Hyvä elämä kylissä -kisan työt esittelyssä

Arctic Design Weekin ja Kemijoki Oy: järjestämässä designkilpailussa etsittiin hyvän elämän edellytyksiä Kemijokivarren kylissä. Voittajaksi valikoitui tiimi Autti ja ”Kätketty aarre”. Kunniamaininnan sai OIkaraisen tiimi. Tässä esittelemme kaikkien kilpailutiimien työt. Kiitos tiimit Autti, Oikarainen, Juujärvi ja Hirvas – upea suoritus!

Kuvatunnelmia kilpailusta

Autti: Kätketty aarre

”Autti on 100 asukkaan aktiivinen ja yhteisöllinen kylä 75 kilometrin päässä Rovaniemeltä. Auttin ohi ajaa 1500 ihmistä päivittäin antaen mahdollisuuden kylän kehitykselle. Korkean keski-iän ja vähäisen asukasluvun takia kylän liekki on vaarassa hiipua. Avaamalla kylän portit vierailijoille kylän aidot aarteet saadaan kaikkien ulottuville. Kylän ainutlaatuisia aarteita ovat kylän ihmiset, paikat ja niiden tarjoamat elämykset.

Ohikulkijoille luodaan helppoja ja ainutlaatuisia keinoja tutustua kylän identiteettiin polkupyörä- ja potkukelkkareiteillä aarrekarttojen avulla. Karttojen avulla tutustutaan kylän luonto-, kulttuuri- , maatila- ja vapaa-ajan kohteisiin.”

Katso tiimin kilpailutyö

Hirvas: Koko kylän olohuone – Koulu kylän yhteisöllisyyden sydämenä

”Hirvaan kyläläisten mielestä hyvän elämän edellytyksiä ovat mahdollisuus olla osana yhteisöä, mielekäs tekeminen, luonnonläheisyys sekä toimiva arki. Konseptimme tukee hyvän elämän edellytyksiä pyrkien kehittämään kyläläisten mielekästä yhteistoimintaa. Koko kylän Olohuone-konseptissa koulusta muodostuu kylän sydän, jossa kaikilla kyläläisillä on mahdollisuus kuulua sosiaaliseen yhteisöön, osallistua tai järjestää itselleen merkityksellistä tekemistä.

Koko kylän Olohuone -konsepti perustuu kyläläisten itsensä suunnittelemaan, koordinoimaan ja järjestämään yhteistoimintaan, jossa he voivat viettää aikaa, tavata ohimennen sekä järjestää tapaamisia. Konseptin keskeiset elementit ovat koulun yleisten tilojen lisäksi kyläläisten omaan käyttöön tarkoitettu Olohuone-tila, verkkopohjainen Kyläkalenteri sekä tietenkin kyläläiset itse. Kyläkalenteri on koko kylän käytössä oleva verkkopohjainen työkalu, jonka kautta on mahdollista ilmoittautua, lisätä aktiviteetteja sekä kommunikoida muiden kyläläisten kanssa.

Konsepti toimii siis alustana ja lähtökohtana lähes mille tahansa kyläläisten keksimälle aktiviteetille sekä yhteistoiminnalle ja auttaa näin hyvän elämän tarpeiden toteutumisessa. Koko kylän Olohuone luo edellytykset koko kylän hyvälle tulevaisuudelle.

Katso tiimin kilpailutyö

Juujärvi: Vahva Vanhuus

Haasteemme on, että palveluiden ylläpitäminen Juujärvellä ei ole kannattavaa ja ne ovat niin kaukana, että niiden käyttäminen vaatii auton. Palvelumuotoilun avulla loimme vastaukseksi haasteeseen Vahva Vanhuus konseptin, jonka ideana on yksi palvelu, jonka kautta juujärveläinen saa yhteyden tehotiimin vetäjään ”Terhiin”.

Konsepti koostuu kahdesta osasta, tehotiimistä ja tabletista. Kyläläiset saavat oman yhteyshenkilön ”Terhin”, joka auttaa kyläläisiä saamaan tarvitsemansa palvelut – ”Terhi” ohjaa kyläläiset oikean ammattilaisen luo ja seuraa Juujärven yleistä terveydentilaa.
Tabletti on työväline, jonka avulla kyläläiset ovat yhteydessä yhdyshenkilö ”Terhiin”, ammattilaisiin ja toisiin kyläläisiin. Tabletin avulla kyläläinen voi myös seurata omaa terveydentilaansa ja ennakoivasti hakea omaa terveyttä koskevaa tietoa.

Katso tiimin kilpailutyö

Oikarainen: Kyläsovellus Raitti

500 asukkaan Oikarainen on Rovaniemen kylä, jonka Kemijoki jakaa kahtia. Muutama vuosi sitten rakennettu silta yhdistää kylän osia jo fyysisesti, mutta henkinen yhteys hakee vielä muotoaan. Nykyään palveluita keskitetään yhä enemmän asumiskeskuksiin, jolloin pienten kylien asukkailta edellytetään omaehtoisuutta julkisten palveluiden täydentämiseksi.

Suunnittelemamme Raitti-sovellus auttaa kyläläisiä selviytymään arjen askareista toisiinsa tukeutuen. Sovelluksen avulla on vaivaton pyytää ja tarjota apua. Jokaiselle kyläläiselle suunnattuna se on suunniteltu helppokäyttöisyyden näkökulmasta tabletille, älypuhelimelle ja tietokoneelle. Vaikka Raitti on ratkaisu arjen haasteisiin, vahvistaa se ennen kaikkea kylän yhteishenkeä. Kyläläisten vahva tahto säilyttää yhteiset perinteet ja elinympäristö saa lisäarvoa verkostoitumisen tuomasta turvallisuudesta sekä elinkeinomahdollisuuksista.

Katso tiimin kilpailutyö


Lue lisää