Uutiset

29.11.2023

Tervolan kunnantalolla vilkasta keskustelua vaelluskaloista – Kemijoki Oy aloittaa Ossauskosken padon ohitusratkaisun esisuunnittelun

Kemijoki Oy esitteli Tervolan kunnantalolla 28.11. Taivalkosken kalauoman seurantaryhmälle alustavan näkemyksensä vaellusyhteyksien suunnittelun edistämisestä Perämereltä Ounasjoelle. Seurantaryhmän kokoukseen kutsuttuna asiantuntijana ja tiedon ja näkemysten vaihtoon sekä palautteen antoon osallistui myös WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

13.11.2023

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupa muuttaa Auttin kauneuspadon lupamääräyksen vedenkorkeusrajaa vastaamaan nykytilaa

Kemijoki Oy sai 20.9.2023 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (PSAVI) luvan muuttaa Kemijoen uomassa sijaitsevan Auttin kauneuspadon lupamääräyksen kirjausta, joka määrittää padon yläpuolisen altaan vedenpinnan vähimmäiskorkeutta. Muutoksen myötä vedenkorkeutta määrittävät lupaehdot on tarkistettu vastaamaan vallitsevaa vedenkorkeuden nykytilaa.

3.11.2023

Kemijoki Oy continues preliminary planning of a pumped storage hydropower plant at Ailangantunturi in Kemijärvi

Kemijoki Oy is accelerating Finland’s safe energy transition and will continue preliminary planning of a pumped storage hydropower plant located at Ailangantunturi in the City of Kemijärvi. At the same time, the company will continue exploring the possibility of constructing additional pumped storage hydropower plants in Northern Finland.

3.11.2023

Kemijoki Oy jatkaa pumppuvoimalaitoksen esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla

Kemijoki Oy vauhdittaa Suomen turvallista energiasiirtymää ja jatkaa pumppuvoimalaitoksen alustavaa esisuunnittelua Kemijärven Ailangantunturilla. Samalla yhtiö jatkaa selvitystä myös muiden pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa.

1.11.2023

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

31.10.2023

Toteutimme työturvallisuusauditoinnit Anjalankosken ja Inkeroisten voimalaitoksilla

Toteutimme elokuussa 2023 kumppaneidemme kanssa työturvallisuusauditoinnit Kymijoella sijaitsevilla Anjalankosken ja Inkeroisten vesivoimalaitoksilla. Auditointien pääpaino oli turvallisuusjohtamisessa, minkä lisäksi tarkastelimme muun muassa turvallisuushavaintokulttuuria, turvallisuusjärjestelmän toimivuutta sekä turvallisuusohjeistuksen vaatimusten noudattamista ja työturvallisuuden toteutumista kumppanimme toiminnassa.

27.10.2023

Ossauskosken voimalaitoksella palohälytys 27.10.2023 klo. 8:49

Työmaalta aiheutui palohälytys hiekkapuhalluksen yhteydessä. Vahinkoja ei syntynyt.

24.10.2023

Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetöille suunnattu Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku on avautunut

Palkitsemme vuosittain haettavilla tunnustuspalkinnoilla Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä.

23.10.2023

Kemijoki Oy hakee konetekniikan asiantuntijaa

Etsimme konetekniikan asiantuntijaa sähkö- ja konetekniikkayksikköömme. Työtehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä koneteknisten järjestelmien ja hydrauliikkalaitteiden parissa.

23.10.2023

Kemijoki Oy hakee sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijaa

Etsimme sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijaa sähkö- ja konetekniikkayksikköömme. Työtehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien ja projektien parissa.

23.10.2023

Kemijoki Oy hakee ympäristöasiantuntijaa

Etsimme ympäristöasiantuntijaa Alueet ja yritysvastuu -yksikköömme. Työtehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä vesivoiman ympäristövaikutuksiin liittyvien asioiden parissa.

10.10.2023

Vaellusyhteyksien kehittäminen kohti Ounasjokea etenee

Taivalkosken kalauoman seurantaryhmä esittää Kemijoki Oy:lle padon ohitusratkaisujen suunnittelua ja toteutusta Perämereltä Ounasjoelle asti. Vaellusyhteys Ounasjoelle edellyttää toimivia ylös- ja alasvaellusratkaisuja Kemijoen viidelle ensimmäiselle voimalaitokselle, joista Kemijoki Oy omistaa neljä.

4.10.2023

Kemijoki Oy hakee tietoturva-asiantuntijaa

Etsimme tietoturva-asiantuntijaa kehittämään ja ylläpitämään tietoturvaamme ja IT-toimintojamme.

25.9.2023

Kemijoki Oy perustaa uuden luonnon monimuotoisuusalueen siirtämällä vaarantuneita niittykasveja uuteen elinympäristöön

Kemijoki Oy on käynnistänyt Sieriniemessä Kemijoki Oy:n omistamalla Kivilahden tilalla kasvien siirtotyön. Siirrettäviä kasveja ovat muun muassa aho-, keto- ja pohjannoidanlukko, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi lajeiksi. Kasvit siirretään lähistöllä olevaan uuteen ja nykyistä suotuisampaan elinympäristöön.

20.9.2023

Petäjäskosken voimalaitokselta palohälytys 20.9.2023 klo 2:14

Palokunta tarkisti kohteen.

19.9.2023

Petäjäskosken voimalaitokselta palohälytys 19.92023 klo 21:51

Palokunta tarkisti kohteen. Ei paloa.

9.9.2023

Kurittukosken voimalaitokselta palohälytys 9.9.2023 klo 15:25

Palokunta tarkasti kohteen

2.9.2023

Seitakorvan voimalaitoksella tapahtui öljyvuoto 1.9.2023 - Pelastuslaitos tarkasti tilanteen

30.8.2023

Veden voimalla -blogi: Merkinnöillä kalatietoa pintaa syvemmältä

Luonnossa monien muiden eläinlajien tarkkailu ja käyttäytymisen tutkiminen on huomattavasti helpompaa kuin kalojen – kaloja kun ei useinkaan voi nähdä silmin veden pinnan alta. Merellisten vaelluskalojen elinkiertoon kuuluu vaiheita sekä joessa että meressä, mikä tekee tutkimisesta entistäkin hankalampaa. Kalojen merkinnällä voimme kuitenkin saada kaloista sellaista tietoa, jota emme muilla keinoilla voi selvittää.

29.8.2023

Kemijoki Oy enters Agreement with Litostroj Power d.o.o for Major Turbine Overhaul of Valajaskoski HPP unit 1

Kemijoki Oy has entered into an agreement with Litostroj Power d.o.o, a Slovenian manufacturer of turbines for hydroelectric power plants, on the comprehensive overhaul of unit 1 of the Valajaskoski hydroelectric power plant. The overhaul will commence in July 2025 with the shutdown of unit 1 and is expected to take approximately six months. Units 2 and 3 will continue operating normally throughout the project.

29.8.2023

Kemijoki Oy ja Litostroj Power d.o.o ovat solmineet sopimuksen Valajaskosken voimalaitoksen koneiston 1 peruskorjauksesta

Kemijoki Oy on solminut sopimuksen slovenialaisen Litostroj Power d.o.o:n kanssa Rovaniemellä sijaitsevan Valajaskosken vesivoimalaitoksen koneiston 1 peruskorjauksesta. Peruskorjaushanke käynnistyy koneiston keskeytyksellä heinäkuussa 2025, ja hankkeen on määrä kestää noin kuusi kuukautta. Voimalaitoksen koneistot 2 ja 3 säilyvät tuotantokäytössä koko peruskorjauksen ajan.

21.8.2023

Esittelemme Lapin perinnemaisemakohteita Suomen luonnon päivän kunniaksi

Perinnemaisemalla tarkoitetaan perinteisen karjatalouden ja muun varhaisen elinkeinon muovaamaa kulttuurimaisemaa. Perinnemaisemiksi luetaan sekä rakennetut perinnemaisemat että niitto- ja laiduntalouden synnyttämät kulttuurivaikutteiset luontotyypit eli perinnebiotoopit. Lapissa perinnemaisemat koostuvat pitkään jatkuneen perinteisen poro- ja karjatalouden muovaamista luontotyypeistä ja niihin liittyvistä rakenteista. Niiden biologisten, maisemallisten ja muiden arvojen ylläpitäminen vaatii säännöllistä hoitoa sekä osaamista.

