Joen käyttäjille

Tietoa vesistöstä 

Joki on osa jokivartisten jokapäiväistä elämää ja virkistystä. Joen käyttäjiä ovat muun muassa jokivarren asukkaat, mökkiläiset, kalastajat, luonnossa liikkujat, elinkeinonharjoittajat ja kunnat. Samalla he ovat tärkeitä sidosryhmiä, joille toimintamme jokivarressa näkyy ja kuuluu.

Löydät Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, Ilmatieteen laitoksen sekä Tulvakeskuksen esimerkiksi vedenkorkeudesta tai jäätilanteesta tuottamaa tietoa vesistöistä täältä: 

Kysymyksiä tai terveisiä? 

Onko sinulla kysymyksiä tai terveisiä joen käyttöön liittyen? Tutustu Usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota meihin yhteyttä. 

Kemijoki Oy:n voimalaitosten valvomotoimintaan liittyen soita Fortumin vesivoimaoperaattorille numeroon 010 454 8300 tai 050 454 8200. 

Vedenkorkeus ja virtaama Kemijoen vesistöllä 

Säännöstelemme Kemijoen alueella Lokan ja Porttipahdan varastoaltaita sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Tavoitteenamme on, että vesistön käyttäjät ovat tyytyväisiä vesiolosuhteisiin varastoaltaissa, järvissä ja joella. 

 • Vedenkorkeus ja virtaama Kemijoen vesistössä

  Joen virtaama ja vedenkorkeudet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Talvella virtaamat ovat pienempiä, sillä luontainen valuma vesistöön vähenee pakkasten myötä. Virtaama on suurimmillaan keväällä tulva-aikaan. Keväällä sulavan lumen sisältämää vettä sekä kesän ja syksyn sadevettä varastoidaan varastoaltaisiin ja järviin seuraavaa talvea varten, jolloin sähkön tarve on korkeimmillaan. 

  Myöhään syksyllä veden juoksutusta tasataan niin sanotun jäädytysjuoksutuksen aikana. Jäädytysjuoksutusten oikealla ajoituksella saadaan tasaiset jäät koko vesistöalueelle ja sähköntuotantomahdollisuus säilyy korkeana koko talven ajan. 

 • Vedenkorkeus voimalaitosaltailla

  Voimalaitosten yläpuolisilla voimalaitosaltailla vastataan erityisesti vuorokauden sisäisiin kulutuksen vaihteluihin. Tyypillisesti voimalaitosaltaiden vedenpinta on korkeimmillaan varhain aamulla ja matalimmillaan alkuillasta. Vettä juoksutetaan voimalaitoksella erityisesti aamupäivisin, kun kodeissa ja työpaikoilla käytetään eniten sähköä. Tällöin voimalaitosaltaan pinta laskee ja samaan aikaan vedenkorkeus voimalaitoksen alapuolella nousee. Voimalaitosaltaiden päivittäinen pinnankorkeusvaihtelu pyritään pitämään noin 20–50 senttimetrissä.  

 • Lokan ja Porttipahdan tekojärvet, Kemijärvi ja Olkkajärvi

  Järvien vedenpinta nousee korkeimmilleen keväällä tulva-aikaan. Varastoaltaiden eli tekojärvien pinta nousee kesällä tavallisesti 25–30 senttimetriä kuukaudessa. Syyssateiden myötä veden pinta varastoaltaissa nousee puolikin metriä kuukaudessa, ja näin vesivarastot täydentyvät talvea varten. 

  Järvien ja varastoaltaiden vesivarastoja käytetään erityisesti talvisin, jolloin niiden pinta laskee eniten. Myös kesän hellejaksojen aiheuttamina vähäsateisina jaksoina vettä otetaan tarvittaessa varastoaltaista. 

Häiriö- ja poikkeustilanteet  

Tiedotamme mahdollisista vesivoimatuotannon häiriöistä ja poikkeustilanteista paikallisesti ja etukäteen aina kun mahdollista. Uusimmat tiedotteet löytyvät Ajankohtaista-sivulta. 

Häiriö- ja poikkeustilanteet joella voivat johtua esimerkiksi seuraavista asioista: 

 • Vesivoimakoneisto on huollossa, eikä sen läpi voida juoksuttaa vettä. Vesi ohjataan voimalaitoksen ohi tulvaluukuista. 
 • Kantaverkon johtohäiriö estää voimalaitoksen tuotannon. Vesi ohjataan voimalaitoksen ohi tulvaluukuista. 
 • Vesivoimakoneiston häiriötilanteessa koneiston läpi ei voida juoksuttaa vettä. Vesi ohjataan voimalaitoksen ohi tulvaluukuista. 
 • Kevättulva on tavanomaista suurempi, tai sateinen kesä tai syksy aiheuttaa tulvan. Myös kuivuus voi haitata vesistön virkistyskäyttöä.  
 • Sähköpula tai sen uhka aiheuttaa poikkeuksellisen tilanteen. Sähköpula syntyy, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti.  

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedottaa kantaverkkoon liittyvistä sähkökatkoista. Jakeluverkkoyhtiöt tiedottavat paikallisista sähkökatkoista. Tulviin liittyvästä viestinnästä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE. 

Jos toiminta-alueemme asukkaat havaitsevat tavallisesta poikkeavaa tai epäilyttävää toimintaa vesivoimalaitoksilla tai niiden läheisyydessä, toivomme, että asiasta ilmoitetaan poliisin lisäksi myös Kemijoki Oy:lle. Yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.