Uutiset

18.11.2021

Kemijoki Oy jätti hakemuksen Taittumaniemen pohjapadon lupamuutoksesta

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Pirttikosken voimalaitoksen Taittumaniemen pohjapadon yläpuoliseen vedenkorkeusmääräykseen kymmenen senttimetrin tarkistusta alaspäin. Lupamuutoshakemuksen tavoitteena on päivittää määräys vastaamaan tosiasiallista vedenpinnan korkeutta nykytilanteessa.

17.11.2021

Ala-Kemijoella tehdään kokonaisvaltaista työtä vaelluskalakannan palauttamiseksi

Tavoitteemme on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi-Ounasjoen vesistössä. Vaelluskalakantojen palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin vaatii huolellisesti toteutetun tutkimus- ja selvitystyön lisäksi laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä sekä pitkäjänteistä työtä.

10.11.2021

Kelukosken voimalaitoksella palohälytys 10.11.2021 klo 10:23

Kelukosken voimalaitoksen patoluukun vikaantunut lämmityskaapeli aiheutti savunmuodostuksen. Palokunta kävi paikalla tarkastamassa tilanteen ja aloitti tuuletuksen. Tilanne ohi.

9.11.2021

Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku AMK-opinnäytetöille on avautunut

Palkitsemme vuosittain haettavilla tunnustuspalkinnoilla Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Palkintoa voi hakea 8.5.2022 saakka.

1.11.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

29.10.2021

Pankakosken voimalaitoksen vaelluspoikasten kiinniottolaitteen kehitystyö jatkuu – video esittelee sujuvaa alueellista yhteistyötä hankkeen taustalla

Pankakosken voimalaitoksen uhanalaisen järvilohen ja järvitaimenen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite oli kesällä 2021 käytössä ensi kertaa. Noin kolme viikkoa kestäneestä käyttöjaksosta saatiin arvokasta tietoa laitteen jatkokehitystä varten. Uusi videomme esittelee kiinniottolaitteen toimintaa sekä laaja-alaista ja sujuvaa yhteistyötä hankkeen taustalla.

29.10.2021

Uusia vesivoimaosaajia Kemijoki Oy:ssä: Aleksi Sarajärvi, Kari Hakio ja Jenni Putaansuu vahvistavat osaamistamme aluetoiminnan sekä kone- ja sähkötekniikan saralla

Vesivoimaosaajien joukkomme on hiljattain täydentynyt kolmella uudella asiantuntijalla, kun Aleksi Sarajärvi, Kari Hakio ja Jenni Putaansuu aloittivat kukin työssään kevään ja kesän aikana. Jenni, Kari ja Aleksi kertovat nyt, miten ensimmäiset kuukaudet uudessa työssä ovat sujuneet.

27.10.2021

Ounasjoen kuusivuotisen tutkimushankkeen istutukset on saatu päätökseen vuodelta 2021

Kemijoki sivujokineen on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Osana hankekokonaisuutta, Ounasjoen sivuhaaroilla on kuluvan vuoden aikana tehty poikasistutuksia, joista nyt viimeisimpänä lokakuun aikana toteutettiin lohen mäti-istutuksia koskialueilla. Istutukset ovat osa vuosina 2021–2026 toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on selvittää merilohen erilaisten istutusmenetelmien, poikasten alkuperän ja kasvatusmenetelmien vaikutusta istutusten tuloksellisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

15.10.2021

Kemijoen virtaamat kasvussa - Ohijuoksutuksia Rovaniemen alapuolisille voimalaitoksille

Poikkeuksellisen runsaat sateet nostavat nyt Kemijoen virtaamaa.

14.10.2021

Veden voimalla -blogi: Patoturvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Kemijoki Oy omistaa eniten patoja koko maassa - yhteensä 119 patoa, joilla on yhteispituutta noin 85 kilometriä ja joissa on yhteensä 50 patoluukkua. Investoimme määrätietoisesti patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

11.10.2021

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen luvasta tehdyn valituksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti 11.3.2021 Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämän luvan, joka koskee Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakentamista. Asiasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 7.10 antamallaan päätöksellä.

7.10.2021

Seitakorvan voimalaitoksella palohälytys 7.10.2021 klo 15:11

Tilanne ohi. Pelastuslaitos tarkasti laitoksen.

5.10.2021

Ideoiden ja ajatusten vaihtoa Taivalkosken padon ohitusratkaisusta

Olemme käyneet Taivalkosken voimalaitoksella kesän ja syksyn aikana keskusteluja jokivarren asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Samalla olemme esitelleet eri tahoja edustaville ryhmille Kalasydämen ja Smolttisydämen toimintaa sekä suunnitelmia kalauoman rakentamisesta ja keränneet niistä näkemyksiä ja mielipiteitä.

30.9.2021

Yhteistyön voimalla - Tutustu työhömme vaelluskalakantojen palauttamiseksi Kemi-Ounasjokeen

Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Vaelluskalakantojen palauttaminen on mittava hanke, joka vaatii laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä. Olemme mukana Lapin liiton koordinoimassa Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmässä, joka ohjaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi laaditun toimenpideohjelman mukaista työtä.

28.9.2021

Kemijoki Oy hakee kahta rakennuttamisen asiantuntijaa vahvistamaan asiantuntijaryhmäämme

Etsimme nyt kahta rakennustekniikan ammattilaista asiantuntijatiimiimme. Työtehtävät liittyvät strategiseen investointi-, korjaus- ja ylläpitosuunnitteluun, hankintaan, rakennuttamiseen sekä kunnossapidon koordinointiin ja valvontaan.

14.9.2021

Vaelluskalojen seuranta Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä sai jatkoa

Isohaaran voimalaitosaltaalla on käynnissä kalojen seurantahanke. Hankkeessa merkitään PIT-merkeillä yhteensä 500–1000 lohta ja taimenta Isohaaran voimalaitoksen alapuolella. PIT-merkeillä arvioidaan Isohaaran voimalaitoksen alapuolella olevan lohi- ja taimenkannan kokoa sekä seurataan kalojen liikkeitä Isohaaran padon yläpuolelle kohti Taivalkosken voimalaitosta.

8.9.2021

Vaelluskalojen palauttaminen Kemijokeen – Tutustu Kemijoki Oy:n vapaaehtoisiin toimiin

Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Vapaaehtoista vaelluskalatyötämme esittelevä video näyttää, miten työ etenee.

31.8.2021

Kari Pehkonen Kemijoki Oy:n Lieksan- ja Kymijoen aluepäälliköksi

Lieksan- ja Kymijoen pitkäaikainen aluepäällikkö Helena Ylihurula siirtyy uuteen rooliin Kemijoki Oy:n Strategia- ja kehitysyksikköön. Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikön tehtävässä aloittaa kokenut vesivoimaosaaja Kari Pehkonen, jolla on yli 20 vuoden kokemus patoturvallisuudesta huolehtimisesta ja vesistösäännöstelystä.

27.8.2021

Veden voimalla -blogi: Kunnossapitoa, kitkemistä ja niittoa: apilakirjokääriäisen esiintymäniitystä huolehditaan monin tavoin

Ympäristöasiantuntijan toimenkuvaan kuuluu monenlaisia luontoon liittyviä tehtäviä. Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista on uhanalaisten eläin- ja kasvilajien parissa tehtävä työ.

20.8.2021

Tiedolla johdettua vesivoimaa: Otimme käyttöön pumppausasemien etävalvonnan

Kemijoki Oy investoi määrätietoisesti tuotantovarmuutta ja tuotantojärjestelmän turvallisuutta lisääviin kohteisiin, kuten patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

20.8.2021

Valajaskosken patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 18.-20.8. klo 7-16

Caverion Industria Oy suorittaa Valajaskosken voimalaitospadolla huoltotöitä 18.-20.8.2021 klo 07-16:00. Tien 933 toinen kaista suljetaan työn ajaksi Valajaskosken voimalaitoksen kohdalta.

13.8.2021

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys

Kokkosnivan voimalaitokselta tuli palohälytys 13.8.2021 klo 19:50. Tilanne on ohi. Palokunta tarkasti tilat.

13.8.2021

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys

Kokkosnivan voimalaitokselta tuli palohälytys 13.8.2021 klo 19:50. Tilanne on ohi. Palokunta tarkasti tilat.

12.8.2021

Veden voimalla -blogi: ”Mikä mahtaa olla tuo vaelluskalafoorumi?”

Otsikon kysymyksen esitti Twitterissä Virho (Virtavesien hoitoyhdistys ry) Luken erikoistutkija Pauliina Louhelle, joka twiittasi elokuussa 2019 Vaelluskalafoorumin tutustumismatkasta järvilohen palauttamishankkeisiin Pohjois-Karjalassa.

