Uutiset

21.10.2020

Syksyn sähkökoekalastuksilla selvitetään kevään istutusten onnistumista

Toteutimme elo- ja syyskuun 2020 aikana sähkökoekalastuksia viime kevään mäti- ja poikasistutusalueilla. Sähkökoekalastusten avulla kerätään tietoa kevään istutusten tuloksista eri alueilta. Keväällä istutuksia tehtiin Kemijoen suurimman sivujoen Ounasjoen haaroille. Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n yhteisomisteinen Voimalohi Oy vastaa velvoite- ja vapaaehtoisista istutuksista ja toteutti myös sähkökoekalastukset.

20.10.2020

Mokta-stobu doaibma lea šaddan oassin Vuohču gili eallin (Mokta-tupa on kasvanut osaksi Vuotson kylän elämää)

Vuotson Mokta-tuvan toiminta on nyt jatkunut kahden vuoden ajan. Tänä aikana kahdesti viikossa järjestetyistä tupatapaamisista on tullut osa kyläläisten elämää. Kysyimme tupatoiminnan ohjaaja Inga Äärelältä, mitä Mokta-tuvalle kuuluu.

16.10.2020

Vuosisatainen viisaus digitalisoituu – dokumentoinnilla on keskeinen rooli vesivoiman jatkuvuuden kannalta

Vesivoimaan liittyy lukuisia erilaisia ulottuvuuksia maanomistuksesta jokivarsien ympäristötöihin ja edelleen voimalaitosten erilaisiin teknisiin suunnitelmiin sekä kunnossapitoon. Kaikista osa-alueista syntyy tietoa, jonka huolellinen dokumentointi on toimintamme ja jatkuvuutemme yksi keskeisimmistä edellytyksistä. Huolellisella dokumentoinnilla varmistamme tiedon ajantasaisuuden ja säilymisen edelleen tulevaisuuden vesivoimaosaajille.

12.10.2020

Syksyn Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta.

12.10.2020

Sierilä tukee Suomen ja EU:n ilmastotavoitteita

Teetimme analyysin Sierilän voimalaitoksen ilmastovaikutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä voimalaitoksen elinkaaren aikana. Elinkaarianalyysi vahvisti aiemmissa selvityksissä saamaamme käsitystä, että Sierilän aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olisivat vähäiset. Analyysi osoitti myös, että kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat pääasiassa rakennusaikaisista päästöistä. Vedennoston jälkeen patoaltaasta tapahtuva kasvihuonekaasupäästöjen merkitys on selkeästi vähäisempi.

2.10.2020

Simuloimme kevään 2020 tulvaa ilman Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärven säännöstelyä

Ennakoimme ja varaudumme joka kevät tulvaan parhaamme mukaan. Menneenä talvena nietokset olivat paikoitellen jopa ennätyksellisen korkeat eri puolilla Kemijoen valuma-aluetta ja lumen vesiarvot olivat poikkeuksellisen suuret. Edellytykset olivat olemassa todella suureen tulvaan. Vaikka tulva olikin yksi suurimpia mitä on rakennetun Kemijoen aikana ollut, ei pahin skenaario onneksi kuitenkaan toteutunut. Pyysimme Suomen ympäristökeskusta mallintamaan Kemijoen vesistön kevättulvan 2020 ilman Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärven säännöstelyä.

30.9.2020

Petäjäskosken patoluukkujen peruskorjaustyössä vuorossa voimalaitoksen seitsemäs luukku

Vuosina 1953-57 rakennetun Petäjäskosken seitsemännen patoluukun peruskorjaus käynnistyi kesäkuun lopussa, ja korjaustyön on tarkoitus valmistua marraskuussa. Kemijoki Oy:n konetekniikan asiantuntija Veli-Matti Havela kertoo, mitä peruskorjauksessa tehdään, ja miten hänen ensimmäinen vuotensa Kemijoki Oy:llä on sujunut.

30.9.2020

Lieksankosken voimalaitoksen säännöstelypadon sillan peruskorjaus jatkuu lokakuun loppuun asti

23.9.2020

Rovaniemen kaupunki myönsi rakennusluvan Sierilän voimalaitoksen koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemijoki Oy:lle rakennusluvan koskien Sierilän voimalaitoksen koneasemaa ja luukkuaseman rakennusta. Rakennuksia koskevat työt voidaan aloittaa, kun rakennuksia koskeva poikkeamispäätös on lainvoimainen.

