Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupa Pöyliöjärven patojen korottamiselle

Kemijoki Oy sai 26.2.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (PSAVI) luvan korottaa ja laajentaa Pöyliöjärven kohdalla olevia patoja.

Pöyliöjärven padot ovat osa Kemijärven säännöstelyrakenteita, jotka suojaavat Kemijärven kaupungin keskustaa.

Käynnistimme Pöyliöjärven patojen korotushankkeen sen jälkeen, kun patoturvallisuusviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus esitti patojen korotusta. Muutosten jälkeen padot vastaavat mitoitukseltaan uudistetun patoturvallisuuslain sisältöä.

Uuden korotetun patorakenteen lisäksi lupaehtoihin sisältyy muun muassa työnaikaista vesistötarkkailua.

Ennen rakennustöiden aloittamista selvitämme yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa alueen rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien edellyttämät toimenpiteet. Luonnonsuojelulliset tavoitteet vaikuttavat myös rakennustöiden ajankohtaan.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätökseen voi tutustua täällä.

Lisätietoja
Marko Talvensaari
Kemijoki Oy
Sähköposti marko.talvensaari@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4486


Lue lisää