12.7.2023

Raivaustöillä elinvoimaa luontoon ja viihtyvyyttä joen käyttäjille

Keskeisenä osana toimintaamme kuuluu ranta-alueiden kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen. Teemme rannansuojauksia, maisemointeja ja raivauksia vuosittain. Loppukevät ja kesäkausi ovat erityisen otollista aikaa ranta-alueiden kunnostamiseen ja siistimiseen. Kunnostustöiden avulla huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta sekä parannamme jokivarren elinympäristöjen kuntoa ja yleistä viihtyvyyttä. Tänä kesänä olemme tehneet rantojen raivaustöitä muun muassa Sodankylän alueella.

10.7.2023

Kemijoki Oy hakee Sierilän hankkeeseen liittyvien erillisprojektien lupien uusimista

Kemijoki Oy on jättänyt uudet lupahakemukset Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Körkönniemen peltojen viljelymahdollisuuksien sekä apilakirjokääriäisen esiintymän elinolosuhteiden turvaamiseksi.

7.7.2023

Pirttikosken voimalaitoksella palohälytys

Pirttikosken voimalaitokselta tuli automaattinen palohälytys perjantaina 7.7.2023 kello 19:13. Hälytyksen aiheutti vikaantunut ilmaisin. Palokunta kävi paikalla tarkastamassa kohteen.

6.7.2023

Avoimet ovet Vanttauskosken voimalaitoksella 8.7.

Järjestämme Yläkemijoen kylämarkkinoiden yhteydessä avoimet ovet Vanttauskosken vesivoimalaitoksella (Kuusamontie 5070) lauantaina 8.7.2023 kello 10–14.

5.7.2023

Carunan kytkinkentän uusinta Seitakorvan voimalaitoksella vaikuttaa Kemijoen virtaamiin

Carunan uuden kytkinkentän rakennustyöt aiheuttavat Seitakorvan voimalaitoksen toimintaan keskeytyksiä heinä- ja elokuun aikana.

21.6.2023

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

21.6.2023

Veden voimalla -blogi: Käyttöönotto oli iso virstanpylväs HYCAP-hankkeessa, mutta työ sähkövaraston parissa jatkuu edelleen

Otimme maaliskuussa käyttöön sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavan sähkövaraston Kurkiaskan voimalaitoksella. HYCAP-nimellä kutsuttu hanke sujui hyvin – kiitos onnistumisesta kuuluu Kemijoki Oy:n vesivoimaosaajille ja yhteistyökumppaneille.

20.6.2023

Taivalkosken kalauoman luvitus menee eteenpäin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuulutti 20.6.2023 Kemijoki Oy:n lupahakemuksen Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman rakentamisesta.

16.6.2023

Sähköjärjestelmän muutos voi näkyä kesällä ohijuoksutuksina Kemijoen pääuomalla

Sähköjärjestelmä muuttuu nopeasti ja on mahdollista, että kesän aikana Kemijoen pääuoman voimalaitoksilla tehdään ohijuoksutuksia.

14.6.2023

Veden voimalla -blogi: Pumppuvoima – energiasiirtymän mahdollistaja

Energiasiirtymä pois fossiilienergiasta on välttämätön ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Mutta miten huolehdimme, että sitä korvaavaa uusiutuvaa ja riittävän kohtuuhintaista sähköä on aina tarpeeksi saatavilla? Voisiko yksi vastaus löytyä vanhasta – mutta Suomessa melko uudesta – ratkaisusta, eli pumppuvoimasta?

12.6.2023

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset

31.5.2023

Pöyliöjärven patojen korotustyöt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella

Aloitamme Pöyliöjärven patojen korotustyöt 5. kesäkuuta 2023. Töiden arvioitu kesto on noin neljä kuukautta. Hanke toteutetaan siten, että yleiset kaavatiet ovat töiden ajan käytössä.

30.5.2023

Kemijoki Oy:n tunnustuspalkinto kolmelle Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle

Myönsimme tänä vuonna stipendirahastomme kautta tuhannen euron ja kaksi 500 euron suuruista tunnustuspalkintoa.

24.5.2023

Kemijoki Oy tekee rannansuojauksia erityiskäytössä oleville rannoille

Vedenpinnan korkeuden vaihtelut aiheuttavat rantojen syöpymistä eli eroosiota. Rannansuojauksella, pengertämällä maata rannoille, ehkäisemme vesistön säännöstelyn aiheuttamia rantatörmien vyörymiä.

22.5.2023

Voimalohesta Suomen paras vaelluskalojen palauttamistoiminnan asiantuntija

Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy uudistavat yhteisesti omistamansa Voimalohi Oy:n toimintaa. Voimalohen tehtäväkenttä laajenee jatkossa vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tavoitteena on, että Voimalohesta kehitetään vaelluskalojen palauttamisen asiantuntevin toimija Suomessa.

10.5.2023

Järjestämme Pöyliöjärven patojen korotushankkeesta yleisötilaisuuden Kemijärvellä 15.5.

Toteutamme Pöyliöjärven patojen korotuksen touko- ja syyskuun 2023 välisenä aikana.

27.4.2023

Kemijoki Oy’s new pumped storage hydropower plants are the key to a safe energy transition

Kemijoki Oy is exploring the possibility of building pumped storage hydropower plants in Northern Finland. Adding new hydropower production to Kemijoki Oy’s existing production system drives the energy transition in Finland and enhances energy security.

27.4.2023

Kemijoki Oy:n uudet pumppuvoimalaitokset ovat ratkaisu turvalliseen energiasiirtymään

Kemijoki Oy selvittää pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Uuden vesisähkön liittäminen nykyiseen Kemijoki Oy:n tuotantoympäristöön edistää Suomen energiasiirtymää ja turvaa yhteiskunnan häiriötöntä arkea.

18.4.2023

Valmistautuminen kevättulvaan etenee suunnitellusti – seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä yhdessä kumppaniemme kanssa

Ounasjoen latva-alueella sekä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella lunta on keskimääräistä enemmän, mutta muualla Kemijoen vesistöalueella lumen määrä on tavanomaisella tasolla. Huhtikuun puolivälin lumimäärän perusteella Kemijoen vesistöalueella voi olla edessä keskimääräinen kevättulva. Lopullinen vesimäärä ja ajoitus riippuu kuitenkin sääolosuhteista.

11.4.2023

Juujärven jäätie on suljettu

Suljimme tänään 11.4. Seitakorvan alapuolella sijaitsevan Juujärven jäätien.

31.3.2023

Kemijoki Oy on ottanut käyttöön vesivoiman tuotantoa tehostavan sähkövaraston Kurkiaskan voimalaitoksella

Kemijoki Oy:n HYCAP-hankkeessa pilotoidaan sähkövaraston ja voimalaitoksen yhteiskäyttöä, jolla vastataan sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin ja vahvistetaan vesivoiman tuotantovarmuutta. Sähkövarasto otettiin käyttöön Kurkiaskan voimalaitoksella maaliskuussa.

29.3.2023

Veden voimalla -blogi: Työn ohessa opiskelusta virtaa neljännesvuosisadan pituiseen työsuhteeseen

Nopeasti muuttavassa ja hektisessä maailmassa voi ajatus 25 vuoden pituisesta työsuhteesta samalla työnantajalla tuntua monesta varsinkin nuoresta henkilöstä oudolta.

27.3.2023

Valajaskosken voimalaitoksella palohälytys

Valajaskosken voimalaitoksella palohälytys maanantaina 27.3.2023 kello 7:30. Pelastuslaitos kävi paikalla tarkastamassa tilanteen.

24.3.2023

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

21.3.2023

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamisen jatkoajasta tehdyt valitukset

Kemijoki Oy haki maaliskuussa 2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä tähän oli pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, joka esti rakennustöiden käynnistämisen.

17.3.2023

Kemijoki Oy:n vuoden 2022 vuosiraportti ja yritysvastuuraportti on julkaistu

14.3.2023

Juujärven jäätie on avattu

Avasimme tänään Seitakorvan alapuolella sijaitsevan Juujärven jäätien moottorikelkkaliikenteelle. Jäätien kantavuus on 1 000 kiloa ja jään vahvuus on nyt 20 senttimetriä. Tammi- ja helmikuun poikkeuksellisen lauha sää hidasti jäätien valmistumista. Juujärven jäätiellä on pituutta lähes 400 metriä.