22.9.2020

Vaelluskalatyöllä menee hyvin Lieksassa – mitä voisimme ottaa opiksi Kemijoella?

Lapin liiton koordinoiman vaelluskalatyöryhmän vuotuinen opintomatka järjestettiin loppukesästä kotimaan kohteisiin, joissa on käynnissä olevia suunnitelmia tai jo toteutettuja vaelluskalaratkaisuja. Vierailimme Pohjois-Karjalan järvilohikohteilla sekä Perämereen laskevilla Oulunjoella ja Iijoella tutustumassa käynnissä oleviin hankkeisiin.

20.9.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 21.-22.9. klo 7-19

ELY-keskuksen ilmoituksen mukaisesti Kantatie 81 Rovaniemi, Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljetaan tilapäisesti liikenteeltä 21.-22.9.2020 klo 07.00 - 19.00.

17.9.2020

Varmistimme ympäristöjärjestelmämme toimivuuden Kitisen voimalaitoksilla

Teimme elokuussa 2020 yhdessä kumppaneidemme kanssa ISO 14001 -standardin mukaan sertifioidun ympäristöjärjestelmämme auditoinnin Kitisen varrella sijaitsevilla vesivoimalaitoksilla. Auditointi varmistaa, että ympäristöjärjestelmä toimii ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

1.9.2020

Veden voimalla -blogi: ”Miten pystyy katsomaan peiliin? Varmaan hävettää itseäkin.”

Tällaisiakin viestejä olemme saaneet, kun olemme esittäneet oman näkemyksemme Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseen osana oikeudellista hakemusta ja prosessia. Lisäksi some-viesteissä on nostettu vahvasti esiin vastuullisuuskysymykset.

31.8.2020

EMRA-yhteistyöhankkeen selvitystyöt ovat edenneet kesän aikana

Olemme mukana Euroopan Unionin osin rahoittaman Interreg Pohjoinen V -ohjelmaan kuuluvassa EMRA-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä rakennetuissa vesistöissä. Kolmevuotinen hanke käynnistyi vuoden 2019 elokuussa.

28.8.2020

Caverion jatkaa Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina

Kemijoki Oy on valinnut Caverion Industria Oy:n Kemi- ja Lieksanjoen vesistöalueiden voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidon kumppaniksi.

12.8.2020

Veden voimalla -blogi: Uskon asioita?

Onko kahvin juonti terveellistä, entä mitkä ovat punaviinin terveyttä edistävät vaikutukset? Olisiko nyt hyvä aika sijoittaa osakkeisiin vai kannattaako vielä odottaa pörssikurssien notkahdusta? Kaikki nämä ovat kysymyksiä, joiden vastaukset riippuvat keneltä kysytään.

10.8.2020

Kemijoki Oy on jättänyt muistutuksen koskien Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

Lapin ELY-keskus on jättänyt keväällä 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Kemijoessa sijaitsevien voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden lupaehtojen muuttamiseksi. Pohjois-Suomen AVI kuulutti hakemuksen 18.6.2020. Kemijoki Oy on normaalin vesioikeudellisen hakemusprosessin mukaisesti toimittanut määräajassa Pohjois-Suomen AVI:lle muistutuksen eli oman näkemyksensä hakemuksesta.

6.8.2020

Veden voimalla -blogi: ”Uutta kotia rakentamassa”

Kemijoen pääuoma on aikanaan rakennettu nuoren Suomen tarpeisiin aikana, jolloin valtakunnassa oli toisen maailmansodan jälkeen kipeästi tarvetta sähkölle. Maailma tuolloin on ollut kovin erilainen, eikä luontoarvoja ole osattu ottaa huomioon nykytietämykseen verrattuna riittävästi.

29.7.2020

Porttipahdan voimalaitoksella palohälytys

Porttipahdan voimalaitokselta tuli automaattinen palohälytys keskiviikkona 29.7.2020 kello 21:00. Hälytyksen aiheutti vikaantunut ilmaisin. Palokunta kävi paikalla tarkastamassa kohteen.

22.7.2020

Porttipahdan voimalaitoksella palohälytys

Tilanne ohi klo 19:01 hälytys osoittautui aiheettomaksi. Palokunta kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen.

8.7.2020

Kemijoen voimalaitosten välpistä kerättiin yli 200 kuorma-autollista roskaa

Kevättulvan suuret vesimassat kuljettivat mukanaan myös valtavan määrän roskaa. Alkukesästä Kemijoen pääuoman voimalaitoksilta on rahdattu tulvan jälkeen jopa 200 rekkalastillista puuta, risuja, lautoja ja heinää. Voimalaitosten välppiin kerääntyvä kiinteä aine aiheuttaa tehonmenetyksiä laitoksilla.

