Turvallisuus

Henkilöstömme, kumppaneidemme ja muiden joen käyttäjien turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Vesivoiman tuottajina olemme osaltamme vastuussa myös paikallisen ympäristön hyvinvoinnista.

Turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme

Vesivoimatuotannon suunnittelu ja valvonta sekä patoturvallisuuden varmistaminen ovat vastuullisen vesivoimatuotannon kulmakiviä.

Lähtökohtanamme turvallisuustyössä on, että jokainen tapaturma on estettävissä. Turvallisuustyön johtaminen on osa yritysvastuuta ja siinä määriteltyjä periaatteita.

Yhteiset ohjeet tekevät työnteosta turvallista

Meillä on käytössä omat turvallisuusohjeet ja säännöt, joita kaikki kumppanimme ja heidän alihankkijansa noudattavat. Kumppaneidemme ja alihankkijoidemme on aina laadittava kyseistä työtä koskeva turvallisuussuunnitelma tilaajan laatiman turvallisuusasiakirjan vaatimukset huomioiden.

Turvallisuussäännöt voimalaitoksilla työskenteleville

Turvallisuussäännöissä käydään yksityiskohtaisesti läpi turvallisuuteen liittyviä asioita. Tästä oppaasta löydät kaikki asiat, joihin on hyvä perehtyä ennen kun tulet töihin voimalaitokselle. Oppaassa annetaan ohjeita mm. turvalliseen työskentelyyn yleisesti voimalaitosalueella sekä työkohteittain.

Kemijoki Oy:n turvallisuussäännöt (PDF)

Turvallisuusohjeet vierailijoille

Voimalaitoksilla vieraileville on tehty omat ohjeet, joihin tutustutaan yhdessä ennen vierailun alkua. Ohjeet ovat niin englanniksi kuin suomeksi.

Turvallisuusohje vierailijoille (FI)
Safety instructions for visitors (ENG)

Rakennuttajan turvallisuusasiakirja

Rakennuttajan turvallisuusasiakirja velvoittaa voimalaitoksiin liittyvien hankkeiden kaikkia osapuolia. Tämän dokumentin avulla käydään läpi hankkeen riskienarviointi ja turvallisuussuunnitelmat. Lisäksi käydään läpi kaikki toimenpiteet, joihin liittyvät turvallisuussäännöt, turvallisuusperehdytys sekä tiedonkulku ja turvallisuustyön tuloksellisuuden varmistaminen.

Rakennuttajan turvallisuusasiakirja (PDF)

G-FPR4QN6Z05