14.3.2023

Veden voimalla -blogi: ”Haetaan sitten vettä purosta!”

Näin sanoivat helmikuussa lokkalaiset, kun totesimme mahdollisen sähkökatkon voivan lopettaa veden tulon hanasta.

13.3.2023

Taivalkosken voimalaitoksella savuhavainto

Taivalkosken voimalaitokselta tuli ilmoitus savuhavainnosta ohikulkijan toimesta myöhään sunnuntai-iltana. Palokunta kävi paikalla tarkastamassa tilanteen ja totesi havainnon olevan ilmassa ollut vesihöyrystä muodostunut sumupilvi.

9.3.2023

Kemijoki Oy hakee luonnon monimuotoisuudesta kiinnostunutta opinnäytetyöntekijää

Haemme kesäksi 2023 opintojensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä Kemijoen moninaiskäytöstä. Opinnäytetyöntekijänä pääset perehtymään Kemijoen moninaiskäytön lisäksi ilmastoystävällisen vesisähkön tuotantoon sekä energia-alan vastuullisuustyöhön.

9.3.2023

Valajaskosken voimalaitoksella palohälytys

Valajaskosken voimalaitokselta tuli automaattinen palohälytys tänään aamupäivällä kymmenen jälkeen. Palohälytys oli aiheeton. Palokunta kävi paikalla tarkistamassa tilanteen.

7.3.2023

Kemijoki Oy hakee tietoturva-asiantuntijaa

Etsimme tietoturva-asiantuntijaa kehittämään IT-toimintojamme.

24.1.2023

Kemijoki Oy hakee opinnäytetyöntekijää kesäksi 2023

Haemme opintojensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä Kemijoen moninaiskäytöstä.

22.12.2022

Sierilän hanke: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti Kemijoki Oy:n poikkeusluvan koskien lapinleinikki-kasvia

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.12. antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin tekemän valituksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöksestä, jonka mukaan Kemijoki Oy saa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä lapinleinikki-kasvin osalta.

21.12.2022

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

21.12.2022

Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus valmistui etuajassa

Kymijoen varrella Kouvolan Anjalankoskella sijaitsevan Inkeroisten voimalaitoksen patojen peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjauksen tavoitteena oli varmistaa syksyllä 100 vuotta täyttäneen vesivoimalaitoksen patoturvallisuus sekä padon ja siihen liittyvien rakenteiden tehokas ja turvallinen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

21.12.2022

Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus valmistui

Kesällä 2022 alkaneet peruskorjaustyöt valmistuivat joulukuun puolivälissä, jonka jälkeen voimalaitos palasi tuotantokäyttöön.

21.12.2022

Uusia vesivoimaosaajia Kemijoki Oy:ssä: kasvatamme osaamista automaatiossa, maankäytössä sekä rakennuttamisessa

Olemme saaneet kesän ja syksyn aikana joukkoomme kolme uutta vesivoimaosaajaa, kun kesäkuussa Kemijoki Oy:llä aloittivat Antti Pirttijärvi ja Juho Rantalankila ja syyskuussa Johanna Inkeröinen. Kolmikko kertoo nyt, miten he päätyivät yhtiöön töihin sekä millaista on ollut aloittaa työt vesivoiman parissa.

21.12.2022

Vaelluskalakannan elvytys Kemi- ja Lieksanjoella: padon ohitusratkaisujen kehitystyötä ja poikastuotantoalueiden kunnostusta

Jatkumona pitkäjänteiselle vaelluskalatyölle Kemijoki Oy on sitoutunut vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen. Sitoumus on osa luonnon monimuotoisuusohjelmamme tavoitteita vuosille 2022 - 2030.

28.11.2022

Matarakosken patosilta on suljettu liikenteeltä 2.12.2022 klo 11–20

Matarakosken voimalaitoksen huoltotyöt valmistuvat aiempaa arviota nopeammin.

25.11.2022

Veden voimalla -blogi: Tarvitsemme erilaisia sähköntuotantomuotoja nyt ja tulevaisuudessa

”Suomi – EU:n paras paikka lisätä puhtaan ja edullisen sähkön tuotantoa?” Näin kysyi kantaverkkoyhtiö Fingridin Mikko Heikkilä Fingrid Current -tilaisuudessa marraskuussa 2022. Suomeen rakennettava tuulivoima ja kasvava aurinkovoima ovat kilpailukykyisimpiä tuotantomuotoja EU:n alueella.

25.11.2022

Kurkiaskan voimalaitoksen patosilta on suljettu liikenteeltä 29.11.- 1.12.2022

23.11.2022

Varaudumme poikkeukselliseen talveen – taustalla energiakriisi

2.11.2022

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

1.11.2022

Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetöille on avautunut

Palkitsemme vuosittain Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä tunnustuspalkinnoilla.

3.10.2022

Kemijoki Oy mukana RESPA 22 -harjoituksessa

Osallistuimme syyskuun lopussa RESPA 22 -harjoitukseen, jossa testattiin etenkin pääkaupunkiseudun varautumista vakaviin sähkön jakeluhäiriöihin. Virtuaalisen harjoituksen tarkoituksena oli parantaa energiayhtiöiden ja viranomaisten yhteistoimintaa laajassa sähköverkkojen häiriötilanteessa.

27.9.2022

Avoimet ovet Kemijoki Oy:n Inkeroisten voimalaitoksella 29.9.

Tervetuloa tutustumaan Kymijoella sijaitsevaan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Inkeroisten vesivoimalaitokseen!

22.9.2022

Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätöksen mukaan noin 100 neliömetrin kokoisesta luukkuasemarakennuksesta ei aiheudu sellaisia maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joista olisi haittaa kaavoitukselle.

21.9.2022

Yhteistyötä ja yhdessä oppimista: Kolmivuotinen EMRA-hanke päättyy

Kolmivuotinen suomalais-ruotsalainen EMRA-hanke tulee päätökseensä syyskuussa. EU:n Interreg Nord -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä tärkeiden elinympäristöjen kunnostaminen rakennetuissa vesistöissä. Suomen osalta hankkeessa on keskitytty Kemijoen vesistöön.

31.8.2022

Kemijoki Oy:n kesätyöntekijät pureutuvat ohjelmistokehitykseen ja dokumentaatioon

Tänä kesänä Kemijoki Oy:n kesätyöntekijöitä ovat tietotekniikkaa Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelevat Taneli Kytölahti ja Oskari Moilanen. Kumpikin kertoo kesätyössään oppineensa, kuinka tärkeä rooli Kemijoki Oy:llä on Suomen energiajärjestelmässä.

24.8.2022

Kemijoki Oy julkaisee luonnon monimuotoisuusohjelman

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Luonnon monimuotoisuuden tila heikentyy kiihtyvällä vauhdilla. Kehityssuunnan muuttamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Haluamme osaltamme minimoida vaikutuksemme luontokatoon. Olemme laatineet luonnon monimuotoisuusohjelman vuosille 2022–2030.

28.7.2022

Kurkiaskan voimalaitoksella palohälytys

Palokunta tarkastanut tilanteen, ei paloa. 28.7.2022

27.7.2022

Petäjäskosken korjaamolla palohälytys 26.7. klo 22:48

Palokunta kävi tarkastamassa kohteen. Hälytys johtui vikaantuneesta ilmaisimesta.

22.7.2022

Petäjäskosken voimalaitoksella palohälytys klo 16:42

Palokunta kävi tarkastamassa kohteen. Kohteessa ei havaittu tulipaloa.

20.7.2022

Petäjäskosken voimalaitoksella öljyvahinko

Tuloputken uusintatyömaalla valui 200 litraa öljyä.

19.7.2022

Kemijoki Oy:n Rovaniemen konttorin sisäpihalla öljyä maahan

Öljysäiliön määräaikaistarkastuksen yhteydessä polttoöljyä valui maahan.

15.7.2022

Taivalkosken voimalaitoksella öljyhavainto 14.7. – Pelastuslaitos totesi öljymäärän vähäiseksi

Hätäkeskus sai torstaina 14.7.2022 kello 21.41 ilmoituksen öljyhavainnosta Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen tulvaluukkujen alapuolella. Voimalaitos tarkistettiin välittömästi, eikä öljyvuotoa löydetty tulvaluukuilta, voimalaitoskoneistosta tai -rakennuksista.