7.7.2020

Kalasydän laskettiin veteen Taivalkosken voimalaitoksella

Laskimme kesäkuun lopussa hydraulisen Kalasydän-kalatien veteen Taivalkosken voimalaitoksella. Kalasydämen avulla vaelluskalat, kuten lohi ja meritaimen, pääsevät nousemaan voimalaitoksen yli järjestelmää pitkin. Kalasydän on toiminnassa kesän ajan ja sen toimintaa seurataan aktiivisesti.

6.7.2020

Pankakosken ja Lieksankosken voimalaitosten välisen jokialueen vedenpintaa lasketaan voimalaitoksilla tehtävien korjaustöiden takia

Teemme Lieksankosken voimalaitoksellamme siltojen peruskorjaustöitä kuluvan kesän aikana. Töitä varten jokivarressa ylempänä sijaitsevalla Pankakosken voimalaitoksellamme veden juoksutusta joudutaan ohjaamaan siten, että veden pinta laskee hieman voimalaitosten välisellä jokialueella. Vedenpinta laskee 13.7.2020 alkaen ja arvioimme pinnan olevan totuttua alemmalla tasolla noin kuuden viikon ajan.

2.7.2020

Smolttien rysäpyynti saatiin päätökseen Vähäjoella

Toteutimme kesäkuussa Kemijokeen laskevalla Vähäjoella lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten rysäpyyntiä. Oppilaitosyhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun sekä Voimalohi Oy:n kanssa toteutetusta rysäpyynnistä saimme erinomaista kokemusta ja tarjosimme kahdelle opiskelijalle mielenkiintoisen ja hieman erilaisen työharjoittelukokemuksen.

2.7.2020

Porttipahdan voimalaitokselta palohälytys

1.7.2020

Merikotkien rengastustyö Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä käynnissä

Kerroimme helmikuussa vuosina 2020-2022 tapahtuvasta yhteistyöstämme Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, jossa muun muassa tuemme merikotkien rengastuksia ja Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen linnustokartoituksia. Merikotkien rengastustyö alueella aloitettiin juhannuksen jälkeen, ja työ jatkuu koko heinäkuun ajan. Linnustokartoitus, jossa määritetään alueen lintulajit ja niiden lukumäärä, aloitettiin talvella, ja kartoitus jatkuu kuluvan kesän aikana.

29.6.2020

Veden voimalla -blogi: Aisoposta vaelluskaloille

Kyläkoulusta faabeleita: Aloitin koulutieni pienessä kaksiopettajaisessa kyläkoulussa. Neljä ensimmäistä luokkaa kävin tätä koulua.

26.6.2020

Tulvakevät 2020 osoitti luonnon ja yhteistyön voiman

Hyvä yhteistyö ja ennakointi olivat keskeisessä roolissa kevään 2020 ennätysmäiseksi ennustettuun tulvaan varautumisessa. Aloitimme valmistautumisen hyvissä ajoin, kun lumen vesiarvot nousivat Lapissa epätavanomaisen suuriksi. Nyt viimeistelemme tulvan jälkeisiä töitä.

26.6.2020

Ossauskosken voimalaitos on jälleen toiminnassa – Laitoksella tapahtui öljyvahinko 25.6.2020

25.6.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 29.6.-3.7. klo 7-18

Caverion Industria Oy rakentaa työpatoa Petäjäskosken voimalaitoksen säännöstelypadolle ja sulkee työn ajaksi patosillan kokonaan liikenteeltä 29.6. - 3.7.2020 klo 7.00 - 18.00. Kiertotie Valajaskosken ja Ossauskosken kautta.

24.6.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 25.-27.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy puhdistaa Taivalkosken välppiä tulvaroskasta 25.6. - 27.6. klo 22-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

23.6.2020

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 23.-25.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 23.-25.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

18.6.2020

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut Lapin ELY-keskuksen hakemuksen Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

17.6.2020

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

Lieke-uutiskirje kertoo Kemijoki Oy:n tuoreimmat kuulumiset ja esittelee omia asiantuntijoitamme, kumppaneitamme sekä sidosryhmiämme joen varrelta

17.6.2020

Vapaaehtoinen työmme vaelluskalojen palauttamiseksi jatkuu

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen, kalojen ehdoilla ja vaiheittain edeten. Kalatalousvelvoitteidemme lisäksi olemme jo pitkään toteuttaneet vaelluskalakantojen luonnonlisääntymistä edistäviä vapaaehtoisia toimenpiteitä Kemi-Ounasjoen ja Lieksanjoen alueella – yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

16.6.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 18.-19.6. klo 14-22

Caverion Industria Oy sulkee Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.-19.6.2020 klo 14.00-22.00 välisenä aikana.

