Tervolan kunnantalolla vilkasta keskustelua vaelluskaloista – Kemijoki Oy aloittaa Ossauskosken padon ohitusratkaisun esisuunnittelun

Kemijoki Oy esitteli Tervolan kunnantalolla 28.11. Taivalkosken kalauoman seurantaryhmälle alustavan näkemyksensä vaellusyhteyksien suunnittelun edistämisestä Perämereltä Ounasjoelle. Seurantaryhmän kokoukseen kutsuttuna asiantuntijana ja tiedon ja näkemysten vaihtoon sekä palautteen antoon osallistui myös WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Kemijoki Oy käynnistää tilaisuudessa saadun palautteen saattelemana yhtiön Rovaniemen alapuolisten voimalaitosten vaellusyhteyksien esisuunnittelun Taivalkosken voimalaitokselta ylävirtaan. Kartoitamme ensin parhaat vaelluskalojen ylös- ja alasvaelluksen mahdollistavat ohitusratkaisut Ossauskosken voimalaitoksen yhteyteen. Ossauskosken jälkeen siirrymme jokea ylävirtaan Petäjäskosken ja Valajaskosken laitoksille.

Kemijoki Oy jatkaa samalla Taivalkosken kalauoman edistämistä ja muita Kemi-Ounasjoen poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja edistäviä toimenpiteitä, kuten elinympäristökunnostuksia sekä mäti- ja pienpoikasistutuksia.

”Esitimme aiemmin syksyllä seurantaryhmässä Kemijoki Oy:lle padon ohitusratkaisujen suunnittelua ja toteutusta Perämereltä Ounasjoelle. Voimme hyödyntää Ossauskoskella paitsi tutkimustietoa kalojen käyttäytymisestä myös opit Taivalkosken vaelluskalaratkaisusta. Seurantaryhmän keskustelu Ossauskosken padon ohitusratkaisusta oli vilkasta, asiantuntevaa ja ennen kaikkea eteenpäin vievää”, sanoo Tervolan kunnanjohtaja ja Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän puheenjohtaja Mika Simoska.

Seurantaryhmä on alun perin perustettu kirittämään Taivalkosken kalauoman suunnittelua ja toteutusta. Kun vaellusyhteyksien kehittäminen kohti Ounasjokea etenee, myös ryhmän työkenttä laajenee ylävirtaan voimalaitos voimalaitokselta. Ryhmässä on mukana Lapin ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Lapin liiton, jokivarren kuntien ja kaupunkien, kalatalousalueiden, Lapin vapaa-ajankalastajien, paikallisen osakaskunnan ja kyläyhdistyksen edustajia sekä asiantuntijajäseninä Luonnonvarakeskuksen ja Voimalohi Oy:n edustajat.

Kemijoki Oy suunnittelee ja toteuttaa vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän ohella haluamme mielellämme ottaa Ossauskosken ohitusratkaisuhankkeen eri vaiheisiin mukaan esimerkiksi jokivarren kalatalousalueita ja osakaskuntia, voimalaitosalueen naapureita sekä kuntien ja viranomaisten edustajia.

”On erinomaista, että vaelluskalaratkaisujen selvittäminen etenee ylävirtaan. Erityisesti nyt, kun uusien vihreän siirtymän investointien kuten pumppuvoiman suunnittelu etenee, on kaikkien uusien hankkeiden hyväksyttävyyden näkökulmasta välttämätöntä, että Kemijoki Oy hakee aktiivisesti ratkaisuja maakunnalle tärkeiden vaelluskalayhteyksien kehittämiseksi”, toteaa Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi.

Ossauskosken esisuunnittelu valmistuu vuosien 2024 ja 2025 vaihteessa. Kemijoki Oy kartoittaa selvityksessä vaihtoehtoisia Ossauskosken padon ohitusratkaisuja. Valitsemme kokonaistarkastelun perusteella yhteistyössä Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän kanssa parhaimman vaihtoehdon tarkempaan suunnitteluun.

”Suunnittelutyötämme ohjaa yhdessä seurantaryhmän kanssa määritellyt tavoitteet ja reunaehdot, joista yksi tärkeimmistä on se, miten vaelluskalat pääsevät parhaiten ohittamaan Ossauskosken voimalaitoksen padon. Punnitsemme eri vaihtoehtoja sen mukaan, miten realistista niiden toteutus on voimalaitosympäristössä ja laitosten naapurustossa. Arvostamme suuresti seurantaryhmän asiantuntemusta ja osaamista ja kuuntelemme tarkasti sen näkemystä”, sanoo Kemijoki Oy:n aluetoiminnasta ja yritysvastuusta vastaava johtaja Ismo Heikkilä.

”Uskomme yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen, josta Taivalkosken kalauoman seurantaryhmä on erinomainen esimerkki ja jatkumoa pitkäaikaiselle toimintatavallemme”, Heikkilä jatkaa.

Lisätietoja

Mika Simoska
Tervolan kunnanjohtaja, Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän puheenjohtaja
Sähköposti mika.simoska@tervola.fi
Puhelin 040 506 2928

Mika Riipi
Maakuntajohtaja
Lapin liitto
Sähköposti mika.riipi@lapinliitto.fi
Puhelin 0 44 767 4200

Ismo Heikkilä
Johtaja, aluetoiminta ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415

Lisätietoja vaellusyhteyksien kehittämisestä kohti Ounasjokea täällä ja Taivalkosken vaelluskalaratkaisusta täällä. Lisätietoa Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelmasta täällä.


Lue lisää