4.7.2022

Petäjäskosken voimalaitossilta on suljettu liikenteeltä 4.–22.7.2022

Petäjäskosken voimalaitoksen huoltotyön vuoksi voimalaitossilta tiellä 9265 on suljettu liikenteeltä 4.7. ja 22.7. välisenä aikana.

27.6.2022

Veden voimalla -blogi: Luonnon monimuotoisuusohjelma tukee työtämme luontokadon pysäyttämiseksi

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Luonnon monimuotoisuuden tila heikentyy kiihtyvällä vauhdilla, ja kehityssuunnan muuttamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Haluamme osaltamme minimoida vaikutuksemme luontokatoon. Huomioimme luonnon monimuotoisuuden toiminnassamme niin strategian kuin käytännönkin tasolla. Olemme laatineet luonnon monimuotoisuusohjelman, joka täydentää luonnon monimuotoisuuden eteen tekemäämme monipuolista työtä.

22.6.2022

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

21.6.2022

Uusia vesivoimaosaajia Kemijoki Oy:ssä: tulokkaat vahvistavat rakentamisen sekä sähkötekniikan asiantuntijuuttamme

Olemme saaneet kevään aikana joukkoomme viisi uutta vesivoimaosaajaa. Helmikuussa aloittivat Sanna, Antti ja Juho. He kertovat nyt, miten he päätyivät töihin Kemijoki Oy:lle sekä millaista on ollut aloittaa uudessa työssä.

21.6.2022

Työ vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Lieksanjoella jatkuu

Pankakosken voimalaitoksellemme otettiin viime kesänä käyttöön Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite. Kuluneen kevään aikana olemme kehittäneet kiinniottolaitetta viime vuoden koekäyttöjaksosta saatujen kokemusten sekä käyttäjien palautteen perusteella. Kevään ja kesän aikana voimalaitoksella, sen ympäristössä ja ylempänä Lieksanjoen kutualueilla tehdään kehitys- ja tutkimustyötä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

20.6.2022

Kemijoki Oy palkitsi tunnustuspalkinnolla kolme Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä

Jaamme vuosittain stipendirahastomme kautta tunnustuspalkintoja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Tunnustuspalkinnot ovat osa monipuolista oppilaitosyhteistyötämme. Niiden avulla haluamme palkita ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Tänä vuonna myönsimme yhden 1 000 euron ja kaksi 500 euron suuruista tunnustuspalkintoa.

17.6.2022

Kemijoki Oy julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen

Vastuullisuuden painoarvo on kasvanut rahoitusmarkkinoilla ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Kemijoki Oy on laatinut vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework). Viitekehys on toteutettu ICMA:n (International Capital Markets Association) suosituksiin perustuen.

16.6.2022

Kemijoki Oy lahjoitti 60 000 euroa Lapin yliopistolle

Kemijoki Oy on lahjoittanut Lapin yliopistolle 60 000 euroa. Yhtiö haluaa tuellaan osoittaa, miten merkityksellinen Lapin yliopisto on Rovaniemen ja koko Lapin tulevaisuudelle. Valtion vastinerahan kanssa Kemijoki Oy:n lahjoitus kerryttää Lapin yliopistolle 210 000 euroa.

4.6.2022

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksessa tunnistetaan hyvin vesivoiman merkitys

Suomen hallitus on valmistellut luonnoksen Suomen kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta (Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia). Strategian on tarkoitus muodostaa toimintaohjelma, jonka avulla edetään hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035 ja pian sen jälkeen hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Strategialuonnoksen lausuntoaika on juuri päättynyt ja myös me annoimme luonnoksesta oman lausuntomme.

20.5.2022

Veden voimalla -blogi: Perinteisen kunnossapidon lisäksi kehitämme Kemijoki Oy:n toimintaa investoinneilla

Panostamme 2020-luvulla enenevässä määrin investointitoimintaan. Investoinnit kohdistuvat monipuolisesti eri tuotantojärjestelmän osiin ja painottuvat koneistojen peruskorjauksien lisäksi rakennusteknisiin korvausinvestointeihin, digitalisaatio- ja muihin kehityshankkeisiin, vesivoimalaitoksien suorituskyvyn parantamiseen sekä vaelluskalahankkeisiin.

20.5.2022

Kemijoki Oy hakee maankäytön asiantuntijaa

Etsimme maankäytön ammattilaista Alueet ja yritysvastuu -yksikköömme.

17.5.2022

Kokkosnivan voimalaitoksella tulvaluukuilla huoltotöitä 18.5.2022

Kemijoki Oy tekee huoltotöitä Kokkosnivan tulvaluukuilla.

17.5.2022

Veden voimalla -blogi: Vesivoima ja sähkövarasto ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa

Yhdistämme pilottihankkeessa vesivoiman ja sähkövaraston vahvuudet. Strategiamme mukaisesti haluamme olla vesivoimaosaamisen edelläkävijä.

11.5.2022

Kemijoki Oy pilotoi vesivoimatuotannon ja sähkövaraston yhteiskäyttöä Kurkiaskan voimalaitoksella

Sähkövaraston ja vesivoimalaitoksen vahvuudet yhdistävällä hankkeella parannetaan Kemijoki Oy:n kykyä vastata sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin. Varasto on määrä ottaa käyttöön Kemijoen sivujoki Kitisellä sijaitsevalla Kurkiaskan voimalaitoksella keväällä 2023.

21.4.2022

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

21.4.2022

Kevättulvaan on varauduttu huolellisesti – seuraamme tilanteen kehittymistä yhteistyössä viranomaisten ja kumppaniemme kanssa

Maaliskuun lopussa mitattujen vesiarvojen perusteella Kemijoen vesistöalueella koetaan keskimääräinen tulvakevät. Edellisvuosien tapaan aloitimme valmistautumisen tulvaa varten jo hyvissä ajoin alkukeväällä.

30.3.2022

Kemijoki Oy:n vuoden 2021 vuosiraportti ja yritysvastuuraportti on julkaistu

Tuotimme kolmasosan Suomen vesivoimasta, peruskorjasimme Kokkosnivan voimalaitoksen, toteutimme vaelluspoikasten kiinniottolaitteen Pankakosken voimalaitokselle ja edistimme Taivalkosken kalauomahanketta.

28.3.2022

Tie 9265 suljettu liikenteeltä, Petäjäskosken voimalaitossillan kohdalla 30.3.2022 06.00-20.00.

28.3.2022

Muutoksia Kemijoki Oy:n johtoryhmässä

Organisaatiomme muuttuu. 1.4.2022 lähtien Kemijoki Oy:n johtoryhmän jäseniä ovat puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Tuomas Timonen sekä Kemijoki Oy:n hallituksen nimittämät johtajat Timo Torvinen 31.7.2022 asti ja Markus Katara 1.8.2022 alkaen, Heikki Kusmin ja Sakke Rantala.

25.3.2022

Juujärven ja Pikkukylän jäätiet on suljettu liikenteeltä

Kemijoen Pirttikosken voimalaitosaltaan jäätiet on suljettu liikenteeltä 25.3.2022.

17.3.2022

Tie 9265 suljettu liikenteeltä, Petäjäskosken voimalaitossillan kohdalla 21.3.2022 07.00-20.00.

Rakennusliike RPJ Oy suorittaa betonielementtien nostoa voimalaitossillalla.

15.3.2022

Aluehallintovirasto myönsi jatkoajan Sierilän voimalaitoksen rakentamistöiden aloittamiselle

Kemijoki Oy haki maaliskuussa 2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä tähän oli pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, joka esti rakennustöiden käynnistämisen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tänään kolmen vuoden jatkoajan rakentamisen aloittamiselle Kemijoki Oy:n hakemuksen mukaisesti.

4.3.2022

Kemijoki Oy hakee rakennuttamisen ammattilaista

Etsimme rakennuttamisen ammattilaista toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta -yksikköömme. Työtehtävät liittyvät investointi-, korjaus- ja ylläpitosuunnitteluun, maa-, betoni- ja ympäristörakentamiseen, hankintaan ja rakennuttamiseen.

4.3.2022

Kemijoki Oy hakee sähkö- ja automaatiotekniikan ammattilaista

Etsimme sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijaa käytettävyysyksikköömme. Työtehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien ja projektien parissa.