7.8.2021

Pirttikosken voimalaitokselta palohälytys 7.8.2021 klo 17:05

Palokunta tarkasti tilat.

7.8.2021

Petäjäskosken voimalaitossilta suljettu kokonaan liikenteeltä 11. - 12.8.2021 klo 06.00-22.00

Projektinjohtourakoitsija Rakennusliike RPJ Oy suorittaa koneaseman sääsuojan asennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteiden uusimista varten. Koneasemamme peittyy 5 kuukaudeksi korjauksia varten. Petäjäskosken sähköntuotanto jatkuu edelleen tästä huolimatta.

5.8.2021

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys 5.8.2021 klo 10:20.

29.7.2021

Valajaskosken patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 2. - 6.8. klo 7-16

Caverion Industria Oy suorittaa Valajaskosken voimalaitospadolla huoltotöitä 2.-6.8.2021 klo 07:00-16:00. Tien 933 toinen kaista suljetaan työn ajaksi Valajaskosken voimalaitoksen kohdalta.

13.7.2021

Petäjäskosken voimalaitossilta ajoittain kavennettu yksikaistaiseksi 19.7 - 31.12.2021

Toista ajokaistaa tarvitaan turvallisen työmaalogistiikan toteutukseen käynnissä olevaan voimalaitoksen vesikatto- ja julkisivujen peruskorjaushankkeeseen. Projektinjohtourakoitsijana toimii Rakennusliike RPJ Oy. Erikoiskuljetuksien kiertotie Ossauskosken tai Valajaskosken kautta. Pahoittelemme patosillan käyttäjille mahdollista aiheutuvaa haittaa.

7.7.2021

Kartoitamme tekojärvien linnustoa ja tuemme merikotkien rengastustyötä tänäkin kesänä

Jatkamme yhteistyötämme Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen linnustoselvityksessä ja alueen merikotkien rengastamisessa. Yhteistyössä on järjestetty myös esimerkiksi merikotkan satelliittiseuranta sekä asennettu pesäkamera merikotkien pesäelämän seuraamiseksi.

30.6.2021

Veden voimalla -blogi: Ratkaiseeko vetytalous tulevaisuuden energiahaasteet?

Ilmastonmuutoksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia tapoja tuottaa energiaa päästöttömästi. Yhtenä energiamurroksen ratkaisijana on nähty vetytalouden tuomat mahdollisuudet.

29.6.2021

Kurkiaskan voimalaitoksella palohälytys

Kurkiaskan voimalaitokselta tuli automaattinen palohälytys 29.6.2021 kello 00:20. Liukurenkaan vaurioituminen muodosti laitoksen sisälle savukaasuja. Pelastuslaitos suoritti voimalaitoksella tarkastuksen ja tuuletuksen.

23.6.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

23.6.2021

Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten kiinniottolaite ja alasvaellusratkaisu nyt käytössä Lieksanjoen Pankakosken voimalaitoksella

Uhanalaisen järvilohen ja järvitaimenen smolttien alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite on valmistunut Pankakosken voimalaitoksella. Kiinniottolaite on merkittävä askel pitkäjänteisessä ja sujuvassa yhteistyössä, jonka tavoitteena on Lieksanjoen vaelluskalakantojen elvyttäminen.

23.6.2021

Yritysvastuulisenssi tekee Kemijoki Oy:n päivittäisen vastuullisuustyön tutuksi

Kaikille Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden työntekijöille suunnatun yritysvastuulisenssikoulutuksen päivitetty versio otettiin käyttöön keväällä 2021. Päivityksessä koulutuksen sisältö uusittiin kauttaaltaan, ja esimerkiksi vesivoiman roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä tuotiin vahvemmin esiin.

23.6.2021

Upright Project arvioi Kemijoki Oy:n nettovaikutuksia - hyödyt yhteiskunnalle ja ilmastovaikutus korostuvat

Yritysten kokonaisvaikutuksista dataa itsenäisesti tuottava The Upright Project on mitannut Kemijoki Oy:n nettovaikutusta ympäröivään maailmaan, eli yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

21.6.2021

Ohijuoksutuksia Pankakoskella ja Lieksankoskella 22. – 23.6.

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Pankakosken ja Lieksankosken voimalaitoksilla 22. - 23.6. Pyydämme joella liikkujia ja kalastajia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

18.6.2021

Voimalaitoksia ja jokivartta puhdistetaan kesäkuntoon

Jokakeväiset tulvat Kemijoen vesistöalueella irrottavat jokivarsien rannoilta kiinteää aineista. Roskat, kuten heinät, oksat ja jopa puunrungot kulkeutuvat ja kasaantuvat virran mukana voimalaitosten edustoille. Voimalaitostemme koneistoja suojaavien välppien ja voimalaitosten edustojen puhdistustyöt käynnistyivät toukokuun puolivälissä ja ne kestävät arviolta juhannukseen saakka.

15.6.2021

Veden voimalla -blogi: Rakkaudesta järviloheen

Viimeinen puoli vuotta on ollut ammatillisesti yksi kiinnostavimmasta jaksoista elämässäni: Pääsin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen ensimmäistä smolttien alasvaellusratkaisua Pankakosken voimalaitokselle Lieksaan.

15.6.2021

Petäjäskosken voimalaitokselta palohälytys

Palohälytys tuli kello 7:51. Palohälytys oli aiheeton, Alakemijoen VPK tarkisti tilat.

15.6.2021

Petäjäskosken patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 15.-17.6. klo 7-19

Caverion Industria Oy puhdistaa Petäjäskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta 15.-17.6.2021 klo 7-19. Toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

14.6.2021

MMM:n ja Kemijoki Oy:n yhteistiedote: Uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvytys etenee Lieksanjoella - Vaelluspoikasten kiinniottolaite ja alasvaellusratkaisu käyttöön Pankakosken voimalaitoksella

Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite vihitään käyttöön Kemijoki Oy:n Pankakosken voimalaitoksella 14.6. Alasvaellusratkaisu on tuorein esimerkki Lieksanjoen vesistön vaelluskalakantojen vahvistamiseksi ja osittaisen luonnonkierron palauttamiseksi tehtävästä tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Lieksanjoki on yksi Suomen kalatiestrategian kärkihankekohteista.

2.6.2021

Petäjäskosken patosilta suljettu kokonaan liikenteeltä 7.-10.6. klo 7-18

Caverion Industria Oy suorittaa Petäjäskosken säännöstelypadolla työpadon kasaustöitä 7.-10.6.2021 klo 7-18. Tie 9265 välillä Petäjäskoski-Soimi suljetaan liikenteeltä työn ajaksi. Kiertotiet Valajaskosken ja Ossauskosken kautta.

28.5.2021

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 3.-4.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Petäjäskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 3.6.-4.6.2021. klo 22.00-06.00.

28.5.2021

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 31.5.-2.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Ossauskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 31.5.-2.6.2021. klo 22.00-06.00.

28.5.2021

Kevättulvan huippu on ohi Kemijoella – valmistautuminen kesään on käynnissä

Kemijoen vesistöalueella jokien virtaamat ja pinnan korkeudet ovat kääntyneet laskuun. Kemijoella tulva käynnistyi hyvin tavanomaisessa lumitilanteessa ennen toukokuun puoliväliä ja kevään tulvasta odotettiin keskimääräistä.

25.5.2021

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 27.-28.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Taivalkosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 27.-28.5.2021. klo 22.00-06.00.

25.5.2021

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 26.5. klo 9-15

Caverion Industria Oy työskentelee Vanttauskosken voimalaitoksen patosillalla 26.5.2021 klo 9-15. Tällöin toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

24.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 24.-27.5.2021 klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Patosilta on suljettu kokonaan liikenteeltä 24.-27.5. klo 22.00-06.00.

20.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 20.-21.5.2021 klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Patosilta on suljettu kokonaan liikenteeltä 20.-21.5. klo 22.00-06.00.

19.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 19.-20.5.2021 klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 19.-20.5. klo 22.00-06.00.

18.5.2021

Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjaus käynnistyy

Aloitamme Kymijoen varrella sijaitsevan Inkeroisten vesivoimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksen toukokuun 2021 puolivälissä. Töiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Peruskorjauksen ei odoteta vaikuttavan vuoden 2021 aikana liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla.

17.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta osittain tai kokonaan suljettu liikenteeltä 18.-19.5.2021

Caverion Industria Oy puhdistaa Valajaskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta 18.-19.5. Patosillan toinen ajokaista on käytettävissä klo 18.00 - 22.00 ja 22.00-06.00 patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä.

