Järjestämme Pöyliöjärven patojen korotushankkeesta yleisötilaisuuden Kemijärvellä 15.5.

Toteutamme Pöyliöjärven patojen korotuksen touko- ja syyskuun 2023 välisenä aikana.

Hankkeen aloitusajankohta määräytyy kevään vesistöolosuhteiden mukaan. Esittelemme hanketta yleisötilaisuudessa Kemijärven kaupungin valtuustosalissa 15.5. kello 17 alkaen. Tilaisuudessa on Kemijoki Oy:n lisäksi mukana myös hankkeen suunnittelija Mitta Oy sekä urakoitsija Napapiirin Kuljetus.

Lämpimästi tervetuloa!

Pöyliöjärven padot ovat osa Kemijärven säännöstelyrakenteita, jotka suojaavat Kemijärven kaupungin keskustaa. Patoja korotetaan eri patojaksoilla 10 – 80 senttimetriä noin 2,6 kilometrin matkalta välillä Särkikangas – Sairaala. Korotimme jo kesällä 2022 yhtä patojaksoa 5-tien päällystystyön yhteydessä. Korotuksen suuruus oli 10 senttimetriä ja se tehtiin kokonaisuudessaan tien päällysteellä. Patojen korotus ei muuta Kemijärven lupaehtoja tai säännöstelykäytäntöjä.

Käynnistimme Pöyliöjärven patojen korotushankkeen sen jälkeen, kun patoturvallisuusviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus esitti patojen korotusta. Saimme helmikuussa 2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaisen luvan korottaa ja laajentaa Pöyliöjärven kohdalla olevia patoja. Järjestimme jo hankkeen valmisteluvaiheessa kaksi yleisötilaisuutta.

Lisätietoja 

Kari Pehkonen
Patoturvallisuuspäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti kari.pehkonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4450


Lue lisää