Kumppanit

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, ja hankimme suurimman osan toiminnoistamme kumppaneiltamme. Ketterän ja kumppanuuksia hyödyntävän toimintamallimme ansiosta tuotamme vesisähköä kustannustehokkaasti, ja luomme alueellista elinvoimaa ja työpaikkoja erityisesti Pohjois-Suomeen.

Kumppanimallimme on ainutlaatuinen

Ketterän, kumppanuuksia hyödyntävän toimintamallin ansiosta tuotamme vesisähköä kustannustehokkaasti ja sopeudumme muuttuviin tilanteisiin. Kyse ei ole pelkästä työn ulkoistamisesta ja kustannusten keventämisestä. Kun valitsemme kumppaneita, yksi tärkeimmistä kriteereistämme on, että kumppanit ovat valmiita sitoutumaan yritysvastuuohjelmaamme. Kumppanillamme on myös oltava halua panostaa kasvuun ja uusien työpaikkojen syntyyn Pohjois-Suomessa. Yhdessä olemme vastuullisia vesivoimaosaamisen kehittäjiä, työllistäjiä ja jokivarren yhteisöjen aktiivisia jäseniä. 

Kumppanimalli turvaa vesivoimaosaamisen säilymisen

Siirryimme kumppanimalliin vuonna 2014. Toimintamalli turvaa Kemijoki Oy:n jatkuvan kehittymisen ja vesivoimaosaamisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

Muutoksen taustalla olivat koko energia-alan toimintaympäristön kehitys sekä muuttuvat investointitarpeemme. Voimalaitostemme suurimmat tehonnostot valmistuivat vuonna 2014. Uusi toimintamalli auttaa turvaamaan käynnissä- ja kunnossapidon tehtävissä työskentelevien henkilöiden työllisyyden myös jatkossa.

Uusia työpaikkoja Lappiin

Odotettua kasvua on syntynyt jo nyt: voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidosta vastaava Caverion Suomi Oy, Kemijoki Oy:n taloushallintoa hoitava Administer Oy ja lakiasiaintoimisto Fondia Oy ovat avanneet Rovaniemelle toimipisteet. Lisäksi VEO Oy on palkannut Kemijoki Oy:n entisiä työntekijöitä ja perustanut toimipisteen Rovaniemelle. Kemijoki Oy myi entisen tytäryhtiönsä KAT Oy:n (Kemijoki Aquatic Technology) oululaiselle Mitta Oy:lle. Toimintaa jatketaan Rovaniemellä. Syksyllä 2015 Kemijoki Oy myi alueverkon ja Lapin Sähköverkko Oy:n osakekannan Carunalle. Kaupan myötä Carunalle siirtyi noin 150 km suurjänniteverkkoa Kemijoen ja Kitisen varrelta.

Kemijoki Oy:n kumppanit

 • Voimalaitosten paikalliskäyttö ja kunnossapito Kemijoen vesistöalueella: Caverion Suomi Oy
 • Voimalaitosten paikalliskäyttö, kunnossapito ja käytönvalvonta Kymijoen vesistöalueella: Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
 • Voimalaitosten paikalliskäyttö ja kunnossapito Lieksanjoen vesistöalueella: Maintpartner Oy
 • Velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustyöt: Mitta Oy
 • Sähkönsiirto: Caruna
 • Talous- ja palkkahallinto: Administer Oy
 • Lakiasiainpalvelut: Fondia Oy ja Dottir Asianajotoimisto Oy
  Kemijoki Oy vastaa lupavelvoitteiden täyttämisestä sekä ympäristö- ja lupastrategian määrittelystä. 
 • Viestintäpalvelut: Hill and Knowlton Finland Oy
 • ICT-infrastruktuurin hallinnointi: Enfo Oyj
  Enfo vastaa palvelimista, työasemista ja lähituesta. Kemijoki Oy:n vastuulla on paikallisverkkojen hallinta.
 • Rahoitustoimintaan liittyvät palvelut ja tuotannon suunnittelu sekä vuoden 2016 aikana valvomotoiminta: Fortum Oyj
  Fortum on Kemijoki Oy:n osakas.
 • Kalanistutusvelvoitteet: Voimalohi Oy
  Vastaa Kemijoki Oy:lle asetetuista kalanistutusvelvoitteista.