16.6.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 17.-18.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 17.-18.6.2020 klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana.

16.6.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 17.-18.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 17.-18.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

15.6.2020

Veden voimalla -blogi: Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua

Otsikon sanonta on monille tuttu häihin liittyvistä järjestelyistä ja suunnitelmista. Voin heti alkuun paljastaa, että blogissa ei kerrota kesähäistä. Sen sijaan kerron, miten meillä Kemijoki Oy:ssä on valmistauduttu koronan jälkeiseen aikaan.

15.6.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 16.-17.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy puhdistaa Taivalkosken välppiä tulvaroskasta 16.6. - 17.6. klo 22-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

12.6.2020

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus on edennyt suunnitelmien mukaisesti

Vesivoiman tuotanto Porttipahdan voimalaitoksella pysähtyi peruskorjausta varten huhtikuun puolen välin jälkeen. Voimalaitoksen pysäytys käynnisti koneiston purkutyöt, jotka huipentuivat toukokuun lopussa juoksupyörän nostoon. Koneiston purkutyöt etenivät suunnitelmien mukaisesti, ilman suurempia yllätyksiä.

12.6.2020

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 15.-16.6. klo 14-06

Caverion Suomi Oy puhdistaa Ossauskosken välppiä tulvaroskasta 15.6. - 16.6. klo 14-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.

10.6.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 11.-13.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistusta tulvaroskasta. Patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä 11.-13.6. klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

8.6.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 8.-11.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy sulkee Taivalkosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 8.-11.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

5.6.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan poikkeavat liikennejärjestelyt 8.-11.6.

Caverion Industria Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta. Voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä 8.-10.6. klo 14-22 välisenä aikana. Patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä 8.-11.6. klo 22-06 välisenä aikana.

3.6.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 4.-5.6. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 4.-5.6.2020 klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana.

2.6.2020

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 3.-5.6. klo 14-22

Caverion Industria Oy sulkee Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 3.-5.6.2020 klo 14.00 - 22.00 välisenä aikana.

2.6.2020

Opiskelijat mukana smolttien rysäpyynnissä Vähäjoella

Toteutamme Ossauskosken yläpuolella Kemijokeen laskevalla Vähäjoella lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten pyyntiä smolttirysällä. Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä luoda osittain luontaisesti lisääntyvä vaelluskalakanta. Vuodelle 2020 olemme asettaneet tavoitteen todentaa Kemijoen vesistössä syntyneitä lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia.

1.6.2020

Keräsimme tulvalennolla tietoa Kemijokeen tuloillaan olevan veden määrästä vesistömallien tulkinnan tueksi

Teimme lauantaina 30. toukokuuta tulvalennon, jonka avulla tarkastelemme lumen määrää maastossa ja maaston vetisyyttä Kemijoen valuma-alueella. Toteutamme tulvalennon joka kevät ennen Rovaniemen tulvahuippua, Kemijärven täyttyessä. Lento on osa Kemijoki Oy:n jatkuvaa ympäristön ja sen tilan seurantaa.

29.5.2020

Veden voimalla -blogi: Varaudumme vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidossa tulviin huolellisesti - yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Tulvat ovat osa jokien luontaista vuosirytmiä, mikä edellyttää meiltä ja kumppaneiltamme huolellista valmistautumista ja varautumista.

28.5.2020

Lapin ammattikorkeakoulun Kemijoki Oy:n stipendin saajat on valittu

Osana monipuolista oppilaitosyhteistyötämme, jaamme vuosittain Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille apurahaa stipendirahastomme kautta. Stipendin avulla haluamme palkita ansioituneita opinnäytetöitä, jotka huomioivat ja tukevat pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteitä, alueellista elinvoimaa ja kehitysnäkymiä. Tänä keväänä rahasto myönsi yhden 1 000 euron ja kaksi 500 euron suuruista stipendiä.

28.5.2020

Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu liikenteeltä 29.5. klo 14-22 ja 1.-4.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan toisen ajokaistan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 29.5. klo 14.00-22.00 ja 1.-4.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana.

