Tulvasuojelu

Meillä on 70 vuoden kokemus tulvaolosuhteista ja osallistumme tulvariskien hallintaan osana tulvatyöryhmää. Tulvia voidaan hallita keräämällä vettä varastoaltaisiin sekä rakentamalla pengerryksiä joen varrelle.

Olemme osa Lapin liiton johtamaa Kemijoen alueen tulvaryhmää, joka suunnittelee ratkaisuja tulvariskien hallintaan. Työryhmään osallistuu asiantuntijoina myös Kemijoki Oy:n edustajia. Kemijoen alueen tulvaryhmä muun muassa:

  • Käsittelee Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset.
  • Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyy ehdotuksen Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.
  • Seuraa tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.
  • Järjestää riittävän vuorovaikutuksen paikallisten toimijoiden kanssa suunnittelun aikana.

Asiantuntijoidemme rooli tulvaryhmässä on tukea viranomaisia tulvantorjunnassa.

Tulviin varautuessa hyvä yhteistyö ja ennakointi ovat keskeisessä roolissa

Varaudumme vuosittain kevättulviin muun muassa seuraamalla tarkasti Kemijoen alueen lumitilanteen kehittymistä talven ja kevään aikana, mittaamalla alueen vesiarvoja ja tarkkailemalla tulovirtaamien muutoksia. Hyödynnämme satelliittikuvia ja järjestämme tulvalentoja, joiden avulla keräämme tietoa Kemijoen veden määrästä. Varaudumme myös kevättulvia harvinaisempiin syystulviin, joita aiheuttavat esimerkiksi tavallista runsaammat sademäärät. Teemme tulviin varautumisessa tiivistä yhteistyötä tulvaviranomaisten ja kumppaniemme kanssa.


Katso myös