12.5.2021

Kevättulva on käynnistynyt Kemijoen vesistöalueella

Alkuviikon aikana Lappiin tulleen lämpimän ilmamassan myötä lumen sulaminen käynnistyi vauhdilla Kemijoen valuma-alueella. Tämänhetkisen viranomaisten vesistöennusteen mukaan Kemijoella tulvahuippu ajoittuu toukokuun loppupuolelle tai kesäkuun alkuun, mutta ennusteessa on tällä hetkellä vielä huomattavia epävarmuuksia. Tulevien viikkojen toteutuvalla sademäärällä ja lämpötilalla on merkittävä vaikutus lumen sulamisnopeuteen.

12.5.2021

Kemijoki Oy otti kantaa vesienhoitosuunnitelmaan

ELY-keskuksen ehdotus uhkaa päästöttömän vesivoiman tuotantoa

5.5.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta.

5.5.2021

Veden voimalla -blogi: Aluepäällikön arkea - Ympäristönhoitotöitä ja merikotkien rengastuksessa tukemista

Kemijoki Oy:ssä aluepäälliköiden tehtävänä on huolehtia paikallisesta sidosryhmätyöstä ja toimia yhtiön kontaktihenkilöinä toiminta-alueemme asukkaille, kalatalousalueille, yrityksille ja viranomaisille. Näiden ohella teemme jatkuvasti yhteistyötä myös kyläyhdistysten ja osakaskuntien kanssa. Omassa tapauksessa vastaan yhteistyöstä Sodankylän alueella ja Kitisen varrella. Kaksi muuta aluepäällikköämme huolehtivat Kemijärven ja Kemijoen sekä Kymi- ja Lieksanjokien alueista.

5.5.2021

Yhteistyömme paikallisten yhteisöjen kanssa: Tuimme nuorten osallistumista karanteenipilkkikisoihin

Aktiivinen yhteistyö jokivarsien yhteisöjen kanssa on meille keskeisen tärkeää. Osana yhteistyötä tuemme vuosittain muun muassa harrastus-, urheilu- ja kulttuuritoimintaa toiminta-alueellamme. Pääpaino on lasten ja nuorten toiminnan tukemisessa. Tästä tuoreena esimerkkinä tukemme nuorille pilkkijöille Meri-Lapin urheilukalastajien koronaturvallisesti järjestämässä pilkkikisassa.

5.5.2021

Mobiilikäyttö, QR-koodit ja ennakoiva huolto: omaisuudenhallintajärjestelmän kehitys etenee monella rintamalla

Omaisuudenhallintajärjestelmä on ohjelmistokokonaisuus, jonka käyttöliittymien kautta tieto Kemijoki Oy:n omistamista koneista, laitteista, rakennuksista sekä niiden kunnossapidosta on helposti saatavilla. Omaisuudenhallintajärjestelmällä hallitaan ja suunnitellaan kunnostus- ja huoltotöitä sekä investointeja. Järjestelmää kehitetään lisäämällä automatisaatiota ja ajantasaista tiedonvälitystä.

5.5.2021

Tulviin varautuminen edellyttää monien keinojen yhteensovittamista – jätimme näkemyksemme Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Jätimme 5.5.2021 Lapin ELY-keskukselle lausuntomme Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille 2022–2027.

22.4.2021

Lumitilanteen seuranta ja kevättulvaan varautuminen aloitettiin Kemijoella jo maaliskuussa

Aloitimme lumitilanteen aktiivisen seurannan ja kevään tulvaan valmistautumisen maaliskuun alussa. Kevät lähestyy nyt vauhdilla ja Lapin ELY-keskuksen vetämä tulvaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun puolivälissä.

6.4.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 12.-16.4.2021 klo 7-15.30

Caverion Industria Oy Suorittaa Valajaskosken voimalaitoksella välppäkiinnikkeiden vaihtotyötä sukeltamalla 12.-16.4.2021 klo 07-15:30. Voimalaitossillan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

30.3.2021

Juujärven, Jokelan ja Pikkukylän jäätiet on suljettu liikenteeltä

Kaikki kolme jäätietä on suljettu liikenteeltä 30.3.2021.

26.3.2021

Olemme mukana Ounasjoen istutusten tuloksellisuutta selvittävässä tutkimushankkeessa

Kemijoki on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Vaelluskalojen palauttamishankkeita rakennetuissa vesistöissä edistävän kalatiestrategian yhtenä keskeisenä päämääränä on poikastuotantoalueiden käyttöönoton mahdollistaminen ja edistäminen tuki-istutusten ja ylisiirtojen avulla.

17.3.2021

Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu

11.3.2021

Hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja vahvisti Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämät luvat, jotka koskevat Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen (2158 m2) rakentamista.

8.3.2021

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 8.-9.3. klo 20-04

Caverion Industria Oy suorittaa Petäjäskosken voimalaitoksella luukku-urien sukellustarkastuksia 8.-9.3.2021 klo 20-04. Patosillan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

4.3.2021

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen valmistelua ja hakee jatkoaikaa rakentamistöiden aloittamiselle

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä on pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, minkä johdosta yhtiöltä puuttuu edelleen edellytykset käsitellä Sierilän investointipäätöstä. Näin ollen töiden aloittaminen ennen toukokuuta 2021 ei ole mahdollista.

26.2.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupa Pöyliöjärven patojen korottamiselle

Kemijoki Oy sai 26.2.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (PSAVI) luvan korottaa ja laajentaa Pöyliöjärven kohdalla olevia patoja.

17.2.2021

Jokelan jäätie on avattu moottorikelkkaliikenteelle

Avasimme Seitakorvan ja Pirttikosken välisellä vesistöalueella sijaitsevan Jokelan jäätien moottorikelkkaliikenteelle 16.2.2021.

12.2.2021

Kemijoki Oy hakee konetekniikan asiantuntijaa vahvistamaan koneteknistä asiantuntijaryhmää

Työskentelet vesivoimalaitosten koneteknisten järjestelmien ja hydrauliikkalaitteiden asiantuntijana.

12.2.2021

Kemijoki Oy hakee sähkötekniikan asiantuntijaa vahvistamaan sähkö-, automaatio- ja sähköverkkoasiantuntijaryhmää

Työskentelet käytettävyyden tiimissämme asiantuntija- ja kehitystehtävissä sähkö-, sähköverkko- ja automaatioteknisten järjestelmien ja projektien parissa.

12.2.2021

Kemijoki Oy hakee aluetoiminnan asiantuntijaa vahvistamaan aluetoimintaa

Työskentelet paikalliseen sidosryhmätoimintaan, sopimus- ja korvausasioihin sekä ympäristötöihin liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

8.2.2021

Kemijärven yhteistyössä siirrytään seuraavaan vaiheeseen

Vesilainmukainen Kemijärven säännöstelyn kehittämishanke päättyi 28.1.2021 pidetyssä ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa. Pitkäjänteinen, hyvin sujunut ja antoisa yhteistyö tulee kuitenkin jatkumaan tulevaisuudessa uudessa muodossa Kemijärven kaupungin koolle kutsumana.

1.2.2021

Pikkukylän jäätie on käytössä

Avasimme Seitakorvan ja Pirttikosken välisellä vesistöalueella sijaitsevan Pikkukylän jäätien tänään moottorikelkkaliikenteelle. Jäätien painorajoitus on 1 000 kiloa ja jään vahvuus on nyt reilu 20 senttimetriä.

29.1.2021

Juujärven jäätie on auki

Avasimme Juujärven jäätien tänään moottorikelkkaliikenteelle tonnin painorajoituksella. Jään vahvuus on nyt reilut 20 senttimetriä. Juujärven jäätie sijaitsee Seitakorvan alapuolella ja sillä on pituutta lähes 400 metriä.

22.1.2021

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus valmistui syksyllä

Sodankylän kunnassa sijaitsevan Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus valmistui lokakuussa. Peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin voimalaitoksen turbiini ja uusittiin laitoksen juoksupyörä sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Peruskorjauksen myötä vuonna 1981 rakennetun voimalaitoksen teho kasvoi 35 megawatista 40,5 megawattiin.

8.1.2021

Poikkeuksellisen heikko jäätilanne Kemijoella Rovaniemen kohdalla: Jäällä liikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen

Alkutalven vaihtelevien säiden vuoksi Kemijoen jäät Rovaniemen kohdalla ovat nyt poikkeuksellisen heikot. Kaupungin kohdalla jäässä on laajoja sulakohtia. Jäällä liikkujien tuleekin noudattaa nyt erityistä varovaisuutta, sillä vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja.