28.2.2022

Taivalkosken Kalasydämen kehitystyössä uusia askeleita

Taivalkosken voimalaitoksella on ollut kesäisin käytössä rovaniemeläislähtöisen Kalasydän Oy:n kehittämä hydraulinen Kalasydän-kalatieratkaisu. Vuoden 2021 aikana järjestelmän kehitystyö jatkui ja testasimme muun muassa uudelle satelliittisuuaukolle parhainta sijoituspaikkaa Smolttisydämen avulla. Kalatie on ollut käytössä Taivalkosken voimalaitoksella vuodesta 2019 lähtien ja jatkamme järjestelmän käyttöä sekä sen parhaan mahdollisen potentiaalin kartoittamista.

26.1.2022

Jenni Putaansuu aloittaa Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkönä

Kemijoki Oy:n alueorganisaatiossa tapahtuu muutoksia, kun Kitisen, Luiron, Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen aluepäällikkönä useita vuosia toiminut Jyrki Autti siirtyy Kemijoen, Raudanjoen ja Kemijärven alueen aluepäälliköksi. Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen uutena aluepäällikkönä aloittaa Jenni Putaansuu.

21.1.2022

Pikkukylän jäätie on avattu

Avasimme tänään Pikkukylän jäätien moottorikelkkaliikenteelle. Noin 200 metriä pitkä Pikkukylän jäätie sijaitsee Seitakorvan ja Pirttikosken välisellä vesistöalueella.

20.1.2022

Kemijoen Taivalkosken kalauoma on edennyt luvitusvaiheeseen

Kemijoki Oy on jättänyt Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Samalla jatkamme luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin suunnittelua.

12.1.2022

Juujärven jäätie on avattu moottorikelkkaliikenteelle

Avasimme tänään Juujärven jäätien moottorikelkkaliikenteelle tonnin painorajoituksella. Jään vahvuus on nyt 20 senttimetriä. Juujärven jäätie sijaitsee Seitakorvan alapuolella ja sillä on pituutta lähes 400 metriä.

3.1.2022

Petäjäisen voimalaitossillan sulkeminen kokonaan liikenteeltä päivittäin 4.- 6.1.2022 klo 7-19

Rakennusliike RPJ OY sulkee Rovaniemellä Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan liikenteen. Soimintie (maantie 9265) Lapin ELY-keskuksen luvalla sääsuojan noston ajaksi.

20.12.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

20.12.2021

Veden voimalla -blogi: Peruskorjaukset ovat kuin vesivoiman olympialaiset, jotka vaativat huolellista valmistautumista

Toisin kuin neljän vuoden välein toistuva urheilujuhla, ovat peruskorjaukset paljon harvinaisempia. Kemijoki Oy:llä voimalaitokset suunnitellaan alusta alkaen sillä ajatuksella, että niiden koneistoja ja muita järjestelmiä kokonaisvaltaisesti huolletaan ja uusitaan suurin piirtein 30-40 vuoden välein.

15.12.2021

Petäjäisen voimalaitossillan sulkeminen kokonaan liikenteeltä 17.12.2021 klo 7 - 19

Rakennusliike RPJ OY sulkee Rovaniemellä Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan liikenteen Soimintie (maantie 9265) Lapin ELY-keskuksen luvalla sääsuojan noston ajaksi.

15.12.2021

Testasimme Kemijoen Taivalkoskella Smolttisydäntä vaelluskalojen alasvaellukseen

Kokeilimme kesä-heinäkuussa 2021 Kemijoen Taivalkoskella ensimmäistä kertaa rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kehittämää Smolttisydäntä, jonka avulla merelle vaeltavat vaelluskalapoikaset voidaan siirtää voimalaitoksen alapuolelle. Testaus hyödynsi samaa siirtoputkistoa kuin hydraulinen Kalasydän-kalatie, joka taas siirtää emokaloja padon ohi ylävirtaan. Taivalkosken voimalaitoksella on käytetty Kalasydäntä vuodesta 2019 lähtien.

18.11.2021

Kemijoki Oy jätti hakemuksen Taittumaniemen pohjapadon lupamuutoksesta

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Pirttikosken voimalaitoksen Taittumaniemen pohjapadon yläpuoliseen vedenkorkeusmääräykseen kymmenen senttimetrin tarkistusta alaspäin. Lupamuutoshakemuksen tavoitteena on päivittää määräys vastaamaan tosiasiallista vedenpinnan korkeutta nykytilanteessa.

17.11.2021

Ala-Kemijoella tehdään kokonaisvaltaista työtä vaelluskalakannan palauttamiseksi

Tavoitteemme on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi-Ounasjoen vesistössä. Vaelluskalakantojen palauttamiseksi rakennettuihin vesistöihin vaatii huolellisesti toteutetun tutkimus- ja selvitystyön lisäksi laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä sekä pitkäjänteistä työtä.

10.11.2021

Kelukosken voimalaitoksella palohälytys 10.11.2021 klo 10:23

Kelukosken voimalaitoksen patoluukun vikaantunut lämmityskaapeli aiheutti savunmuodostuksen. Palokunta kävi paikalla tarkastamassa tilanteen ja aloitti tuuletuksen. Tilanne ohi.

9.11.2021

Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintohaku AMK-opinnäytetöille on avautunut

Palkitsemme vuosittain haettavilla tunnustuspalkinnoilla Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Palkintoa voi hakea 8.5.2022 saakka.

1.11.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

29.10.2021

Pankakosken voimalaitoksen vaelluspoikasten kiinniottolaitteen kehitystyö jatkuu – video esittelee sujuvaa alueellista yhteistyötä hankkeen taustalla

Pankakosken voimalaitoksen uhanalaisen järvilohen ja järvitaimenen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite oli kesällä 2021 käytössä ensi kertaa. Noin kolme viikkoa kestäneestä käyttöjaksosta saatiin arvokasta tietoa laitteen jatkokehitystä varten. Uusi videomme esittelee kiinniottolaitteen toimintaa sekä laaja-alaista ja sujuvaa yhteistyötä hankkeen taustalla.

29.10.2021

Uusia vesivoimaosaajia Kemijoki Oy:ssä: Aleksi Sarajärvi, Kari Hakio ja Jenni Putaansuu vahvistavat osaamistamme aluetoiminnan sekä kone- ja sähkötekniikan saralla

Vesivoimaosaajien joukkomme on hiljattain täydentynyt kolmella uudella asiantuntijalla, kun Aleksi Sarajärvi, Kari Hakio ja Jenni Putaansuu aloittivat kukin työssään kevään ja kesän aikana. Jenni, Kari ja Aleksi kertovat nyt, miten ensimmäiset kuukaudet uudessa työssä ovat sujuneet.

27.10.2021

Ounasjoen kuusivuotisen tutkimushankkeen istutukset on saatu päätökseen vuodelta 2021

Kemijoki sivujokineen on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Osana hankekokonaisuutta, Ounasjoen sivuhaaroilla on kuluvan vuoden aikana tehty poikasistutuksia, joista nyt viimeisimpänä lokakuun aikana toteutettiin lohen mäti-istutuksia koskialueilla. Istutukset ovat osa vuosina 2021–2026 toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on selvittää merilohen erilaisten istutusmenetelmien, poikasten alkuperän ja kasvatusmenetelmien vaikutusta istutusten tuloksellisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

15.10.2021

Kemijoen virtaamat kasvussa - Ohijuoksutuksia Rovaniemen alapuolisille voimalaitoksille

Poikkeuksellisen runsaat sateet nostavat nyt Kemijoen virtaamaa.

14.10.2021

Veden voimalla -blogi: Patoturvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Kemijoki Oy omistaa eniten patoja koko maassa - yhteensä 119 patoa, joilla on yhteispituutta noin 85 kilometriä ja joissa on yhteensä 50 patoluukkua. Investoimme määrätietoisesti patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

11.10.2021

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen luvasta tehdyn valituksen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti 11.3.2021 Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämän luvan, joka koskee Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakentamista. Asiasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 7.10 antamallaan päätöksellä.

7.10.2021

Seitakorvan voimalaitoksella palohälytys 7.10.2021 klo 15:11

Tilanne ohi. Pelastuslaitos tarkasti laitoksen.