28.5.2020

Vältä voimalaitosalueita myös tulva-aikana

Kevättulvan osalta Kemi- ja Ounasjoella vedenpinnan korkeus on jatkanut nousuaan ja virtaamat ovat edelleen kasvussa. Rovaniemellä ja Kittilässä veden virtaamien ja korkeuden odotetaan nousevan lähelle tulvahuippua viikonvaihteessa. Voimakkaasti virtaava ja korkealle noussut vesi tekee joella ja rannoilla liikkumisesta vaarallista.

26.5.2020

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 2.-3.6. klo 7-18

Kalasydän Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (PIRELY/3984/2020) Keminmaalla maantiellä 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosillan liikenteeltä kalojen nousun mahdollistavan putkilinjaston muutostöiden vuoksi 2.-3.6.2020 klo 07.00 -18.00 välisenä aikana. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Isohaaran voimalaitoksen patosillan kautta.

25.5.2020

Suuri virtaama nostaa pinnankorkeutta ahtaiden paikkojen yläpuolella

Tulvat ovat luontainen osa vesistöjen - sekä luonnontilaisten että rakennettujen jokien - toimintaa. Kemijoen virtaamat ja pinnankorkeudet nousisivat enemmän ilman vesistön säännöstelyä. Vaikka rakennettujen vesistöjen säännöstely auttaa tulvien torjunnassa, luonnonvoimille emme voi mitään.

22.5.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 25.-30.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/ 1501/2020) Rovaniemellä maantiellä 933 Valajaskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 25.– 30.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

20.5.2020

Kemijoki Oy:n uusia vesivoimaosaajia

Vesivoimaosaajien joukkomme on jälleen laajentunut kahdella uudella asiantuntijalla. Timo Heikkinen on aloittanut sähköteknisenä suunnittelijana ja Kari Pehkonen vanhempana patoturvallisuuden asiantuntijana. Aivan tuoreita kemijokelaisia he eivät enää ole, sillä kumpikin on ennättänyt työskennellä yhtiössä jo yli puolen vuoden ajan.

14.5.2020

Veden voimalla -blogi: Yhteistyö on valttia tulvaan varautumisessa

Kuten joka kevät, teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa varautuaksemme tulvaan. Emme vielä voi tarkalleen tietää millainen kevättulvasta tänä vuonna tulee ja milloin se iskee. Lumen korkeat vesiarvot viittaavat siihen, että suurtulvaan kannattaa varautua.

8.5.2020

Patorakenteiden peruskorjaus käynnistyy Inkeroisten voimalaitoksella

2021-2023 välillä toteutettavalla peruskorjauksella varmistetaan Inkeroisten voimalaitoksen lähes 100-vuotiaan padon patoturvallisuus. Tänä vuonna työt keskittyvät patorakenteiden tutkimiseen, mallintamiseen ja korjaussuunnitelman laatimiseen. Suunnitteluvaiheessa työn ei odoteta merkittävästi haittaavan liikkumista voimalaitosalueella.

6.5.2020

Lohien telemetriaseurantaa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä ensi kesänä

Taivalkosken voimalaitokseen rajoittuvalla Isohaaran voimalaitosaltaalla toteutetaan ensi kesänä vaelluskalojen telemetriaseurantahanke, jossa kesän ja alkusyksyn yli seurataan noin 100 lohen liikkeitä. Seurannan tavoitteena on muun muassa saada tietoa kalojen käyttäytymisestä patoaltaalla sekä varmennettua tietoa kalojen hakeutumisesta Taivalkosken voimalaitoksella sijaitsevaan Kalasydämeen.

5.5.2020

Petäjäskosken, Ossauskosken ja Taivalkosken patosiltojen osittainen sulkeminen

Rovaniemellä maantien 9265 Petäjäskosken ja maantien 9264 Ossauskosken voimalaitosten sekä Keminmaalla maantien 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosiltojen toinen ajokaista on ajoittain suljettuna välppien puhdistusten aikana 18.5. – 30.11.2020.

5.5.2020

Vanttauskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 18.-22.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/ 1501/2020) Rovaniemellä maantiellä 81 Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.5. – 14.6.2020 klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana. Ensimmäiset puhdistukset tehdään 18.– 22.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Auttin kautta.

5.5.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 18.-22.5. klo 22-06

Caverion Industria Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/ 1501/2020) Rovaniemellä maantiellä 933 Valajaskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 18.5. – 14.6.2020 klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Ensimmäiset puhdistukset tehdään 18.– 22.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

29.4.2020

Veden voimalla -blogi: Millainen on tavallinen tulva?

