Organisaatio ja henkilöstö

Kemijokilaiset ovat vesivoiman moniosaajia, joiden tietotaitoa ei voi kopioida kirjoista. Suurin osa joukostamme työskentelee asiantuntijatehtävissä Rovaniemellä.

Olemme vesivoiman moniosaajia

Organisaatiorakenteemme on matala ja meillä on yhteiset pelisäännöt sekä selkeät roolit. Päivittäisen työn tekeminen on siksi tehokasta. Kun turhaa hierarkiaa ei ole, yhteistyö kumppanien ja sidosryhmien kanssa on mutkatonta ja voimme varmistaa, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassamme. Henkilöstön osaaminen, hyvinvointi ja innostus ovat edellytyksiä vahvan asiantuntijuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi edelleen. Kehitämme vastuullisia henkilöstökäytäntöjä, ja huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. 

Ydintoimintomme ovat:

  • Toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta: lupaehtojen, toimintaympäristön ja velvoitteiden hallinta sekä omaisuuden pitkän tähtäimen kehittäminen ja edunvalvonta-asiat
  • Käytettävyys: voimalaitosten käynnissäpito, kunnossapito ja investoinnit
  • Vesivoima ja reservit: tuotannon suunnittelu, ohjaus ja valvonta, reservien myynti sekä yritysvastuuasiat
  • Yhteiskuntasuhteet, henkilöstön kehittäminen ja viestintä
  • Strategia ja kehitys
  • Talouden ja tietojen hallinta