28.12.2020

Ossauskosken voimalaitoksella palohälytys

Palohälytys tuli kello 17:36. Hälytys johtui teknisestä häiriöstä. Palokunta kävi tarkastamassa kohteen.

22.12.2020

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta.

22.12.2020

Sujuva yhteistyö vaelluskalakysymyksissä jatkuu Lieksanjoella

Tiivis ja sujuva yhteistyö Lieksanjoella uhanalaisten järvilohi- ja järvitaimenkantojen elvyttämiseksi jatkuu myös vuonna 2021. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman rahoitusta Pankakosken voimalaitoksen smolttien kiinniottolaitteelle ja alasvaellusratkaisulle. Rakennustyöt käynnistetään heti vuoden 2021 alussa ja tavoitteena on, että rakenteet ovat valmiina kevään smolttien alasvaellusta varten. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Projektille myönnetyn valtiontuen osuus on 40 % kokonaiskustannuksesta Kemijoki Oy:n vastatessa kustannuksista muilta osin.

8.12.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta suljetaan hetkellisesti liikenteeltä 9.-10.12. klo 8-16

Teemme 9.-10.12. Petäjäskosken voimalaitosrakennuksen julkisivujen kuntotutkimusta. Lapin ELY-keskuksen luvan mukaisesti voimalaitoksen patosilta suljetaan hetkellisesti (noin 15 minuutiksi) liikenteeltä kello 8 ja 16 välisenä aikana. Tuolloin paikalla on liikenteenohjaus.

4.12.2020

Kalasydän on potentiaalinen vaellusyhteysratkaisu rakennetuille joille

Toimivat vaellusratkaisut rakennetaan tulosten perusteella vaiheittain edeten, ja niin, että työssä huomioidaan jokaisen voimalaitoksen ja joenosan ominaispiirteet. Tällä ajatuksella olemme käyttäneet Kalasydän-järjestelmää Taivalkosken voimalaitoksella kesät 2019 ja 2020 sekä keränneet tietoa järjestelmän tehokkuudesta ja kalojen käyttäytymisestä.

4.12.2020

Tuemme lappilaista yrittäjyyttä

1.12.2020

Tietomallinnus tukee Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelutyötä

Kemijoen sivujoki Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkuu vuonna 2021 Kokkosnivan peruskorjauksella. Kokkosnivan peruskorjaustyössä keskitytään voimalaitoksen tuotantovarmuuden ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseen.

29.11.2020

Rovaniemellä Lainaan vedenkorkeus on nousussa

Ounas- ja Kemijoesta liikkeelle lähteneet jäät ovat kasautuneet jääpadoksi Ounaskosken sillan ja Jätkänkynttilän väliin. Siltojen väliin kasautunut jäämassa nousee paikoin jo rannoille.

27.11.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 1.-2.12. klo 8-16

Caverion Industria Oy sulkee Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 1.12. - 2.12.2020 klo 8.00-16.00 välisenä aikana.

25.11.2020

Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisun työt etenivät kesän aikana – alustavat tulokset ovat rohkaisevia

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Kokonaisuuteen kestävän vaelluskalaratkaisun löytämiseksi kuuluivat muun muassa Taivalkosken voimalaitokselle kaavaillun kalauoman suunnittelutöiden edistäminen sekä vuoden 2020 kesän ja syksyn aikana toista kertaa voimalaitoksella olleen Kalasydän-ohitusratkaisun käyttökokemusten ja tulosten seuranta.

25.11.2020

Sierilän asemakaavaluonnos nähtäville

Rovaniemen elinvoimalautakunta hyväksyi Sierilän asemakaavan laittamisen nähtäville kuulemista varten. Asemakaava laaditaan voimalaitosalueen yksityiskohtaisempaa maankäytön ohjaamista varten. Asemakaavaprosessi on käynnistetty Kemijoki Oy:n aloitteesta.

18.11.2020

Veden voimalla -blogi: Vesivoimalla ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos on suurin ihmiskuntaa koskettava haaste. Sen hillitseminen vaatii jokapäiväisiä tekoja meiltä kaikilta. Eri sektoreiden päästöjä tarkastellessa lopputulos on kuitenkin selvä: iso siivu vähennyksistä on tultava energiasektorilta.

17.11.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 18.-19.11. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Valajaskosken voimalaitoksen patosillan kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.-19.11.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

16.11.2020

Suvi kehittää tiedolla johdettua vesivoimaa

Suvi Salomaa on yksi tuoreimmista vesivoimaosaajistamme. Hän aloitti pestissään energiatalouden asiantuntijana toukokuun alussa keskellä tiukimpia poikkeusjärjestelyjä. Suvi lieneekin pitkän historiamme aikana ensimmäinen täysin etänä perehdytetty ja työnsä aloittanut kemijokilainen. Suvi on etelästä pohjoiseen muuttanut ja Tampereen Teknillisestä yliopistosta valmistunut ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinööri.

13.11.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 17.-18.11. klo 9-16

Caverion Industria Oy sulkee Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 17.-18.11.2020 klo 9.00-16.00 välisenä aikana.

9.11.2020

Bonanza: Datasta tietoon, tiedosta toimintaan

Kemijoki Oy:n tehtävä on tuottaa vesivoimaa kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Tehtävässä onnistuminen tarkoittaa esimerkiksi toiminnan suunnittelua yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ennakoivaa kunnossapitoa, prosessien jatkuvaa optimointia ja parantamista sekä markkinaennusteiden kehittämistä ja vastuullisuustyötä.

2.11.2020

AMK-opinnäytetöille tarkoitettu Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku on avautunut

Palkitsemme vuosittain haettavilla tunnustuspalkinnoilla Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Palkintoa voi hakea 9.5.2021 saakka.

29.10.2020

Mahdollisia ohijuoksutuksia Rovaniemen alapuolisilla Kemijoen voimalaitoksilla

Virtaamat Kemijoella ovat kasvaneet huomattavasti lokakuussa sataneen lumipeitteen sulamisen ja vesisateiden vuoksi. Vuodenaikaan nähden keskimääräistä suurempien virtaamien vuoksi ohijuoksutukset Rovaniemen alapuolisilla voimalaitoksilla ovat todennäköisiä.

28.10.2020

Uusiutuvaa vesivoimaa ja osaamista

Kemijoki Oy haluaa olla Suomen arvostetuin ja vastuullisin vesivoiman tuottaja. Uudenlaisten osaamisten ja uusien dataratkaisujen hyödyntäminen ovat vesivoiman tuotannon ja yhtiön toiminnan kehittämisessä avainasemassa.

21.10.2020

Syksyn sähkökoekalastuksilla selvitetään kevään istutusten onnistumista

Toteutimme elo- ja syyskuun 2020 aikana sähkökoekalastuksia viime kevään mäti- ja poikasistutusalueilla. Sähkökoekalastusten avulla kerätään tietoa kevään istutusten tuloksista eri alueilta. Keväällä istutuksia tehtiin Kemijoen suurimman sivujoen Ounasjoen haaroille. Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n yhteisomisteinen Voimalohi Oy vastaa velvoite- ja vapaaehtoisista istutuksista ja toteutti myös sähkökoekalastukset.

20.10.2020

Mokta-stobu doaibma lea šaddan oassin Vuohču gili eallin (Mokta-tupa on kasvanut osaksi Vuotson kylän elämää)

Vuotson Mokta-tuvan toiminta on nyt jatkunut kahden vuoden ajan. Tänä aikana kahdesti viikossa järjestetyistä tupatapaamisista on tullut osa kyläläisten elämää. Kysyimme tupatoiminnan ohjaaja Inga Äärelältä, mitä Mokta-tuvalle kuuluu.

16.10.2020

Vuosisatainen viisaus digitalisoituu – dokumentoinnilla on keskeinen rooli vesivoiman jatkuvuuden kannalta

Vesivoimaan liittyy lukuisia erilaisia ulottuvuuksia maanomistuksesta jokivarsien ympäristötöihin ja edelleen voimalaitosten erilaisiin teknisiin suunnitelmiin sekä kunnossapitoon. Kaikista osa-alueista syntyy tietoa, jonka huolellinen dokumentointi on toimintamme ja jatkuvuutemme yksi keskeisimmistä edellytyksistä. Huolellisella dokumentoinnilla varmistamme tiedon ajantasaisuuden ja säilymisen edelleen tulevaisuuden vesivoimaosaajille.

12.10.2020

Syksyn Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta.