Keväthankien sulaessa tulvasta keskustellaan ympäri jokivarsia. Kemijoella tulvaa odotetaan tänä vuonna erityisellä tavalla, koska talvella lunta kertyi todella paljon ja ennusteiden perusteella tulvasta voi tulla hyvin suuri.

28.4.2020

Rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman hoitoa Lokan altaan äärellä Muteniassa

Mutenia on Sodankylän Sompiossa sijainnut kylä, jonka rakennuksista ja pienmaataloudesta eläneiden tilojen maista suurin osa jäi Lokan tekojärven alle. Nyt Mutenia on kulttuurihistoriallisesti merkittävä jäänne vanhasta Sompiosta.

23.4.2020

Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus käynnistyi

Kemijoki Oy:n omistaman Porttipahdan vesivoimalaitoksen peruskorjaustyöt käynnistyivät suunnitelmien mukaisesti maanantaina 20.4.2020. Voimalaitoksen peruskorjaus ja modernisointi vastaa osaltaan uusiutuvan sähkön kasvavaan tarpeeseen sekä parantaa sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätövoiman tuotantoa. Vuodesta 1981 toiminnassa olleen voimalaitoksen teho nousee 35 megawatista 45 megawattiin.

17.4.2020

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Lieksanjoen vanhaan uomaan ma 20.4.

Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

16.4.2020

Pirttikosken voimalaitoksella palohälytys 16.4.2020

Tilanne ohi: hälytys osoittautui aiheettomaksi. Palokunta kävi paikan päällä tarkastamassa tilanteen.

16.4.2020

Veden voimalla -blogi: Koronan kestävät padot

Aloittaessani Kemijoki Oy:n palveluksessa vuoden 2019 lopussa toimitusjohtaja Tuomas Timonen kertoi ensimmäisessä keskustelussamme toimintaamme ohjaavista pelisäännöistä. Viestissä korostuivat yhteistyö, uudistuminen, vastuullisuus sekä ilahduttavasti ilo.

14.4.2020

Kemijoen kalataloustarkkailuun liittyviä raportteja luettavissa verkkosivuillamme

Seuraamme säännöllisesti kalatalousvelvoitteeseen kuuluvien istutustemme tuloksellisuutta sekä Kemijoen kalakantoja niin joki- kuin merialueella. Kalataloudellisessa tarkkailussa käytettäviä menetelmiä ovat kalastuskirjanpito, kalamerkinnät, kalakantanäytteet, koekalastukset ja kalastusselvitykset. Tutkimustietoa hyödynnetään kalataloustarkkailun lisäksi vaelluskalakantojen elvytyshankkeiden ja Kemijoen voimalaitosten vaellusratkaisujen jatkosuunnittelussa.

14.4.2020

Pöyliöjärveä ilmastetaan paremman elinympäristön vuoksi

Kemijärven säännöstelyn kehittämistyön myötä aloitettu Pöyliöjärven kunnostaminen jatkuu syvänteiden ilmastuksella. Pöyliöjärvi valikoitui Kemijärvestä padoilla eristetyistä järvistä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi keskeisen sijaintinsa sekä virkistyskäyttöarvonsa vuoksi. Yhteistyö järven kunnostamiseksi on ollut sujuvaa ja tuloksellista.

8.4.2020

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Kemijoki Oy:n valituksen liittyen Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusten rakennuslupaan

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakennusluvan.

3.4.2020

Mitta Oy jatkaa Kemijoki Oy:n kumppanina

Jatkamme velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustöiden hankkimista Mitta Oy:ltä vuosina 2021–2023. Mitta Oy on ollut Kemijoki Oy:n kumppani vuodesta 2014 lähtien.

2.4.2020

Kemijoki Oy esittelee vesivoimaosaamisen monia puolia videosarjassa ja blogissa

Vesivoiman ammattilaiselta edellytetään monenlaista osaamista, aina tulvanhallinnasta paikallisiin ympäristötöihin sekä voimalaitosten digitaalisiin ratkaisuihin.

2.4.2020

Veden voimalla -blogi: Miltä tuntuu olla osa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa?

Moni yritys soveltaa tällä hetkellä jonkinasteista poikkeustilannesuunnitelmaa. Nyt kun koronavirus vaikuttaa meihin jokaiseen, yritykset pyrkivät ylläpitämään toimintansa mahdollisimman lähellä normaaliolojen toimintaa.

