Kemijoki Oy

Vesivoima on tärkein uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa. Me tuotamme noin kolmanneksen Suomen vesisähköstä.

Kemijoki Oy on merkittävin vesivoiman tuottaja Suomessa

Olemme Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi säännöstelemme Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Toiminta-alueemme kolmella jokivarrella on mittaa yhteensä yli 1 000 kilometriä – asukkaita alueella on lähes 200 000.

Kemijoki Oy:n voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2022 vesivoimalaitoksemme tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 750 gigawattituntia, joka vastasi yli kolmannesta kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä. Siitä riittäisi sähköä lähes 700 000 nelihenkiselle kotitaloudelle vuodeksi.

Vesivoima on tärkeää myös siksi, että se on säätövoimaa: lisäämme tuotantoa, kun kulutus on suurinta ja vähennämme, kun Suomi nukkuu. Vesivoimaa tarvitaan myös silloin, kun sää on liian tyyni tuulivoiman tuotantoon.

VESIVOIMAN OSUUS UUSIUTUVASTA SÄHKÖENERGIASTA ON NOIN REILU KOLMANNES

Vesivoimantuotantomme on nopeaa ja joustavaa - vuonna 2022 tuotimme 4 750 gigawattituntia sähköä.

ERINOMAISTA SÄÄTÖVOIMAA

Mahdollistamme muun uusiutuvan energiatuotannon.

LUOTETTAVAA HUOLTOVARMUUTTA

Vesivoimalaitoksemme turvaavat sähkönsaannin.

KOLME JOKEA JA YLI 1 000 KILOMETRIÄ JOKIVARTTA

Toiminta-alueidemme kahdeksassa kunnassa asukkaita on lähes 200 000

Toimimme vuorovaikutuksessa paikallisten ja kumppaneidemme kanssa

Energiantuotannon lisäksi teemme jokivarsissa paljon muutakin: kunnostamme esimerkiksi rantoja, rakennamme venepaikkoja ja huolehdimme paikallisista kalakannoista. Keskustelemme myös jatkuvasti paikallisten asukkaiden, päättäjien ja kalaosakaskuntien kanssa jokivarren elämään liittyvistä asioista.

Olemme vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio. Se tarkoittaa, että ostamme suurimman osan toiminnoistamme palvelutoimittajilta. Ketterän, kumppanuuksia hyödyntävän toimintamallin ansiosta tuotamme vesisähköä kustannustehokkaasti ja sopeudumme muuttuviin tilanteisiin.

Vastuullisuus toteutuu yhdessä

Liiketoimintamme ytimessä on vastuullisuus. Täytämme yhdessä kumppaniemme kanssa vesivoimavelvoitteet, mutta haluamme tehdä enemmän. Olemme vesivoimaosaamisen kehittäjiä, työllistäjiä ja jokivarren yhteisöjen aktiivisia jäseniä. Kumppanuusmallin ansiosta Lappiin on jo syntynyt ja syntyy edelleen uusia mahdollisuuksia sekä kasvuyrityksille että suuremmille toimijoille.

Keskitymme kaikessa toiminnassamme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Olemme työstäneet yhdessä kumppaniemme kanssa kokonaiskuvan yritysvastuun olennaisista näkökohdista: aiheet liittyvät ihmisiin, ympäristöön ja talouteen. Kumppanimme ovat sitoutuneet edistämään yhteistyöhön perustuvaa yritysvastuuohjelmaamme. Sen pääkohtia ovat:

 • hyvinvoivat ihmiset ja luonto paikallisesti  
 • kohti hiilineutraalia tulevaisuuden Suomea 
 • vesivoimaosaamisen edelläkävijä

Tietoa Kemijoki Oy:stä

 • sähkön vuosituotanto 4 750 GWh (2022)
 • kokonaiskäytettävyys 95,89 % (2022)
 • henkilöstön määrä 42 (2022)
 • valtion omistusosuus 50,1 %
 • päätoimipaikka Rovaniemellä
 • perustettu 1954
 • hallituksen puheenjohtaja Simon-Erik Ollus
 • toimitusjohtaja Tuomas Timonen

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

G-FPR4QN6Z05