Vaellusyhteyksien kehittäminen kohti Ounasjokea etenee

Taivalkosken kalauoman seurantaryhmä esittää Kemijoki Oy:lle padon ohitusratkaisujen suunnittelua ja toteutusta Perämereltä Ounasjoelle asti. Vaellusyhteys Ounasjoelle edellyttää toimivia ylös- ja alasvaellusratkaisuja Kemijoen viidelle ensimmäiselle voimalaitokselle, joista Kemijoki Oy omistaa neljä.

”Taivalkosken kalauoman seurantaryhmä pitää tarpeellisena, että Kemijoki Oy lähtee ripeästi edistämään vaelluskalojen vaellusyhteyttä Perämereltä Ounasjoelle. Nyt kun Taivalkosken kalauoman suunnittelu ja luvitus on jo pitkällä, on aika kääntää katse seuraaville voimalaitoksille. Samalla myös muiden Kemi-Ounasjoen poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja edistävien toimenpiteiden, kuten elinympäristökunnostusten, tulee jatkua”, toteaa Tervolan kunnanjohtaja ja Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän puheenjohtaja Mika Simoska.

Vuonna 2022 perustettu seurantaryhmä kirittää Taivalkosken kalauoman suunnittelua ja toteutusta. Ryhmässä on mukana Lapin ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Lapin liiton, jokivarren kuntien ja kaupunkien, kalatalousalueiden, Lapin vapaa-ajankalastajien, paikallisen osakaskunnan ja kyläyhdistyksen edustajia sekä asiantuntijajäseninä Luonnonvarakeskuksen ja Voimalohi Oy:n edustajat.

”Seurantaryhmän esitys on tervetullut ja Kemijoki Oy:n uudistetun strategian ja yritysvastuuohjelman mukainen. Panostamme vahvasti luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin ja aloitamme nyt Rovaniemen alapuolisten voimalaitostemme vaellusyhteyksien kehittämisen Taivalkoskelta ylävirtaan. Suunnittelemme ja toteutamme myös jatkossa vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvät toimenpiteet yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa”, sanoo Kemijoki Oy:n aluetoiminnasta ja yritysvastuusta vastaava johtaja Ismo Heikkilä.

Kemijoki Oy valmistelee alustavan suunnitelman vaellusyhteyksien suunnittelun edistämisestä Taivalkosken seurantaryhmän seuraavaan tapaamiseen, joka pidetään marraskuun loppupuolella. Vaellusyhteyksien esisuunnittelu käynnistyy tapaamisen jälkeen seurantaryhmän palautteen ja näkemysten saattelemana. Esisuunnittelun tavoitteena on kartoittaa parhaat tavat toteuttaa vaelluskalojen ylös- ja alasvaelluksen mahdollistavat ohitusratkaisut Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen.

Havainnekuva vaelluskalojen vaellusyhteydestä Perämereltä Ounasjoelle

Perämereen laskevan Kemijoen ensimmäinen voimalaitos on PVO-Vesivoiman omistama Isohaara. Kemijoki Oy:n omistama Taivalkosken voimalaitos on Isohaaran yläjuoksulla seuraava vesivoimalaitos. Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja Valajaskosken voimalaitoksilla on merkittävä rooli joustavan ja uusiutuvan vesisähkön tuotannossa, ja esimerkiksi Petäjäskoski on teholtaan Suomen toiseksi suurin vesivoimalaitos.

Taustatietoa Kemijoki Oy:n LUMO-työstä

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on yksi vuonna 2023 päivitetyn strategiamme neljästä päävalinnasta. Luonnon monimuotoisuuden lisäksi keskitymme suorituskykymme kehittämiseen ja ylläpitämiseen, kumppanuuksiemme kehittämiseen sekä vesisähkökapasiteetin lisäämismahdollisuuksiin.

Vuonna 2022 laadittu luonnon monimuotoisuusohjelma on jatkoa pitkäaikaiselle työllemme luonnon ja ympäristön hyväksi. Edistämme ja ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta ja varmistamme, että toimintamme tukee jatkossakin ilmastonmuutoksen hillintää. Olemme ohjelmassamme sitoutuneet muun muassa vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen. Lisää LUMO-ohjelmastamme täällä. Vaelluskalojen vaellusyhteys Ounasjoelle on myös yksi Kemijoki Oy:n yritysvastuuohjelman päätavoitteista ja yritysvastuuohjelman onnistumisen mittareista vuosille 2024–2028.

Taivalkosken padon ohitusratkaisu on yksi vapaaehtoisista toimenpiteistämme vaelluskalakannan palauttamiseksi Kemi-Ounasjokeen. Taivalkoskella on ollut vuodesta 2019 lähtien käytössä hydraulinen Kalasydän-kalatie. Jätimme tammikuussa 2022 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lupahakemuksen Taivalkosken voimalaitoksen kalauoman rakentamisesta. Lisää Taivalkosken vaelluskalaratkaisusta täällä.

Vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteemme kuuluu padon ohitusratkaisujen lisäksi mm. mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi. Lisäksi uudistamme yhdessä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa yhteisesti omistamamme Voimalohi Oy:n toimintaa. Voimalohen tehtäväkenttä laajenee vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tavoitteemme on, että Voimalohesta kehitetään vaelluskalojen palauttamisen asiantuntevin toimija Suomessa. Lisää Voimalohesta täällä.

Lisätietoja
Ismo Heikkilä
Johtaja, aluetoiminta ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415

Mika Simoska
Tervolan kunnanjohtaja
Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän puheenjohtaja
Sähköposti mika.simoska@tervola.fi
Puhelin 040 506 2928


Lue lisää