Julkaisut ja raportit

Julkaisemme vuosittain useita vastuullisuuteen, yhtiön talouteen sekä kalatalous- ja vesistötarkkailuun liittyviä yhteenvetoja ja raportteja. Löydät viimeisimmät julkaisut tältä sivulta.

Vuosiraportit ja tilinpäätökset    

Yritysvastuuraportit ja GRI-koonnit

Kalataloustarkkailuraportit: Kemijokisuu ja Isohaaran allas 

Kalataloustarkkailuraportit: Muut

Vesistötarkkailuraportit 

Muut lausunnot, raportit ja selvitykset