1.4.2020

Lieksankosken voimalaitosillan ja Yläkanavantien säännöstelypadon sillan peruskorjaus käynnistyy

1,1 miljoonan euron suuruinen peruskorjaushanke käynnistyy pääsiäisviikolla. Säännöstelypadon ylittävä Yläkanavantien silta on suljettu korjaustyön aikana 6.4. - 30.9.2020.

31.3.2020

Vaelluskalatyöryhmällä monta rautaa tulessa vuonna 2020

Kemi- ja Ounasjoen vaelluskalatyöryhmä, jonka tavoitteena on elvyttää vaelluskalakantoja vesistöalueella, on nyt toiminut neljän vuoden ajan. Ryhmän tehtävänä on toteuttaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävää toimenpidesuunnitelmaa sekä valmistella ja tukea rahoituksen hakemisessa suunnitelman mukaisia hankkeita varten. Työryhmän listalla on tänä vuonna useita hankkeita, joissa myös Kemijoki Oy on aktiivisesti mukana.

27.3.2020

Ohijuoksutuksia Kelukosken, Vajukosken ja Kurkiaskan voimalaitoksilla

Teemme huhtikuun aikana vuosihuoltotöitä Kitisellä sijaitsevilla Kelukosken, Vajukosken ja Kurkiaskan voimalaitoksilla. Kelukoskella töitä tehdään 1.-3.4.2020, Vajukoskella 7.-9.4.2020 ja Kurkiaskalla 15.-17.4.2020. Huoltotöiden aikana ohijuoksutamme vettä voimalaitosten tulvaluukkujen kautta.

26.3.2020

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Lieksanjoen vanhaan uomaan 30.3. - 3.4.

Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

24.3.2020

Kokkosnivan voimalaitoksella palohälytys 24.3.2020

Palohälytys tuli kello 11:03. Tilanne on jo ohi.

23.3.2020

Pitkäjänteinen työ vaelluskalojen elvyttämiseksi jatkuu mäti- ja pienpoikasistutuksilla

Aloitamme jälleen maaliskuun loppupuolella osana Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämistä mäti- ja pienpoikasistutukset. Istutamme maalis- ja huhtikuun taitteessa 50 litraa meritaimenen ja 130 litraa merilohen mätiä. Tilavuusmitat vastaavat noin 0,5 miljoonaa ja 1,5 miljoonaa silmäpisteasteen mätijyvää.

18.3.2020

Kokkosnivan voimalaitoksella palohälytys 18.3.2020

Palohälytys tuli kello 12:39. Tilanne on jo ohi.

16.3.2020

Seuraamme tiiviisti Lapin lumitilanteen kehittymistä

11.3.2020

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 17. - 19.3.2020 klo 8-16

Caverion Industria Oy vaihtaa Valajaskosken voimalaitoksen välppäkiinnikkeitä. Patosillan toinen ajokaista suljetaan kokonaan liikenteeltä 17.3. - 19.3. klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

11.3.2020

Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2019 on ilmestynyt

10.3.2020

Tärkeintä on turvallisuus

Kemijoki Oy:n henkilöstön ja kumppaneiden sekä muiden joen käyttäjien turvallisuus on etusijalla kaikessa tekemisessämme.

2.3.2020

Monipuolista ympäristönhoitoa Kemijoella vuonna 2019

Huolehdimme vuosittain Kemijoen rakennetun vesistön jokivarsista ja järvien rannoista tekemällä ympäristötöitä. Ympäristötöiden tarkoituksena on parantaa jokivarsien viihtyisyyttä esimerkiksi rannansuojauksilla ja raivaustöillä, kunnostamalla veneenlaskupaikkoja sekä poistamalla haittaa aiheuttavia turvelauttoja. Vuonna 2019 teimme laaja-alaisia maisemaraivauksia Sodankylän asemakaava-alueella ja kilometreittäin ympäristötöitä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä Kemijärven ranta-alueilla.

27.2.2020

Matarakosken voimalaitoksella vuosihuollosta aiheutuvia ohijuoksutuksia 2.-27.3.2020

27.2.2020

Matarakosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 2.-10.3. ja 17.-20.3. klo 6.30 - 22.00

Caverion Suomi Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (PIRELY/1277/2020) Sodankylässä maantiellä 19889 (Moskuvaarantie) Matarakosken voimalaitoksen patosillan liikenteeltä huoltotöiden vuoksi 2.3.-10.3.2020 ja 17.3.-20.3.2020 päivittäin klo 6.30 - 22.00. Kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Kelujärven kautta.