5.10.2021

Ideoiden ja ajatusten vaihtoa Taivalkosken padon ohitusratkaisusta

Olemme käyneet Taivalkosken voimalaitoksella kesän ja syksyn aikana keskusteluja jokivarren asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Samalla olemme esitelleet eri tahoja edustaville ryhmille Kalasydämen ja Smolttisydämen toimintaa sekä suunnitelmia kalauoman rakentamisesta ja keränneet niistä näkemyksiä ja mielipiteitä.

30.9.2021

Yhteistyön voimalla - Tutustu työhömme vaelluskalakantojen palauttamiseksi Kemi-Ounasjokeen

Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Vaelluskalakantojen palauttaminen on mittava hanke, joka vaatii laajan valikoiman toisiaan tukevia toimenpiteitä. Olemme mukana Lapin liiton koordinoimassa Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmässä, joka ohjaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi laaditun toimenpideohjelman mukaista työtä.

28.9.2021

Kemijoki Oy hakee kahta rakennuttamisen asiantuntijaa vahvistamaan asiantuntijaryhmäämme

Etsimme nyt kahta rakennustekniikan ammattilaista asiantuntijatiimiimme. Työtehtävät liittyvät strategiseen investointi-, korjaus- ja ylläpitosuunnitteluun, hankintaan, rakennuttamiseen sekä kunnossapidon koordinointiin ja valvontaan.

14.9.2021

Vaelluskalojen seuranta Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä sai jatkoa

Isohaaran voimalaitosaltaalla on käynnissä kalojen seurantahanke. Hankkeessa merkitään PIT-merkeillä yhteensä 500–1000 lohta ja taimenta Isohaaran voimalaitoksen alapuolella. PIT-merkeillä arvioidaan Isohaaran voimalaitoksen alapuolella olevan lohi- ja taimenkannan kokoa sekä seurataan kalojen liikkeitä Isohaaran padon yläpuolelle kohti Taivalkosken voimalaitosta.

8.9.2021

Vaelluskalojen palauttaminen Kemijokeen – Tutustu Kemijoki Oy:n vapaaehtoisiin toimiin

Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen ja vahvistaminen Kemi-Ounasjokeen. Vapaaehtoista vaelluskalatyötämme esittelevä video näyttää, miten työ etenee.

31.8.2021

Kari Pehkonen Kemijoki Oy:n Lieksan- ja Kymijoen aluepäälliköksi

Lieksan- ja Kymijoen pitkäaikainen aluepäällikkö Helena Ylihurula siirtyy uuteen rooliin Kemijoki Oy:n Strategia- ja kehitysyksikköön. Lieksan- ja Kymijoen aluepäällikön tehtävässä aloittaa kokenut vesivoimaosaaja Kari Pehkonen, jolla on yli 20 vuoden kokemus patoturvallisuudesta huolehtimisesta ja vesistösäännöstelystä.

27.8.2021

Veden voimalla -blogi: Kunnossapitoa, kitkemistä ja niittoa: apilakirjokääriäisen esiintymäniitystä huolehditaan monin tavoin

Ympäristöasiantuntijan toimenkuvaan kuuluu monenlaisia luontoon liittyviä tehtäviä. Yksi merkittävimmistä kokonaisuuksista on uhanalaisten eläin- ja kasvilajien parissa tehtävä työ.

20.8.2021

Tiedolla johdettua vesivoimaa: Otimme käyttöön pumppausasemien etävalvonnan

Kemijoki Oy investoi määrätietoisesti tuotantovarmuutta ja tuotantojärjestelmän turvallisuutta lisääviin kohteisiin, kuten patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

20.8.2021

Valajaskosken patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 18.-20.8. klo 7-16

Caverion Industria Oy suorittaa Valajaskosken voimalaitospadolla huoltotöitä 18.-20.8.2021 klo 07-16:00. Tien 933 toinen kaista suljetaan työn ajaksi Valajaskosken voimalaitoksen kohdalta.

13.8.2021

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys

Kokkosnivan voimalaitokselta tuli palohälytys 13.8.2021 klo 19:50. Tilanne on ohi. Palokunta tarkasti tilat.

13.8.2021

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys

Kokkosnivan voimalaitokselta tuli palohälytys 13.8.2021 klo 19:50. Tilanne on ohi. Palokunta tarkasti tilat.

12.8.2021

Veden voimalla -blogi: ”Mikä mahtaa olla tuo vaelluskalafoorumi?”

Otsikon kysymyksen esitti Twitterissä Virho (Virtavesien hoitoyhdistys ry) Luken erikoistutkija Pauliina Louhelle, joka twiittasi elokuussa 2019 Vaelluskalafoorumin tutustumismatkasta järvilohen palauttamishankkeisiin Pohjois-Karjalassa.

7.8.2021

Pirttikosken voimalaitokselta palohälytys 7.8.2021 klo 17:05

Palokunta tarkasti tilat.

7.8.2021

Petäjäskosken voimalaitossilta suljettu kokonaan liikenteeltä 11. - 12.8.2021 klo 06.00-22.00

Projektinjohtourakoitsija Rakennusliike RPJ Oy suorittaa koneaseman sääsuojan asennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteiden uusimista varten. Koneasemamme peittyy 5 kuukaudeksi korjauksia varten. Petäjäskosken sähköntuotanto jatkuu edelleen tästä huolimatta.

5.8.2021

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys

Kokkosnivan voimalaitokselta palohälytys 5.8.2021 klo 10:20.

29.7.2021

Valajaskosken patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 2. - 6.8. klo 7-16

Caverion Industria Oy suorittaa Valajaskosken voimalaitospadolla huoltotöitä 2.-6.8.2021 klo 07:00-16:00. Tien 933 toinen kaista suljetaan työn ajaksi Valajaskosken voimalaitoksen kohdalta.

13.7.2021

Petäjäskosken voimalaitossilta ajoittain kavennettu yksikaistaiseksi 19.7 - 31.12.2021

Toista ajokaistaa tarvitaan turvallisen työmaalogistiikan toteutukseen käynnissä olevaan voimalaitoksen vesikatto- ja julkisivujen peruskorjaushankkeeseen. Projektinjohtourakoitsijana toimii Rakennusliike RPJ Oy. Erikoiskuljetuksien kiertotie Ossauskosken tai Valajaskosken kautta. Pahoittelemme patosillan käyttäjille mahdollista aiheutuvaa haittaa.

7.7.2021

Kartoitamme tekojärvien linnustoa ja tuemme merikotkien rengastustyötä tänäkin kesänä

Jatkamme yhteistyötämme Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen linnustoselvityksessä ja alueen merikotkien rengastamisessa. Yhteistyössä on järjestetty myös esimerkiksi merikotkan satelliittiseuranta sekä asennettu pesäkamera merikotkien pesäelämän seuraamiseksi.

30.6.2021

Veden voimalla -blogi: Ratkaiseeko vetytalous tulevaisuuden energiahaasteet?

Ilmastonmuutoksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia tapoja tuottaa energiaa päästöttömästi. Yhtenä energiamurroksen ratkaisijana on nähty vetytalouden tuomat mahdollisuudet.

29.6.2021

Kurkiaskan voimalaitoksella palohälytys

Kurkiaskan voimalaitokselta tuli automaattinen palohälytys 29.6.2021 kello 00:20. Liukurenkaan vaurioituminen muodosti laitoksen sisälle savukaasuja. Pelastuslaitos suoritti voimalaitoksella tarkastuksen ja tuuletuksen.

23.6.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme jokien varrelta.

23.6.2021

Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten kiinniottolaite ja alasvaellusratkaisu nyt käytössä Lieksanjoen Pankakosken voimalaitoksella

Uhanalaisen järvilohen ja järvitaimenen smolttien alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite on valmistunut Pankakosken voimalaitoksella. Kiinniottolaite on merkittävä askel pitkäjänteisessä ja sujuvassa yhteistyössä, jonka tavoitteena on Lieksanjoen vaelluskalakantojen elvyttäminen.

23.6.2021

Yritysvastuulisenssi tekee Kemijoki Oy:n päivittäisen vastuullisuustyön tutuksi

Kaikille Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden työntekijöille suunnatun yritysvastuulisenssikoulutuksen päivitetty versio otettiin käyttöön keväällä 2021. Päivityksessä koulutuksen sisältö uusittiin kauttaaltaan, ja esimerkiksi vesivoiman roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä tuotiin vahvemmin esiin.