12.10.2020

Sierilä tukee Suomen ja EU:n ilmastotavoitteita

Teetimme analyysin Sierilän voimalaitoksen ilmastovaikutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä voimalaitoksen elinkaaren aikana. Elinkaarianalyysi vahvisti aiemmissa selvityksissä saamaamme käsitystä, että Sierilän aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olisivat vähäiset. Analyysi osoitti myös, että kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat pääasiassa rakennusaikaisista päästöistä. Vedennoston jälkeen patoaltaasta tapahtuva kasvihuonekaasupäästöjen merkitys on selkeästi vähäisempi.

2.10.2020

Simuloimme kevään 2020 tulvaa ilman Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärven säännöstelyä

Ennakoimme ja varaudumme joka kevät tulvaan parhaamme mukaan. Menneenä talvena nietokset olivat paikoitellen jopa ennätyksellisen korkeat eri puolilla Kemijoen valuma-aluetta ja lumen vesiarvot olivat poikkeuksellisen suuret. Edellytykset olivat olemassa todella suureen tulvaan. Vaikka tulva olikin yksi suurimpia mitä on rakennetun Kemijoen aikana ollut, ei pahin skenaario onneksi kuitenkaan toteutunut. Pyysimme Suomen ympäristökeskusta mallintamaan Kemijoen vesistön kevättulvan 2020 ilman Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärven säännöstelyä.

30.9.2020

Petäjäskosken patoluukkujen peruskorjaustyössä vuorossa voimalaitoksen seitsemäs luukku

Vuosina 1953-57 rakennetun Petäjäskosken seitsemännen patoluukun peruskorjaus käynnistyi kesäkuun lopussa, ja korjaustyön on tarkoitus valmistua marraskuussa. Kemijoki Oy:n konetekniikan asiantuntija Veli-Matti Havela kertoo, mitä peruskorjauksessa tehdään, ja miten hänen ensimmäinen vuotensa Kemijoki Oy:llä on sujunut.

30.9.2020

Lieksankosken voimalaitoksen säännöstelypadon sillan peruskorjaus jatkuu lokakuun loppuun asti

23.9.2020

Rovaniemen kaupunki myönsi rakennusluvan Sierilän voimalaitoksen koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemijoki Oy:lle rakennusluvan koskien Sierilän voimalaitoksen koneasemaa ja luukkuaseman rakennusta. Rakennuksia koskevat työt voidaan aloittaa, kun rakennuksia koskeva poikkeamispäätös on lainvoimainen.

22.9.2020

Vaelluskalatyöllä menee hyvin Lieksassa – mitä voisimme ottaa opiksi Kemijoella?

Lapin liiton koordinoiman vaelluskalatyöryhmän vuotuinen opintomatka järjestettiin loppukesästä kotimaan kohteisiin, joissa on käynnissä olevia suunnitelmia tai jo toteutettuja vaelluskalaratkaisuja. Vierailimme Pohjois-Karjalan järvilohikohteilla sekä Perämereen laskevilla Oulunjoella ja Iijoella tutustumassa käynnissä oleviin hankkeisiin.

20.9.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 21.-22.9. klo 7-19

ELY-keskuksen ilmoituksen mukaisesti Kantatie 81 Rovaniemi, Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljetaan tilapäisesti liikenteeltä 21.-22.9.2020 klo 07.00 - 19.00.

17.9.2020

Varmistimme ympäristöjärjestelmämme toimivuuden Kitisen voimalaitoksilla

Teimme elokuussa 2020 yhdessä kumppaneidemme kanssa ISO 14001 -standardin mukaan sertifioidun ympäristöjärjestelmämme auditoinnin Kitisen varrella sijaitsevilla vesivoimalaitoksilla. Auditointi varmistaa, että ympäristöjärjestelmä toimii ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

1.9.2020

Veden voimalla -blogi: ”Miten pystyy katsomaan peiliin? Varmaan hävettää itseäkin.”

Tällaisiakin viestejä olemme saaneet, kun olemme esittäneet oman näkemyksemme Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseen osana oikeudellista hakemusta ja prosessia. Lisäksi some-viesteissä on nostettu vahvasti esiin vastuullisuuskysymykset.

31.8.2020

EMRA-yhteistyöhankkeen selvitystyöt ovat edenneet kesän aikana

Olemme mukana Euroopan Unionin osin rahoittaman Interreg Pohjoinen V -ohjelmaan kuuluvassa EMRA-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä rakennetuissa vesistöissä. Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuoden 2019 elokuussa.

28.8.2020

Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina

Kemijoki Oy on valinnut Caverion Industria Oy:n Kemi- ja Lieksanjoen vesistöalueiden voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidon kumppaniksi.

12.8.2020

Veden voimalla -blogi: Uskon asioita?

Onko kahvin juonti terveellistä, entä mitkä ovat punaviinin terveyttä edistävät vaikutukset? Olisiko nyt hyvä aika sijoittaa osakkeisiin vai kannattaako vielä odottaa pörssikurssien notkahdusta? Kaikki nämä ovat kysymyksiä, joiden vastaukset riippuvat keneltä kysytään.

10.8.2020

Kemijoki Oy on jättänyt muistutuksen koskien Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

Lapin ELY-keskus on jättänyt keväällä 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Kemijoessa sijaitsevien voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden lupaehtojen muuttamiseksi. Pohjois-Suomen AVI kuulutti hakemuksen 18.6.2020. Kemijoki Oy on normaalin vesioikeudellisen hakemusprosessin mukaisesti toimittanut määräajassa Pohjois-Suomen AVI:lle muistutuksen eli oman näkemyksensä hakemuksesta.

6.8.2020

Veden voimalla -blogi: ”Uutta kotia rakentamassa”

Kemijoen pääuoma on aikanaan rakennettu nuoren Suomen tarpeisiin aikana, jolloin valtakunnassa oli toisen maailmansodan jälkeen kipeästi tarvetta sähkölle. Maailma tuolloin on ollut kovin erilainen, eikä luontoarvoja ole osattu ottaa huomioon nykytietämykseen verrattuna riittävästi.

29.7.2020

Porttipahdan voimalaitoksella palohälytys

Porttipahdan voimalaitokselta tuli automaattinen palohälytys keskiviikkona 29.7.2020 kello 21:00. Hälytyksen aiheutti vikaantunut ilmaisin. Palokunta kävi paikalla tarkastamassa kohteen.

22.7.2020

Porttipahdan voimalaitoksella palohälytys

Tilanne ohi klo 19:01 hälytys osoittautui aiheettomaksi. Palokunta kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen.

8.7.2020

Kemijoen voimalaitosten välpistä kerättiin yli 200 kuorma-autollista roskaa

Kevättulvan suuret vesimassat kuljettivat mukanaan myös valtavan määrän roskaa. Alkukesästä Kemijoen pääuoman voimalaitoksilta on rahdattu tulvan jälkeen jopa 200 rekkalastillista puuta, risuja, lautoja ja heinää. Voimalaitosten välppiin kerääntyvä kiinteä aine aiheuttaa tehonmenetyksiä laitoksilla.

7.7.2020

Kalasydän laskettiin veteen Taivalkosken voimalaitoksella

Laskimme kesäkuun lopussa hydraulisen Kalasydän-kalatien veteen Taivalkosken voimalaitoksella. Kalasydämen avulla vaelluskalat, kuten lohi ja meritaimen, pääsevät nousemaan voimalaitoksen yli järjestelmää pitkin. Kalasydän on toiminnassa kesän ajan ja sen toimintaa seurataan aktiivisesti.

6.7.2020

Pankakosken ja Lieksankosken voimalaitosten välisen jokialueen vedenpintaa lasketaan voimalaitoksilla tehtävien korjaustöiden takia

Teemme Lieksankosken voimalaitoksellamme siltojen peruskorjaustöitä kuluvan kesän aikana. Töitä varten jokivarressa ylempänä sijaitsevalla Pankakosken voimalaitoksellamme veden juoksutusta joudutaan ohjaamaan siten, että veden pinta laskee hieman voimalaitosten välisellä jokialueella. Vedenpinta laskee 13.7.2020 alkaen ja arvioimme pinnan olevan totuttua alemmalla tasolla noin kuuden viikon ajan.

2.7.2020

Smolttien rysäpyynti saatiin päätökseen Vähäjoella

Toteutimme kesäkuussa Kemijokeen laskevalla Vähäjoella lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten rysäpyyntiä. Oppilaitosyhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun sekä Voimalohi Oy:n kanssa toteutetusta rysäpyynnistä saimme erinomaista kokemusta ja tarjosimme kahdelle opiskelijalle mielenkiintoisen ja hieman erilaisen työharjoittelukokemuksen.

