Toimintamme periaatteet

Sidosryhmätyön periaatteet 

Esimerkiksi jokivarren asukkaat, kalastajat ja elinkeinonharjoittajat ovat joen käyttäjiä. Seuraavat periaatteet ohjaavat meitä, kun teemme työtä sidosryhmiemme kanssa.

Kuuntelemme.
Haluamme olla jatkuvasti tietoisia siitä, millaisia odotuksia Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden toimintaan kohdistuu paikallisesti ja laajemmin Suomessa. 

Keskitymme olennaiseen.
Vesisähkön tuotannon ominaispiirteet ovat kaiken tekemisemme lähtökohta. Keskitymme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. 

Kerromme tuloksista.
Mittaamme onnistumista yhdessä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Viestimme tuloksista avoimesti. 

Tutustu Tukemisen periaatteisiimme

Tukemme on yhdessä tekemistä ja paikallisuutta 

Monipuolinen kulttuuritarjonta, harrastus- ja urheilumahdollisuudet sekä osallisuus yhteiseen tekemiseen tuovat elämän laatua kaiken ikäisille. Aktiiviset ja elävät kyläyhteisöt ovat erityisen tärkeitä jokivarren elämässä. Erityistä huomiota kohdistamme lapsiin ja nuoriin liittyviin aloitteisiin. 

Pidämme erityisen tärkeänä monipuolista osaamista kerryttävää yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Haluamme myös olla mukana ideoimassa yritystoiminnalle pohjaa luovia hankkeita. Emme kuitenkaan rahoita suoraan yksittäisiä aloittavia yrityksiä. 

Osallistumisemme muodot vaihtelevat asiantuntija-avusta taloudelliseen tukeen. Keskitymme huolellisesti valittuihin kumppanuuksiin. Emme tue yksittäisiä henkilöitä. Tavoitteenamme on, että yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia sekä Lappia ja suomalaista yhteiskuntaa laajemmin. Osallistumme myös humanitäärisen avun antamiseen kansainvälisiin kohteisiin esimerkiksi kriisitilanteissa.

Tukea ei myönnetä poliittisille järjestöille, puolueille, vaaliehdokkaille, puoluelehdille, uskonnollisille liikkeille tai yritysten harrastuskerhoille. 

Tuen hakeminen

Voit hakea tukea alla olevan linkin kautta. Löydät samalta sivulta myös tukihakemusten tietosuojaselosteen.

Käsittelemme hakemukset neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2024 tukihakemusten käsittelypäivät ovat: 10.6., 9.9. ja 25.11.

Isot hankkeet neuvotellaan tapauskohtaisesti. Ilmoitamme päätöksestä kaikille hakeneille sähköpostitse. 

Tutustu tuen hakemiseen

Eettiset periaatteet 

Eettiset periaatteet määrittelevät yleiset toimintatavat, joiden mukaan kohtelemme toisiamme ja harjoitamme liiketoimintaamme. Periaatteet ovat arjen työväline ja harkinnan apu kaikille Kemijoki Oy:n työntekijöille.

Eettisten periaatteiden noudattaminen on vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan edellytys. On jokaisen oikeus ja velvollisuus sekä ymmärtää periaatteet että toimia niiden mukaan. Yhteinen tavoitteemme on ehkäistä ennalta tilanteet, jotka voisivat johtaa väärinkäytöksiin. 

Odotamme myös palvelusopimuskumppaneidemme ja muiden kanssamme työskentelevien noudattavan lakia ja säännöksiä, hyviä liiketoimintatapoja ja Kemijoen eettisiä periaatteita kaikissa Kemijoki Oy:tä koskettavissa toimissaan. 

Lue Kemijoki Oy:n eettiset periaatteet. Löydät PDF-dokumentin lopusta ohjeen, miten ilmoittaa eettisten periaatteiden vastaisista toimista tai niiden epäilystä. 

Ympäristöperiaatteet 

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Vastuullinen ja pitkäjänteinen ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa toimintaamme.

Vesivoima on ilmastonmuutosta hillitsevä uusiutuva ja päästötön sähköntuotantomuoto. Vesivoiman hyödyntämisellä on vaikutuksia luontoon, maisemaan, paikallisten asukkaiden ja muiden joen käyttäjien elämään. Ehkäisemme ja lievennämme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Noudatamme toiminnassamme lakisääteisiä vaatimuksia. 

Kehitämme ympäristövaikutusten hallintaa yhteistyössä omistajiemme ja palvelusopimuskumppaneiden kanssa. Investoinneilla ja nykyaikaisen tekniikan käyttöönotolla turvaamme tuotantojärjestelmän toiminnan ja energiatehokkuuden ympäristöä säästäen. Seuraamme vaikutusalueellamme ympäristön tilaa jatkuvasti mm. kalakantoja, veden laatua ja rantaeroosiota tarkkailemalla. 

Noudatamme ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia. Edellytämme myös palvelusopimuskumppaneiltamme sen mukaista toimintaa. 

Löydät ympäristösertifikaattimme suomeksi ja englanniksi täältä:

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Haemme ympäristöystävällisiä ja elinympäristön viihtyisyyttä lisääviä ratkaisuja yhteistyössä palvelusopimuskumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. 

Ympäristöviestintämme on avointa ja aktiivista. Vastaamme saamaamme palautteeseen viivyttelemättä ja otamme sen huomioon toiminnassamme.