Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet

Esimerkiksi jokivarren asukkaat, kalastajat ja elinkeinonharjoittajat ovat joen käyttäjiä. Seuraavat periaatteet ohjaavat meitä, kun teemme työtä sidosryhmiemme kanssa.

  • Kuuntelemme
    Haluamme olla jatkuvasti tietoisia siitä, millaisia odotuksia Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden toimintaan kohdistuu paikallisesti ja laajemmin Suomessa.

  • Keskitymme olennaiseen
    Vesisähkön tuotannon ominaispiirteet ovat kaiken tekemisemme lähtökohta. Keskitymme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin.

  • Kerromme tuloksista
    Mittaamme onnistumista yhdessä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Viestimme tuloksista avoimesti.
G-FPR4QN6Z05