2.7.2020

Porttipahdan voimalaitokselta palohälytys

1.7.2020

Merikotkien rengastustyö Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä käynnissä

Kerroimme helmikuussa vuosina 2020-2022 tapahtuvasta yhteistyöstämme Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, jossa muun muassa tuemme merikotkien rengastuksia ja Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen linnustokartoituksia. Merikotkien rengastustyö alueella aloitettiin juhannuksen jälkeen, ja työ jatkuu koko heinäkuun ajan. Linnustokartoitus, jossa määritetään alueen lintulajit ja niiden lukumäärä, aloitettiin talvella, ja kartoitus jatkuu kuluvan kesän aikana.

29.6.2020

Veden voimalla -blogi: Aisoposta vaelluskaloille

Kyläkoulusta faabeleita: Aloitin koulutieni pienessä kaksiopettajaisessa kyläkoulussa. Neljä ensimmäistä luokkaa kävin tätä koulua.

26.6.2020

Tulvakevät 2020 osoitti luonnon ja yhteistyön voiman

Hyvä yhteistyö ja ennakointi olivat keskeisessä roolissa kevään 2020 ennätysmäiseksi ennustettuun tulvaan varautumisessa. Aloitimme valmistautumisen hyvissä ajoin, kun lumen vesiarvot nousivat Lapissa epätavanomaisen suuriksi. Nyt viimeistelemme tulvan jälkeisiä töitä.

26.6.2020

Ossauskosken voimalaitos on jälleen toiminnassa – Laitoksella tapahtui öljyvahinko 25.6.2020

25.6.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 29.6.-3.7. klo 7-18

Caverion Industria Oy rakentaa työpatoa Petäjäskosken voimalaitoksen säännöstelypadolle ja sulkee työn ajaksi patosillan kokonaan liikenteeltä 29.6. - 3.7.2020 klo 7.00 - 18.00. Kiertotie Valajaskosken ja Ossauskosken kautta.

24.6.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 25.-27.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Taivalkosken välppiä tulvaroskasta 25.6. - 27.6. klo 22-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

23.6.2020

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 23.-25.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 23.-25.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

18.6.2020

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut Lapin ELY-keskuksen hakemuksen Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

17.6.2020

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta

17.6.2020

Vapaaehtoinen työmme vaelluskalojen palauttamiseksi jatkuu

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen, kalojen ehdoilla ja vaiheittain edeten. Kalatalousvelvoitteidemme lisäksi olemme jo pitkään toteuttaneet vaelluskalakantojen luonnonlisääntymistä edistäviä vapaaehtoisia toimenpiteitä Kemi-Ounasjoen ja Lieksanjoen alueella – yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

16.6.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 18.-19.6. klo 14-22

Caverion Industria Oy sulkee Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.-19.6.2020 klo 14.00-22.00 välisenä aikana.

16.6.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 17.-18.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 17.-18.6.2020 klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana.

16.6.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 17.-18.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 17.-18.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

15.6.2020

Veden voimalla -blogi: Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua

Otsikon sanonta on monille tuttu häihin liittyvistä järjestelyistä ja suunnitelmista. Voin heti alkuun paljastaa, että blogissa ei kerrota kesähäistä. Sen sijaan kerron, miten meillä Kemijoki Oy:ssä on valmistauduttu koronan jälkeiseen aikaan.

15.6.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 16.-17.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy puhdistaa Taivalkosken välppiä tulvaroskasta 16.6. - 17.6. klo 22-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

12.6.2020

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus on edennyt suunnitelmien mukaisesti

Vesivoiman tuotanto Porttipahdan voimalaitoksella pysähtyi peruskorjausta varten huhtikuun puolen välin jälkeen. Voimalaitoksen pysäytys käynnisti koneiston purkutyöt, jotka huipentuivat toukokuun lopussa juoksupyörän nostoon. Koneiston purkutyöt etenivät suunnitelmien mukaisesti, ilman suurempia yllätyksiä.

12.6.2020

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 15.-16.6. klo 14-06

Caverion Suomi Oy puhdistaa Ossauskosken välppiä tulvaroskasta 15.6. - 16.6. klo 14-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

10.6.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 11.-13.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistusta tulvaroskasta. Patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä 11.-13.6. klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

8.6.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 8.-11.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy sulkee Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 8.-11.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

5.6.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan poikkeavat liikennejärjestelyt 8.-11.6.

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä 8.-10.6. klo 14-22 välisenä aikana. Patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä 8.-11.6. klo 22-06 välisenä aikana.

3.6.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 4.-5.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 4.-5.6.2020 klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana.

2.6.2020

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 3.-5.6. klo 14-22

Caverion Industria Oy sulkee Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 3.-5.6.2020 klo 14.00 - 22.00 välisenä aikana.

2.6.2020

Opiskelijat mukana smolttien rysäpyynnissä Vähäjoella

Toteutamme Ossauskosken yläpuolella Kemijokeen laskevalla Vähäjoella lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten pyyntiä smolttirysällä. Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä luoda osittain luontaisesti lisääntyvä vaelluskalakanta. Vuodelle 2020 olemme asettaneet tavoitteen todentaa Kemijoen vesistössä syntyneitä lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia.

1.6.2020

Keräsimme tulvalennolla tietoa Kemijokeen tuloillaan olevan veden määrästä vesistömallien tulkinnan tueksi

Teimme lauantaina 30. toukokuuta tulvalennon, jonka avulla tarkastelemme lumen määrää maastossa ja maaston vetisyyttä Kemijoen valuma-alueella. Toteutamme tulvalennon joka kevät ennen Rovaniemen tulvahuippua, Kemijärven täyttyessä. Lento on osa Kemijoki Oy:n jatkuvaa ympäristön ja sen tilan seurantaa.

29.5.2020

Veden voimalla -blogi: Varaudumme vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidossa tulviin huolellisesti - yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Tulvat ovat osa jokien luontaista vuosirytmiä, mikä edellyttää meiltä ja kumppaneiltamme huolellista valmistautumista ja varautumista.

28.5.2020

Lapin ammattikorkeakoulun Kemijoki Oy:n stipendin saajat on valittu

Osana monipuolista oppilaitosyhteistyötämme, jaamme vuosittain Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille apurahaa stipendirahastomme kautta. Stipendin avulla haluamme palkita ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Tänä keväänä rahasto myönsi yhden 1 000 euron ja kaksi 500 euron suuruista stipendiä.

28.5.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 29.5. klo 14-22 ja 1.-4.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 29.5. klo 14.00-22.00 ja 1.-4.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

28.5.2020

Vältä voimalaitosalueita myös tulva-aikana

Kevättulvan osalta Kemi- ja Ounasjoella vedenpinnan korkeus on jatkanut nousuaan ja virtaamat ovat edelleen kasvussa. Rovaniemellä ja Kittilässä veden virtaamien ja korkeuden odotetaan nousevan lähelle tulvahuippua viikonvaihteessa. Voimakkaasti virtaava ja korkealle noussut vesi tekee joella ja rannoilla liikkumisesta vaarallista.

26.5.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 2.-3.6. klo 7-18

Kalasydän Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (PIRELY/3984/2020) Keminmaalla maantiellä 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosillan liikenteeltä kalojen nousun mahdollistavan putkilinjaston muutostöiden vuoksi 2.-3.6.2020 klo 07.00 -18.00 välisenä aikana. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Isohaaran voimalaitoksen patosillan kautta.

25.5.2020

Suuri virtaama nostaa pinnankorkeutta ahtaiden paikkojen yläpuolella

Tulvat ovat luontainen osa vesistöjen - sekä luonnontilaisten että rakennettujen jokien - toimintaa. Kemijoen virtaamat ja pinnankorkeudet nousisivat enemmän ilman vesistön säännöstelyä. Vaikka rakennettujen vesistöjen säännöstely auttaa tulvien torjunnassa, luonnonvoimille emme voi mitään.

22.5.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 25.-30.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/ 1501/2020) Rovaniemellä maantiellä 933 Valajaskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 25.– 30.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

20.5.2020

Kemijoki Oy:n uusia vesivoimaosaajia

Vesivoimaosaajien joukkomme on jälleen laajentunut kahdella uudella asiantuntijalla. Timo Heikkinen on aloittanut sähköteknisenä suunnittelijana ja Kari Pehkonen vanhempana patoturvallisuuden asiantuntijana. Aivan tuoreita kemijokelaisia he eivät enää ole, sillä kumpikin on ennättänyt työskennellä yhtiössä jo yli puolen vuoden ajan.