23.6.2021

Upright Project arvioi Kemijoki Oy:n nettovaikutuksia - hyödyt yhteiskunnalle ja ilmastovaikutus korostuvat

Yritysten kokonaisvaikutuksista dataa itsenäisesti tuottava The Upright Project on mitannut Kemijoki Oy:n nettovaikutusta ympäröivään maailmaan, eli yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

21.6.2021

Ohijuoksutuksia Pankakoskella ja Lieksankoskella 22. – 23.6.

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Pankakosken ja Lieksankosken voimalaitoksilla 22. - 23.6. Pyydämme joella liikkujia ja kalastajia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

18.6.2021

Voimalaitoksia ja jokivartta puhdistetaan kesäkuntoon

Jokakeväiset tulvat Kemijoen vesistöalueella irrottavat jokivarsien rannoilta kiinteää aineista. Roskat, kuten heinät, oksat ja jopa puunrungot kulkeutuvat ja kasaantuvat virran mukana voimalaitosten edustoille. Voimalaitostemme koneistoja suojaavien välppien ja voimalaitosten edustojen puhdistustyöt käynnistyivät toukokuun puolivälissä ja ne kestävät arviolta juhannukseen saakka.

15.6.2021

Veden voimalla -blogi: Rakkaudesta järviloheen

Viimeinen puoli vuotta on ollut ammatillisesti yksi kiinnostavimmasta jaksoista elämässäni: Pääsin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen ensimmäistä smolttien alasvaellusratkaisua Pankakosken voimalaitokselle Lieksaan.

15.6.2021

Petäjäskosken voimalaitokselta palohälytys

Palohälytys tuli kello 7:51. Palohälytys oli aiheeton, Alakemijoen VPK tarkisti tilat.

15.6.2021

Petäjäskosken patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 15.-17.6. klo 7-19

Caverion Industria Oy puhdistaa Petäjäskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta 15.-17.6.2021 klo 7-19. Toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

14.6.2021

MMM:n ja Kemijoki Oy:n yhteistiedote: Uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvytys etenee Lieksanjoella - Vaelluspoikasten kiinniottolaite ja alasvaellusratkaisu käyttöön Pankakosken voimalaitoksella

Suomen ensimmäinen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava kiinniottolaite vihitään käyttöön Kemijoki Oy:n Pankakosken voimalaitoksella 14.6. Alasvaellusratkaisu on tuorein esimerkki Lieksanjoen vesistön vaelluskalakantojen vahvistamiseksi ja osittaisen luonnonkierron palauttamiseksi tehtävästä tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Lieksanjoki on yksi Suomen kalatiestrategian kärkihankekohteista.

2.6.2021

Petäjäskosken patosilta suljettu kokonaan liikenteeltä 7.-10.6. klo 7-18

Caverion Industria Oy suorittaa Petäjäskosken säännöstelypadolla työpadon kasaustöitä 7.-10.6.2021 klo 7-18. Tie 9265 välillä Petäjäskoski-Soimi suljetaan liikenteeltä työn ajaksi. Kiertotiet Valajaskosken ja Ossauskosken kautta.

28.5.2021

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 3.-4.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Petäjäskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 3.6.-4.6.2021. klo 22.00-06.00.

28.5.2021

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 31.5.-2.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Ossauskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 31.5.-2.6.2021. klo 22.00-06.00.

28.5.2021

Kevättulvan huippu on ohi Kemijoella – valmistautuminen kesään on käynnissä

Kemijoen vesistöalueella jokien virtaamat ja pinnan korkeudet ovat kääntyneet laskuun. Kemijoella tulva käynnistyi hyvin tavanomaisessa lumitilanteessa ennen toukokuun puoliväliä ja kevään tulvasta odotettiin keskimääräistä.

25.5.2021

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 27.-28.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Taivalkosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 27.-28.5.2021. klo 22.00-06.00.

25.5.2021

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 26.5. klo 9-15

Caverion Industria Oy työskentelee Vanttauskosken voimalaitoksen patosillalla 26.5.2021 klo 9-15. Tällöin toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

24.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 24.-27.5.2021 klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Patosilta on suljettu kokonaan liikenteeltä 24.-27.5. klo 22.00-06.00.

20.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 20.-21.5.2021 klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Patosilta on suljettu kokonaan liikenteeltä 20.-21.5. klo 22.00-06.00.

19.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 19.-20.5.2021 klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä 19.-20.5. klo 22.00-06.00.

18.5.2021

Inkeroisten voimalaitoksen patorakenteiden peruskorjaus käynnistyy

Aloitamme Kymijoen varrella sijaitsevan Inkeroisten vesivoimalaitoksen patorakenteiden peruskorjauksen toukokuun 2021 puolivälissä. Töiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Peruskorjauksen ei odoteta vaikuttavan vuoden 2021 aikana liikkumiseen padon ylittävällä kevyen liikenteen sillalla.

17.5.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta osittain tai kokonaan suljettu liikenteeltä 18.-19.5.2021

Caverion Industria Oy puhdistaa Valajaskosken voimalaitoksen välppiä tulvaroskasta 18.-19.5. Patosillan toinen ajokaista on käytettävissä klo 18.00 - 22.00 ja 22.00-06.00 patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä.

12.5.2021

Kevättulva on käynnistynyt Kemijoen vesistöalueella

Alkuviikon aikana Lappiin tulleen lämpimän ilmamassan myötä lumen sulaminen käynnistyi vauhdilla Kemijoen valuma-alueella. Tämänhetkisen viranomaisten vesistöennusteen mukaan Kemijoella tulvahuippu ajoittuu toukokuun loppupuolelle tai kesäkuun alkuun, mutta ennusteessa on tällä hetkellä vielä huomattavia epävarmuuksia. Tulevien viikkojen toteutuvalla sademäärällä ja lämpötilalla on merkittävä vaikutus lumen sulamisnopeuteen.

12.5.2021

Kemijoki Oy otti kantaa vesienhoitosuunnitelmaan

ELY-keskuksen ehdotus uhkaa päästöttömän vesivoiman tuotantoa

5.5.2021

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta.

5.5.2021

Veden voimalla -blogi: Aluepäällikön arkea - Ympäristönhoitotöitä ja merikotkien rengastuksessa tukemista

Kemijoki Oy:ssä aluepäälliköiden tehtävänä on huolehtia paikallisesta sidosryhmätyöstä ja toimia yhtiön kontaktihenkilöinä toiminta-alueemme asukkaille, kalatalousalueille, yrityksille ja viranomaisille. Näiden ohella teemme jatkuvasti yhteistyötä myös kyläyhdistysten ja osakaskuntien kanssa. Omassa tapauksessa vastaan yhteistyöstä Sodankylän alueella ja Kitisen varrella. Kaksi muuta aluepäällikköämme huolehtivat Kemijärven ja Kemijoen sekä Kymi- ja Lieksanjokien alueista.

5.5.2021

Yhteistyömme paikallisten yhteisöjen kanssa: Tuimme nuorten osallistumista karanteenipilkkikisoihin

Aktiivinen yhteistyö jokivarsien yhteisöjen kanssa on meille keskeisen tärkeää. Osana yhteistyötä tuemme vuosittain muun muassa harrastus-, urheilu- ja kulttuuritoimintaa toiminta-alueellamme. Pääpaino on lasten ja nuorten toiminnan tukemisessa. Tästä tuoreena esimerkkinä tukemme nuorille pilkkijöille Meri-Lapin urheilukalastajien koronaturvallisesti järjestämässä pilkkikisassa.

5.5.2021

Mobiilikäyttö, QR-koodit ja ennakoiva huolto: omaisuudenhallintajärjestelmän kehitys etenee monella rintamalla

Omaisuudenhallintajärjestelmä on ohjelmistokokonaisuus, jonka käyttöliittymien kautta tieto Kemijoki Oy:n omistamista koneista, laitteista, rakennuksista sekä niiden kunnossapidosta on helposti saatavilla. Omaisuudenhallintajärjestelmällä hallitaan ja suunnitellaan kunnostus- ja huoltotöitä sekä investointeja. Järjestelmää kehitetään lisäämällä automatisaatiota ja ajantasaista tiedonvälitystä.

5.5.2021

Tulviin varautuminen edellyttää monien keinojen yhteensovittamista – jätimme näkemyksemme Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Jätimme 5.5.2021 Lapin ELY-keskukselle lausuntomme Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille 2022–2027.

