Yhteistyö jokivarren yhteisössä

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Pidämme tiiviisti yhteyttä esimerkiksi paikallisten elinkeinonharjoittajien, kalastajien, mökkiläisten, oppilaitosten ja toimialueemme kuntien sekä viranomaisten kanssa.

Kesällä jokialueelle suuntaavat veneilijät, kalastajat, uimarit ja muut luonnossa liikkujat. Talvisin joella liikkuvat hiihtäjät, moottorikelkkailijat, pilkkijät ja muut ulkoilijat. Teemme yhteistyötä useiden paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi joella järjestettävien tapahtumien aikaan.

Haluamme osaltamme tukea avointa keskustelukulttuuria ja kuulla kattavasti eri sidosryhmiemme näkemyksiä vesistöjen ja ympäristön mahdollisimman monipuolisesta hyödyntämisestä.

Esimerkkejä Kemijoki Oy:n tavoista tehdä yhteistyötä

  • Sidosryhmätapaamisia ja yhteistyötä: vierailemme alueemme yhteisöissä ja keskustelemme toimintamme ajankohtaisista kuulumisista ja kuulemme paikallisten ihmisten tarpeita.
  • Paikallinen tukeminen: tuemme paikallisia yhteisöjä hankkeilla, jotka tukevat arjen sujuvuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
  • Voimalaitosten avoimet ovet: järjestämme säännöllisin väliajoin, usein peruskorjaushankkeiden yhteydessä avointen ovien tilaisuuksia voimalaitoksillamme.
  • Tutustumisvierailuja vaelluskalaratkaisuille: Kutsumme sidosryhmiämme tutustumaan vaelluskalaratkaisuihin Kemijoella ja Lieksanjoella.
  • Pitkäaikaista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa: vierailemme kouluissa ja oppilaitoksissa kertomassa vesivoimasta, kutsumme oppilasryhmiä tutustumaan toimintaamme ja järjestämme oppilaitosten kanssa erilaisia aktiviteetteja.
  • Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa: Tuemme alueellisen yliopiston toimintaa esimerkiksi varainhankintakampanjoilla ja Lapin ammattikorkeakoululle suunnatun stipendirahastomme kautta. Palkkaamme opinnäytetyöntekijöitä.

Katso myös