Sidosryhmä­tutkimus

Kartoitamme suomalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä vesivoimasta ja Kemijoki Oy:stä.

Kysely on osa toimintaamme ohjaavia periaatteita, joiden mukaan haluamme kuulla sidosryhmiemme mielipiteitä ja myös kertoa toiminnastamme avoimesti. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Kemijoki Oy:n strategiatyössä sekä vastuullisuusohjelman ja viestinnän kehittämisessä. Tutustu toimintaamme ohjaaviin periaatteisiin.

Toteutimme uusimman kyselyn vuonna 2022:

Kyselyn tulokset tiiviisti

Kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu vesivoimaan positiivisesti

Tutkimustulosten mukaan yhteensä noin kaksi kolmasosaa suomalaisista suhtautuu vesivoimaan erittäin positiivisesti tai positiivisesti. Vesivoimaan negatiivisesti suhtautuvien määrä ei ole kasvanut, mutta hieman aiempaa useampi suhtautuu vesivoimaan neutraalisti.

Noin kolmasosa suomalaisista kokee, että vesivoiman tuotantoa pitäisi lisätä, ja lähes sama määrä vastaajia pitää nykyistä määrää sopivana. Neljäsosa ei puolestaan ota asiaan kantaa. Vesivoiman tuotannon kasvattamista vastustaa kuusi prosenttia suomalaisista.

Uusiutuvaa ja vastuullista vesivoimaa

Yli kahdeksan kymmenestä suomalaisesta pitää vesivoimaa uusiutuvana, ilmastonmuutosta hillitsevänä ja huoltovarmuudelle välttämättömänä sähkön tuotantomuotona. Lähes sama määrä pitää vesivoimaa vastuullisena ja kustannustehokkaana.

Erityisesti näkemys vesivoiman tärkeydestä huoltovarmuuden kannalta on kasvanut vuoden 2020 kyselystä.

Kemijoki Oy:n toimintaa tuntee noin neljännes suomalaisista

Lähes neljäsosa suomalaisista kertoo tehneensä yhteistyötä Kemijoki Oy:n kanssa, seuranneensa tai tuntevansa toimintaa ainakin hieman, ja noin puolet suomalaisista kertoo kuulleensa yhtiön nimen.

Liki kolme neljästä suomalaisesta kokee Kemijoki Oy:n täyttävän tehtävänsä vesivoiman tuottajana, ja lähes 70 prosenttia kokee Kemijoki Oy:n henkilöstön olevan asiantuntevaa. Noin kolmasosan mielestä huomioimme toiminnassamme turvallisuusnäkökohdat. Eniten parannettavaa meillä on ympäristöasioiden huomioimisessa sekä viestinnässä.

Perinteiset mediat ovat avainasemassa tiedonlähteinä Kemijoki Oy:n toiminnasta. Suomalaiset saavat meistä tietoa ensisijaisesti sanomalehtien, television sekä verkkosivujemme kautta. Lapissa korostuu lisäksi paikallislehtien, radion sekä ystävien ja tuttavien merkitys tiedonlähteinä.

Kemijoki Oy tekee hyvää työtä – vaelluskala-asioissa riittää parannettavaa

Pyysimme toiminnastamme palautetta ja kehitysehdotuksia myös avoimien kysymysten kautta. Iso osa ehdotuksista ja palautteesta oli kannustavaa. Vastauksissa todettiin muun muassa, että Kemijoki Oy tekee ”hyvää työtä”, ja yhtiötä kuvattiin myös ”erittäin tärkeäksi” huoltovarmuuden kannalta.

Avoimissa vastauksissa korostuivat myös ehdotukset kalateiden- tai portaiden rakentamiseksi. Asia esitettiin muun muassa seuraavasti: ”muutoin toimiva, mutta ne kalaportaat pitäisi laittaa uusiin ja vanhoihin voimalaitoksiin” ja ”kalaportaat on luvattu, nyt vaan töpinäksi”.

Sähköisenä toteutetun sidosryhmätutkimuksen toteutti Kemijoki Oy:n toimeksiannosta riippumaton tutkimusyritys YouGov Finland Oy. Tutkimukseen vastasi yli 1 500 suomalaista, mikä on edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuna.

Aiemmat sidosryhmätutkimukset