Kemijoki Oy jatkaa pumppuvoimalaitoksen esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla

Kemijoki Oy vauhdittaa Suomen turvallista energiasiirtymää ja jatkaa pumppuvoimalaitoksen alustavaa esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla. Samalla yhtiö jatkaa selvitystä myös muiden pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa.

Pumppuvoiman putouskorkeudeksi saadaan Ailangantunturilla noin 200 metriä. Suuri putouskorkeus mahdollistaa tuotantoteholtaan ison kokoluokan, 550 megawatin, pumppuvoimalaitoksen toteuttamisen ja merkittävän parannuksen Suomen sähköjärjestelmän toimitusvarmuuteen. Pumppuvoima mahdollistaa sähkön varastoinnin poikkeuksellisen korkealla hyötysuhteella.

Säätökykyisen vesivoiman merkitys energiaomavaraisuudelle ja huoltovarmuudelle kasvaa entisestään Suomen siirtyessä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Etenkin tuulivoiman nopea kasvu vaatii nykyistä enemmän energiajärjestelmään tasapainottavia tekijöitä, kuten energiavarastoja ja kulutusjoustoja.

Osana suunnitteluvaihetta Kemijoki Oy tekee Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten huolellista mallinnusta ja arviointia. Yhtiö on jo aloittanut keskustelut Kemijärven kaupungin sekä alueen maanomistajien kanssa ja käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vuoden 2023 aikana.

”On hienoa huomata, että Lappi houkuttelee vihreän siirtymän investointeja. Seuraavaksi on tärkeää selvittää paitsi pumppuvoiman ympäristövaikutukset niin myös mahdollisten uusien investointien vaikutukset maakunnan aluetalouteen ja -kehitykseen”, toteaa Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi.

Ailangantunturin lisäksi Kemijoki Oy:llä on keväällä kerrotun mukaisesti selvityksessä useita saman kokoluokan pumppuvoimalaitoksia Kemijoen vesistöalueella. Mahdollisten investointien suuruusluokka on yhteensä noin kolme miljardia euroa, josta Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen osuus on 600–800 miljoonaa euroa.

”Pumppuvoima on muualla maailmalla koeteltua, mutta Suomessa uutta suuren mittakaavan energian varastointiteknologiaa. Meille on kertynyt 70 toimintavuotemme aikana valtavasti vesivoimaosaamista, jota sovellamme pumppuvoimalaitosten potentiaalin kartoituksessa ja suunnittelussa. Toimintamme tavoitteena on varmistaa, että suomalaisille sähkönkäyttäjille – kotitalouksille, yrityksille ja teollisuudelle – riittää vähäpäästöistä sähköä kaikissa tilanteissa”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Kemijoki Oy:n selvityksen mukaan pumppuvoimalaitokset laskevat tukkusähkön hintaa, vakauttavat sähkön hinnan vaihtelua ja parantavat sähkön hinnan ennustettavuutta. Pumppuvoima mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman lisärakentamisen lisäämällä sähköntuotantoa, joka kykenee tasapainottamaan nopeasti tuotannon ja kulutuksen välistä vaihtelua.

Infolaatikko: Ailangantunturin pumppuvoimalaitos

  • Pumppuvoima toimii Suomen sähköjärjestelmää tasapainottavana vesiakkuna. Hajautettu sähköntuotanto parantaa kansallista huoltovarmuutta.
  • Pumppuvoimalaitos tuottaa sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on korkealla tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Kun tuulee tai aurinko paistaa ja sähköstä on ylitarjontaa, pumppuvoimalaitos pumppaa vettä takaisin ylävarastoon.
  • Vettä lasketaan Ailangantunturin laitoksen ylävarastosta turbiinien läpi Kemijärveen. Veden pumppaaminen järvestä ylävarastoon kestää yhtä kauan kuin ylävaraston tyhjennys: 7–9 tuntia.
  • Pumppuvoimalaitoksen veden ylävaraston koko on noin neliökilometri. Pinta-ala vastaa 1–2 tuulivoimalan vaatimaa maa-alaa. Pumppuvoimalaitoksen rakenteet sijaitsevat pääosin maan alla.
  • Ailangantunturin pumppuvoimalaitos on liitettävissä osin jo olemassa olevaan sähkön siirtoverkkoon.

Pumppuvoimalaitoksen havainnekuva

Lisätietoja

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi


Lue lisää