14.5.2020

Veden voimalla -blogi: Yhteistyö on valttia tulvaan varautumisessa

Kuten joka kevät, teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa varautuaksemme tulvaan. Emme vielä voi tarkalleen tietää millainen kevättulvasta tänä vuonna tulee ja milloin se iskee. Lumen korkeat vesiarvot viittaavat siihen, että suurtulvaan kannattaa varautua.

8.5.2020

Patorakenteiden peruskorjaus käynnistyy Inkeroisten voimalaitoksella

2021-2023 välillä toteutettavalla peruskorjauksella varmistetaan Inkeroisten voimalaitoksen lähes 100-vuotiaan padon patoturvallisuus. Tänä vuonna työt keskittyvät patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Suunnitteluvaiheessa työn ei odoteta merkittävästi haittaavan liikkumista voimalaitosalueella.

6.5.2020

Lohien telemetriaseurantaa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä ensi kesänä

Taivalkosken voimalaitokseen rajoittuvalla Isohaaran voimalaitosaltaalla toteutetaan ensi kesänä vaelluskalojen telemetriaseurantahanke, jossa kesän ja alkusyksyn yli seurataan noin 100 lohen liikkeitä. Seurannan tavoitteena on muun muassa saada tietoa kalojen käyttäytymisestä patoaltaalla sekä varmennettua tietoa kalojen hakeutumisesta Taivalkosken voimalaitoksella sijaitsevaan Kalasydämeen.

5.5.2020

Petäjäskosken, Ossauskosken ja Taivalkosken patosiltojen osittainen sulkeminen

Rovaniemellä maantien 9265 Petäjäskosken ja maantien 9264 Ossauskosken voimalaitosten sekä Keminmaalla maantien 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosiltojen toinen ajokaista on ajoittain suljettuna välppien puhdistusten aikana 18.5. – 30.11.2020.

5.5.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 18.-22.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/ 1501/2020) Rovaniemellä maantiellä 81 Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.5. – 14.6.2020 klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana. Ensimmäiset puhdistukset tehdään 18.– 22.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Auttin kautta.

5.5.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 18.-22.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/ 1501/2020) Rovaniemellä maantiellä 933 Valajaskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.5. – 14.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Ensimmäiset puhdistukset tehdään 18.– 22.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

29.4.2020

Veden voimalla -blogi: Millainen on tavallinen tulva?

Keväthankien sulaessa tulvasta keskustellaan ympäri jokivarsia. Kemijoella tulvaa odotetaan tänä vuonna erityisellä tavalla, koska talvella lunta kertyi todella paljon ja ennusteiden perusteella tulvasta voi tulla hyvin suuri.

28.4.2020

Rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman hoitoa Lokan altaan äärellä Muteniassa

Mutenia on Sodankylän Sompiossa sijainnut kylä, jonka rakennuksista ja pienmaataloudesta eläneiden tilojen maista suurin osa jäi Lokan tekojärven alle. Nyt Mutenia on kulttuurihistoriallisesti merkittävä jäänne vanhasta Sompiosta.

23.4.2020

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus käynnistyi

Kemijoki Oy:n omistaman Porttipahdan vesivoimalaitoksen peruskorjaustyöt käynnistyivät suunnitelmien mukaisesti maanantaina 20.4.2020. Voimalaitoksen peruskorjaus ja modernisointi vastaa osaltaan uusiutuvan sähkön kasvavaan tarpeeseen sekä parantaa sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätövoiman tuotantoa. Vuodesta 1981 toiminnassa olleen voimalaitoksen teho nousee 35 megawatista 45 megawattiin.

17.4.2020

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Lieksanjoen vanhaan uomaan ma 20.4.

Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

16.4.2020

Pirttikosken voimalaitoksella palohälytys 16.4.2020

Tilanne ohi: hälytys osoittautui aiheettomaksi. Palokunta kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen.

16.4.2020

Veden voimalla -blogi: Koronan kestävät padot

Aloittaessani Kemijoki Oy:n palveluksessa vuoden 2019 lopussa toimitusjohtaja Tuomas Timonen kertoi ensimmäisessä keskustelussamme toimintaamme ohjaavista pelisäännöistä. Viestissä korostuivat yhteistyö, uudistuminen, vastuullisuus sekä ilahduttavasti ilo.

14.4.2020

Kemijoen kalataloustarkkailuun liittyviä raportteja luettavissa verkkosivuillamme

Seuraamme säännöllisesti kalatalousvelvoitteeseen kuuluvien istutustemme tuloksellisuutta sekä Kemijoen kalakantoja niin joki- kuin merialueella. Kalataloudellisessa tarkkailussa käytettäviä menetelmiä ovat kalastuskirjanpito, kalamerkinnät, kalakantanäytteet, koekalastukset ja kalastusselvitykset. Tutkimustietoa hyödynnetään kalataloustarkkailun lisäksi vaelluskalakantojen elvytyshankkeiden ja Kemijoen voimalaitosten vaellusratkaisujen jatkosuunnittelussa.

14.4.2020

Pöyliöjärveä ilmastetaan paremman elinympäristön vuoksi

Kemijärven säännöstelyn kehittämistyön myötä aloitettu Pöyliöjärven kunnostaminen jatkuu syvänteiden ilmastuksella. Pöyliöjärvi valikoitui Kemijärvestä padoilla eristetyistä järvistä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi keskeisen sijaintinsa sekä virkistyskäyttöarvonsa vuoksi. Yhteistyö järven kunnostamiseksi on ollut sujuvaa ja tuloksellista.

8.4.2020

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kemijoki Oy:n valituksen liittyen Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusten rakennuslupaan

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusluvan.

3.4.2020

Mitta Oy jatkaa Kemijoki Oy:n kumppanina

Jatkamme velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustöiden hankkimista Mitta Oy:ltä vuosina 2021–2023. Mitta Oy on ollut Kemijoki Oy:n kumppani vuodesta 2014 lähtien.

2.4.2020

Kemijoki Oy esittelee vesivoimaosaamisen monia puolia videosarjassa ja blogissa

Vesivoiman ammattilaiselta edellytetään monenlaista osaamista, aina tulvanhallinnasta paikallisiin ympäristötöihin sekä voimalaitosten digitaalisiin ratkaisuihin.

2.4.2020

Veden voimalla -blogi: Miltä tuntuu olla osa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa?

Moni yritys soveltaa tällä hetkellä jonkinasteista poikkeustilannesuunnitelmaa. Nyt kun koronavirus vaikuttaa meihin jokaiseen, yritykset pyrkivät ylläpitämään toimintansa mahdollisimman lähellä normaaliolojen toimintaa.

1.4.2020

Lieksankosken voimalaitosillan ja Yläkanavantien säännöstelypadon sillan peruskorjaus käynnistyy

1,1 miljoonan euron suuruinen peruskorjaushanke käynnistyy pääsiäisviikolla. Säännöstelypadon ylittävä Yläkanavantien silta on suljettu korjaustyön aikana 6.4. - 30.9.2020.

31.3.2020

Vaelluskalatyöryhmällä monta rautaa tulessa vuonna 2020

Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalatyöryhmä, jonka tavoitteena on elvyttää vaelluskalakantoja vesistöalueella, on nyt toiminut neljän vuoden ajan. Ryhmän tehtävänä on toteuttaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävää toimenpidesuunnitelmaa sekä valmistella ja tukea rahoituksen hakemisessa suunnitelman mukaisia hankkeita varten. Työryhmän listalla on tänä vuonna useita hankkeita, joissa myös Kemijoki Oy on aktiivisesti mukana.

27.3.2020

Ohijuoksutuksia Kelukosken, Vajukosken ja Kurkiaskan voimalaitoksilla

Teemme huhtikuun aikana vuosihuoltotöitä Kitisellä sijaitsevilla Kelukosken, Vajukosken ja Kurkiaskan voimalaitoksilla. Kelukoskella töitä tehdään 1.-3.4.2020, Vajukoskella 7.-9.4.2020 ja Kurkiaskalla 15.-17.4.2020. Huoltotöiden aikana ohijuoksutamme vettä voimalaitosten tulvaluukkujen kautta.

26.3.2020

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Lieksanjoen vanhaan uomaan 30.3. - 3.4.

Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

24.3.2020

Kokkosnivan voimalaitoksella palohälytys 24.3.2020

Palohälytys tuli kello 11:03. Tilanne on jo ohi.

23.3.2020

Pitkäjänteinen työ vaelluskalojen elvyttämiseksi jatkuu mäti- ja pienpoikasistutuksilla

Aloitamme jälleen maaliskuun loppupuolella osana Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämistä mäti- ja pienpoikasistutukset. Istutamme maalis- ja huhtikuun taitteessa 50 litraa meritaimenen ja 130 litraa merilohen mätiä. Tilavuusmitat vastaavat noin 0,5 miljoonaa ja 1,5 miljoonaa silmäpisteasteen mätijyvää.

