteleman Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus valmistuu. Vuonna 2019 Kemijoki Oy päättää toteuttaa vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Samana vuonna Kymijoella sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Inkeroisten voimalaitoksen valssiluukun peruskorjaus valmistuu ja Kemijoki Oy täyttää 65 vuotta. 

Vuonna 2020 Kemijoen sivujoki Kitisen voimalaitoksen peruskorjausten sarja alkaa investointiohjelmamme mukaisesti Porttipahdan voimalaitokselta, jonka peruskorjaus valmistuu samana syksynä. Seuraavana peruskorjausvuorossa on Pelkosenniemen kunnassa sijaitseva Kokkosnivan voimalaitos, joka peruskorjataan vuonna 2021, ja vuotta myöhemmin valmistuu Sodankylän kunnassa sijaitsevan Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus. Vuonna 2023 Kurkiaskan voimalaitoksella otetaan käyttöön sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottava sähkövarasto. HYCAP-nimeaä kantavassa kehityshankkeessa asennettu sähkövarasto parantaa Kemijoki Oy:n kykyä vastata sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin.  

Keväällä 2023 aloitimme selvitykset pumppuvoimalaitoksen rakentamiseksi Kemijoen alueella. Vuonna 2024 Kemijoki Oy täyttää 70 vuotta. 


Katso myös