Ohitusratkaisut

Olemme sitoutuneet luonnon monimuotoisuusohjelmassamme vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen.

Vaellusyhteys Ounasjoelle edellyttää toimivia ylös- ja alasvaellusratkaisuja Kemijoen viidelle ensimmäiselle voimalaitokselle, joista Kemijoki Oy omistaa neljä. Vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteemme kuuluu padon ohitusratkaisujen lisäksi muun muassa mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi.

Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Ala-Kemijoen ohitusratkaisujen osalta meitä kirittää Taivalkosken kalauoman seurantaryhmä. Ryhmässä on mukana Lapin ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Lapin liiton, jokivarren kuntien ja kaupunkien, kalatalousalueiden, Lapin vapaa-ajankalastajien ja paikallisten kyläyhdistysten edustajia. Luonnonvarakeskus ja Voimalohi Oy ovat mukana asiantuntijajäseninä.

Seurantaryhmä on alun perin perustettu kirittämään Taivalkosken kalauoman suunnittelua ja toteutusta. Kun vaellusyhteyksien kehittäminen kohti Ounasjokea etenee, myös ryhmän työkenttä laajenee ylävirtaan voimalaitos voimalaitokselta.

Vaellusyhteys Perämereltä Ounasjoelle

Edistämme strategiamme ja yritysvastuuohjelmamme mukaisesti Rovaniemen alapuolisten Kemijoki Oy:n voimalaitosten vaellusyhteyksien kehittämistä Taivalkoskelta ylävirtaan.

Teemme esisuunnittelua, jonka tavoitteena on kartoittaa parhaat tavat toteuttaa vaelluskalojen ylös- ja alasvaelluksen mahdollistavat ohitusratkaisut Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen. Vuoden 2024 aikana teemme toteutettavuusselvityksen vaelluskalojen ylös- ja alasvaelluksen mahdollistavasta ohitusratkaisusta Ossauskosken voimalaitoksen yhteyteen.

Taivalkosken vaellusratkaisu

Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Ennen suunnittelutyön käynnistämistä keräsimme vuonna 2019 yleisöltä näkemyksiä parhaaksi koetusta Taivalkosken padon ohitusratkaisusta. Luonnonmukaista kalauomaa kannatti 65 % vastanneista, 30 % kannatti Kalasydän-ratkaisua ja 5 % kalaportaita.

Taivalkosken voimalaitos on Isohaaran yläjuoksulla seuraava vesivoimalaitos. Isohaara taas on Perämereen laskevan Kemijoen ensimmäinen voimalaitos, jolla on kaksi kiinteärakenteista kalatietä. Aloitimme padon ohitusratkaisun suunnittelun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen, kun koekalastukset ovat vuodesta 2018 lähtien osoittaneet, että nousuhalukkaiden kalojen määrä on kasvanut.

Jätimme tammikuussa 2022 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lupahakemuksen Taivalkosken voimalaitoksen kalauoman rakentamisesta. Lupaviranomaiset kävivät tutustumassa uoman maasto-olosuhteisiin ja annoimme aluehallintoviraston pyynnöstä hakemuksen täydennyksen tammikuussa 2023. Aluehallintovirasto kuulutti lupahakemuksemme kesäkuussa 2023. Jatkamme luvitusvaiheen aikana kalauomaprojektin valmistelua.

Jotta pääsimme ohitusratkaisun kanssa ripeästi liikkeelle, otimme Taivalkoskella kesällä 2019 käyttöön rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämän hydraulisen kalatien. Kalasydän-kalatie kuljettaa kalat putkistoa pitkin vaellusesteiden yli. Kalat siirtyvät vaellusesteen ohitse veden virtausta hyödyntäen. Kalat ovat siirrettäessä veden sisällä, eivätkä loukkaannu.

Aloitimme kesällä 2021 Taivalkoskella Smolttisydämen pilotoinnin. Smolttisydämen avulla merelle vaeltavat vaelluskalapoikaset voidaan siirtää voimalaitoksen alapuolelle. Alasvaellusratkaisu on osoittautunut kokeilujen perusteella toimivaksi ja kaloille turvalliseksi ratkaisuksi.


Katso myös