16.3.2020

Seuraamme tiiviisti Lapin lumitilanteen kehittymistä

11.3.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 17. - 19.3.2020 klo 8-16

Caverion Industria Oy vaihtaa Valajaskosken voimalaitoksen välppäkiinnikkeitä. Patosillan toinen ajokaista suljetaan kokonaan liikenteeltä 17.3. - 19.3. klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

11.3.2020

Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2019 on ilmestynyt

10.3.2020

Tärkeintä on turvallisuus

Kemijoki Oy:n henkilöstön ja kumppaneiden sekä muiden joen käyttäjien turvallisuus on etusijalla kaikessa tekemisessämme.

2.3.2020

Monipuolista ympäristönhoitoa Kemijoella vuonna 2019

Huolehdimme vuosittain Kemijoen rakennetun vesistön jokivarsista ja järvien rannoista tekemällä ympäristötöitä. Ympäristötöiden tarkoituksena on parantaa jokivarsien viihtyisyyttä esimerkiksi rannansuojauksilla ja raivaustöillä, kunnostamalla veneenlaskupaikkoja sekä poistamalla haittaa aiheuttavia turvelauttoja. Vuonna 2019 teimme laaja-alaisia maisemaraivauksia Sodankylän asemakaava-alueella ja kilometreittäin ympäristötöitä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä Kemijärven ranta-alueilla.

27.2.2020

Matarakosken voimalaitoksella vuosihuollosta aiheutuvia ohijuoksutuksia 2.-27.3.2020

27.2.2020

Matarakosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 2.-10.3. ja 17.-20.3. klo 6.30 - 22.00

Caverion Suomi Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (PIRELY/1277/2020) Sodankylässä maantiellä 19889 (Moskuvaarantie) Matarakosken voimalaitoksen patosillan liikenteeltä huoltotöiden vuoksi 2.3.-10.3.2020 ja 17.3.-20.3.2020 päivittäin klo 6.30 - 22.00. Kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Kelujärven kautta.

21.2.2020

Rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Olemme mukana suomalais-ruotsalaisessa EMRA-hankkeessa (Environmental planning, Measures and Restauration Actions in regulated water systems), jossa kumppaneitamme ovat Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus sekä Vattenfall.

5.2.2020

Tuemme merikotkien rengastustyötä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella

Tuimme vuonna 2019 Lapin lintutieteellistä yhdistystä Lokan ja Porttipahdan alueen merikotkien rengastustyössä. Vuosina 2020-2022 korvaamme yhdistykselle tekojärvien alueen linnustoa kartoittavasta selvityksestä aiheutuvia kuluja. Hankkeet ovat osa tekojärvien kehittämishanketta, jonka osana pyrimme tuomaan alueen monipuolista luontoa entistä paremmin esille.

13.1.2020

Suomen suurin vesivoiman tuottaja Kemijoki Oy hakee Rovaniemelle energiatalouden asiantuntijaa

Asiantuntijana kehität datan sekä esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä vastuullisen vesisähkön tuotannossa. Pääasialliset vastuualueesi ovat teknistaloudelliset laskelmat ja tiedon hyödyntämisen kehittäminen.

10.1.2020

Kemijoella poikkeuksellisen heikot jokijäät: Jäällä liikkujien on syytä olla varovaisia

Tavallista lämpimämpi talvisää vaikuttaa jään laatuun ja paksuuteen sekä sen kantokykyyn. Pohjois-Suomessa lauha alkutalvi tarkoittaa sitä, että joilla ja virtapaikoissa on vaarallista liikkua.

19.12.2019

Vuoden viimeinen Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

19.12.2019

Esimerkki vapaaehtoisesta vaelluskalatyöstämme: Kemijoen Taivalkosken padon ohitusratkaisu

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen sekä etsiä parhaita ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

19.12.2019

Työturvallisuustyössä yhdessä tekeminen on tärkeintä

Padot, voimalaitoskoneistot sekä toimiston rappuset: kaikkiin näihin liittyy omat työturvallisuusriskinsä. Työturvallisuuden varmistaminen on meille ensisijaisen tärkeää, ja turvallisuustyöllä pyrimme takaamaan, että Kemijoki Oy on tapaturmaton työpaikka niin meille kuin kumppaneillemmekin. Suomen suurimpana vesivoiman tuottajana pyrimme toimimaan alamme työturvallisuuden edelläkävijänä.

19.12.2019

Inkeroisten padon valssiluukun peruskorjaus valmistui aikataulussa

Helmikuussa alkaneen peruskorjauksen viimeistelytyöt on nyt saatu valmiiksi. Aikataulussa valmistuneella valssiluukun peruskorjauksella lähes satavuotias voimalaitos voi jatkaa luotettavaa sähköntuotantoa myös seuraavan sadan vuoden ajan. Työn valmistumista juhlistettiin 4.12. järjestetyssä avoimessa glögitilaisuudessa.

19.12.2019

Vesivoiman digiloikka – tehokkaampaa tuotantoa turvallisesti

Teollisuuden ja energiatuotannon digitalisaatio etenee vauhdilla. Jo tälläkin hetkellä Kemijoki Oy:n tuotantoprosessi on etäohjattu. Laitteiden välisten verkkoyhteyksien (IoT, teollinen internet) ansiosta huoltoa ja kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja tarpeen mukaan. Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen mahdollistavat myös tuotannon tarkan suunnittelun ja optimoinnin. Murroksen keskellä on tärkeää huomioida vaikutukset turvallisuuteen.

19.12.2019

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset käynnistyvät Porttipahdasta

Teemme järjestelmällistä työtä voimalaitostemme kunnossapidon ja käytön parissa. Suunnitelmamme mukaisesti, olemme investoineet vesivoimalaitosten tehonnostoihin ja peruskorjauksiin, joilla parannetaan turbiinien hyötysuhdetta, niiden vedenläpäisykykyä ja tehoa kasvattaen. Hyötysuhteen kasvun seurauksena tulva-aikojen ulkopuolella saadaan enemmän energiaa samasta vesimäärästä. Suurempi läpäisykyky taas tuo lisää energiaa tulva-aikoina ja ohijuoksutustarve vähenee. Uudet turbiinin juoksupyörät ovat entistä ympäristöystävällisempiä, öljymäärä on aiempaa pienempi ja navan voiteluöljy on korvattu vedellä.

10.12.2019

Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisuksi löydettävissä useita toisiaan tukevia vaihtoehtoja

Sitouduimme alkuvuodesta 2019 toteuttamaan vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Ensimmäisenä askeleena pilotoimme Taivalkoskella viime kesänä hydraulista Kalasydän-järjestelmää, jossa vaelluskalat siirtyvät veden virtausta hyödyntäen putkistoa pitkin padon yli.

28.11.2019

Tervetuloa glögeille Inkeroisten patosillan Anjalan puoleiseen päähän keskiviikkona 4.12.2019

Olemme kuluvan vuoden aikana peruskorjanneet historiallisen Inkeroisten voimalaitoksen padon lähes 100 vuotta vanhan valssiluukun. Työt valmistuvat joulukuun alussa ja padon yli kulkeva kevyen liikenteen väylä otetaan jälleen käyttöön.

11.11.2019

Inkeroisten vesivoimalaitoksen peruskorjauksen yhteydessä täytettiin vedenlaisia kuoppia

Olemme vuoden 2019 aikana peruskorjanneet Kymijoen Anjalankoskella sijaitsevaa Inkeroisten voimalaitosta. Lähes 100-vuotta vanhan valssipadon korjaustyöt valmistuvat kuluvan vuoden aikana voimalaitoksen kulttuurihistoriaa kunnioittaen.

6.11.2019

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 8.11. klo 8-18

Lapin Ely-keskuksen myöntämän luvan mukaisesti Keminmaalla maantiellä 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljetaan liikenteeltä 8.11.2019 kello 8-18 välisenä aikana kalojen nousun mahdollistavan putkilinjaston asentamisen vuoksi. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Isohaaran voimalaitoksen patosillan kautta.

5.11.2019

Talvivalmistelut käyvät kiivaimmillaan voimalaitoksillamme

Vesivoima elää tiiviisti neljän vuodenajan rytmissä, jolloin myös voimalaitoksillamme tehtävät työt vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Syystalvelle tultaessa valmistelevat työt laitosten talvikuntoon saattamiseksi ovat täydessä vauhdissa.