22.4.2021

Lumitilanteen seuranta ja kevättulvaan varautuminen aloitettiin Kemijoella jo maaliskuussa

Aloitimme lumitilanteen aktiivisen seurannan ja kevään tulvaan valmistautumisen maaliskuun alussa. Kevät lähestyy nyt vauhdilla ja Lapin ELY-keskuksen vetämä tulvaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran huhtikuun puolivälissä.

6.4.2021

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 12.-16.4.2021 klo 7-15.30

Caverion Industria Oy Suorittaa Valajaskosken voimalaitoksella välppäkiinnikkeiden vaihtotyötä sukeltamalla 12.-16.4.2021 klo 07-15:30. Voimalaitossillan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

30.3.2021

Juujärven, Jokelan ja Pikkukylän jäätiet on suljettu liikenteeltä

Kaikki kolme jäätietä on suljettu liikenteeltä 30.3.2021.

26.3.2021

Olemme mukana Ounasjoen istutusten tuloksellisuutta selvittävässä tutkimushankkeessa

Kemijoki on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Vaelluskalojen palauttamishankkeita rakennetuissa vesistöissä edistävän kalatiestrategian yhtenä keskeisenä päämääränä on poikastuotantoalueiden käyttöönoton mahdollistaminen ja edistäminen tuki-istutusten ja ylisiirtojen avulla.

17.3.2021

Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu

11.3.2021

Hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja vahvisti Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämät luvat, jotka koskevat Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen (2158 m2) rakentamista.

8.3.2021

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 8.-9.3. klo 20-04

Caverion Industria Oy suorittaa Petäjäskosken voimalaitoksella luukku-urien sukellustarkastuksia 8.-9.3.2021 klo 20-04. Patosillan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä työn ajaksi.

4.3.2021

Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen valmistelua ja hakee jatkoaikaa rakentamistöiden aloittamiselle

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä on pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, minkä johdosta yhtiöltä puuttuu edelleen edellytykset käsitellä Sierilän investointipäätöstä. Näin ollen töiden aloittaminen ennen toukokuuta 2021 ei ole mahdollista.

26.2.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupa Pöyliöjärven patojen korottamiselle

Kemijoki Oy sai 26.2.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (PSAVI) luvan korottaa ja laajentaa Pöyliöjärven kohdalla olevia patoja.

17.2.2021

Jokelan jäätie on avattu moottorikelkkaliikenteelle

Avasimme Seitakorvan ja Pirttikosken välisellä vesistöalueella sijaitsevan Jokelan jäätien moottorikelkkaliikenteelle 16.2.2021.

12.2.2021

Kemijoki Oy hakee konetekniikan asiantuntijaa vahvistamaan koneteknistä asiantuntijaryhmää

Työskentelet vesivoimalaitosten koneteknisten järjestelmien ja hydrauliikkalaitteiden asiantuntijana.

12.2.2021

Kemijoki Oy hakee sähkötekniikan asiantuntijaa vahvistamaan sähkö-, automaatio- ja sähköverkkoasiantuntijaryhmää

Työskentelet käytettävyyden tiimissämme asiantuntija- ja kehitystehtävissä sähkö-, sähköverkko- ja automaatioteknisten järjestelmien ja projektien parissa.

12.2.2021

Kemijoki Oy hakee aluetoiminnan asiantuntijaa vahvistamaan aluetoimintaa

Työskentelet paikalliseen sidosryhmätoimintaan, sopimus- ja korvausasioihin sekä ympäristötöihin liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

8.2.2021

Kemijärven yhteistyössä siirrytään seuraavaan vaiheeseen

Vesilainmukainen Kemijärven säännöstelyn kehittämishanke päättyi 28.1.2021 pidetyssä ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa. Pitkäjänteinen, hyvin sujunut ja antoisa yhteistyö tulee kuitenkin jatkumaan tulevaisuudessa uudessa muodossa Kemijärven kaupungin koolle kutsumana.

1.2.2021

Pikkukylän jäätie on käytössä

Avasimme Seitakorvan ja Pirttikosken välisellä vesistöalueella sijaitsevan Pikkukylän jäätien tänään moottorikelkkaliikenteelle. Jäätien painorajoitus on 1 000 kiloa ja jään vahvuus on nyt reilu 20 senttimetriä.

29.1.2021

Juujärven jäätie on auki

Avasimme Juujärven jäätien tänään moottorikelkkaliikenteelle tonnin painorajoituksella. Jään vahvuus on nyt reilut 20 senttimetriä. Juujärven jäätie sijaitsee Seitakorvan alapuolella ja sillä on pituutta lähes 400 metriä.

22.1.2021

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus valmistui syksyllä

Sodankylän kunnassa sijaitsevan Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus valmistui lokakuussa. Peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin voimalaitoksen turbiini ja uusittiin laitoksen juoksupyörä sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät. Peruskorjauksen myötä vuonna 1981 rakennetun voimalaitoksen teho kasvoi 35 megawatista 40,5 megawattiin.

8.1.2021

Poikkeuksellisen heikko jäätilanne Kemijoella Rovaniemen kohdalla: Jäällä liikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen

Alkutalven vaihtelevien säiden vuoksi Kemijoen jäät Rovaniemen kohdalla ovat nyt poikkeuksellisen heikot. Kaupungin kohdalla jäässä on laajoja sulakohtia. Jäällä liikkujien tuleekin noudattaa nyt erityistä varovaisuutta, sillä vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja.

28.12.2020

Ossauskosken voimalaitoksella palohälytys

Palohälytys tuli kello 17:36. Hälytys johtui teknisestä häiriöstä. Palokunta kävi tarkastamassa kohteen.

22.12.2020

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta.

22.12.2020

Sujuva yhteistyö vaelluskalakysymyksissä jatkuu Lieksanjoella

Tiivis ja sujuva yhteistyö Lieksanjoella uhanalaisten järvilohi- ja järvitaimenkantojen elvyttämiseksi jatkuu myös vuonna 2021. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman rahoitusta Pankakosken voimalaitoksen smolttien kiinniottolaitteelle ja alasvaellusratkaisulle. Rakennustyöt käynnistetään heti vuoden 2021 alussa ja tavoitteena on, että rakenteet ovat valmiina kevään smolttien alasvaellusta varten. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Projektille myönnetyn valtiontuen osuus on 40 % kokonaiskustannuksesta Kemijoki Oy:n vastatessa kustannuksista muilta osin.

8.12.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta suljetaan hetkellisesti liikenteeltä 9.-10.12. klo 8-16

Teemme 9.-10.12. Petäjäskosken voimalaitosrakennuksen julkisivujen kuntotutkimusta. Lapin ELY-keskuksen luvan mukaisesti voimalaitoksen patosilta suljetaan hetkellisesti (noin 15 minuutiksi) liikenteeltä kello 8 ja 16 välisenä aikana. Tuolloin paikalla on liikenteenohjaus.

4.12.2020

Kalasydän on potentiaalinen vaellusyhteysratkaisu rakennetuille joille

Toimivat vaellusratkaisut rakennetaan tulosten perusteella vaiheittain edeten, ja niin, että työssä huomioidaan jokaisen voimalaitoksen ja joenosan ominaispiirteet. Tällä ajatuksella olemme käyttäneet Kalasydän-järjestelmää Taivalkosken voimalaitoksella kesät 2019 ja 2020 sekä keränneet tietoa järjestelmän tehokkuudesta ja kalojen käyttäytymisestä.

4.12.2020

Tuemme lappilaista yrittäjyyttä

1.12.2020

Tietomallinnus tukee Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelutyötä

Kemijoen sivujoki Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkuu vuonna 2021 Kokkosnivan peruskorjauksella. Kokkosnivan peruskorjaustyössä keskitytään voimalaitoksen tuotantovarmuuden ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseen.

29.11.2020

Rovaniemellä Lainaan vedenkorkeus on nousussa

Ounas- ja Kemijoesta liikkeelle lähteneet jäät ovat kasautuneet jääpadoksi Ounaskosken sillan ja Jätkänkynttilän väliin. Siltojen väliin kasautunut jäämassa nousee paikoin jo rannoille.

27.11.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 1.-2.12. klo 8-16

Caverion Industria Oy sulkee Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 1.12. - 2.12.2020 klo 8.00-16.00 välisenä aikana.

G-FPR4QN6Z05