Turvallisuus

Henkilöstömme, kumppaneidemme ja muiden joen käyttäjien turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Vesivoiman tuottajina olemme osaltamme vastuussa myös paikallisen ympäristön hyvinvoinnista.

Vesivoimatuotannon suunnittelu ja valvonta sekä patoturvallisuuden varmistaminen ovat vastuullisen vesivoimatuotannon kulmakiviä. Lähtökohtanamme turvallisuustyössä on, että jokainen tapaturma on estettävissä. Turvallisuustyön johtaminen on osa yritysvastuuta ja siinä määriteltyjä periaatteita.

Työturvallisuus: Tavoitteena nolla tapaturmaa

Työturvallisuus on toiminnassamme aina etusijalla. Haluamme olla edelläkävijä vesivoimaan liittyvissä turvallisuusasioissa. Lähtökohtamme on, että jokainen tapaturma on estettävissä, ja tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö. Työturvallisuus on tärkeä osa yritysvastuuohjelmaamme.

Toimintamallimme edellyttää, että kaikki kumppanimme ovat sitoutuneet ylläpitämään korkeatasoista työturvallisuuskulttuuria ja -työtä. Kehitämme vesivoimaan liittyviä työturvallisuusasioita ja edistämme hyviä käytäntöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Meillä on kumppaneidemme kanssa yhteinen työturvallisuusryhmä, jonka päätavoitteina on edistää asenteiden kehittymistä turvallisuusasioissa, jakaa työturvallisuuteen liittyviä parhaita käytäntöjä sekä nostaa esille vesivoimaan liittyviä erityispiirteitä.

Käytössämme on sähköinen turvallisuusperehdytys, jonka jokainen yhtiön työntekijä sekä kaikki laitoksilla ja muissa Kemijoki Oy:n kohteissa toimivien kumppaneiden ja alihankkijoiden henkilöt ovat suorittaneet ennen töiden aloittamista.

Käytössämme ovat yhtiön turvallisuusohjeet ja säännöt, joita kaikki kumppanimme ja heidän alihankkijansa noudattavat. Kumppaneidemme ja alihankkijoidemme on aina tehtävä kyseistä työtä koskeva riskien arviointi ja laadittava turvallisuussuunnitelma tilaajan laatiman turvallisuusasiakirjan vaatimukset huomioiden.

Turvallisuussäännöt voimalaitoksilla työskenteleville

Turvallisuussäännöissä käydään yksityiskohtaisesti läpi turvallisuuteen liittyviä asioita. Oppaasta löydät kaikki asiat, joihin on hyvä perehtyä ennen kuin tulet töihin voimalaitokselle. Oppaassa annetaan ohjeita muun muassa turvalliseen työskentelyyn yleisesti voimalaitosalueella sekä työkohteittain.

Kemijoki Oy:n turvallisuussäännöt (FI)Safety rules of Kemijoki Oy (ENG)

Turvallisuusohjeet vierailijoille

Voimalaitoksilla vieraileville on tehty omat ohjeet, joihin tutustutaan yhdessä ennen vierailun alkua. Ohjeet ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Turvallisuusohje vierailijoille (FI, ENG)


Katso myös