21.2.2020

Rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Olemme mukana suomalais-ruotsalaisessa EMRA-hankkeessa (Environmental planning, Measures and Restauration Actions in regulated water systems), jossa kumppaneitamme ovat Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus sekä Vattenfall.

5.2.2020

Tuemme merikotkien rengastustyötä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella

Tuimme vuonna 2019 Lapin lintutieteellistä yhdistystä Lokan ja Porttipahdan alueen merikotkien rengastustyössä. Vuosina 2020-2022 korvaamme yhdistykselle tekojärvien alueen linnustoa kartoittavasta selvityksestä aiheutuvia kuluja. Hankkeet ovat osa tekojärvien kehittämishanketta, jonka osana pyrimme tuomaan alueen monipuolista luontoa entistä paremmin esille.

13.1.2020

Suomen suurin vesivoiman tuottaja Kemijoki Oy hakee Rovaniemelle energiatalouden asiantuntijaa

Asiantuntijana kehität datan sekä esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä vastuullisen vesisähkön tuotannossa. Pääasialliset vastuualueesi ovat teknistaloudelliset laskelmat ja tiedon hyödyntämisen kehittäminen.

10.1.2020

Kemijoella poikkeuksellisen heikot jokijäät: Jäällä liikkujien on syytä olla varovaisia

Tavallista lämpimämpi talvisää vaikuttaa jään laatuun ja paksuuteen sekä sen kantokykyyn. Pohjois-Suomessa lauha alkutalvi tarkoittaa sitä, että joilla ja virtapaikoissa on vaarallista liikkua.

19.12.2019

Vuoden viimeinen Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

19.12.2019

Esimerkki vapaaehtoisesta vaelluskalatyöstämme: Kemijoen Taivalkosken padon ohitusratkaisu

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen sekä etsiä parhaita ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

19.12.2019

Työturvallisuustyössä yhdessä tekeminen on tärkeintä

Padot, voimalaitoskoneistot sekä toimiston rappuset: kaikkiin näihin liittyy omat työturvallisuusriskinsä. Työturvallisuuden varmistaminen on meille ensisijaisen tärkeää, ja turvallisuustyöllä pyrimme takaamaan, että Kemijoki Oy on tapaturmaton työpaikka niin meille kuin kumppaneillemmekin. Suomen suurimpana vesivoiman tuottajana pyrimme toimimaan alamme työturvallisuuden edelläkävijänä.

19.12.2019

Inkeroisten padon valssiluukun peruskorjaus valmistui aikataulussa

Helmikuussa alkaneen peruskorjauksen viimeistelytyöt on nyt saatu valmiiksi. Aikataulussa valmistuneella valssiluukun peruskorjauksella lähes satavuotias voimalaitos voi jatkaa luotettavaa sähköntuotantoa myös seuraavan sadan vuoden ajan. Työn valmistumista juhlistettiin 4.12. järjestetyssä avoimessa glögitilaisuudessa.

19.12.2019

Vesivoiman digiloikka – tehokkaampaa tuotantoa turvallisesti

Teollisuuden ja energiatuotannon digitalisaatio etenee vauhdilla. Jo tälläkin hetkellä Kemijoki Oy:n tuotantoprosessi on etäohjattu. Laitteiden välisten verkkoyhteyksien (IoT, teollinen internet) ansiosta huoltoa ja kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja tarpeen mukaan. Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen mahdollistavat myös tuotannon tarkan suunnittelun ja optimoinnin. Murroksen keskellä on tärkeää huomioida vaikutukset turvallisuuteen.

19.12.2019

Kitisen voimalaitosten peruskorjaukset käynnistyvät Porttipahdasta

Teemme järjestelmällistä työtä voimalaitostemme kunnossapidon ja käytön parissa. Suunnitelmamme mukaisesti, olemme investoineet vesivoimalaitosten tehonnostoihin ja peruskorjauksiin, joilla parannetaan turbiinien hyötysuhdetta, niiden vedenläpäisykykyä ja tehoa kasvattaen. Hyötysuhteen kasvun seurauksena tulva-aikojen ulkopuolella saadaan enemmän energiaa samasta vesimäärästä. Suurempi läpäisykyky taas tuo lisää energiaa tulva-aikoina ja ohijuoksutustarve vähenee. Uudet turbiinin juoksupyörät ovat entistä ympäristöystävällisempiä, öljymäärä on aiempaa pienempi ja navan voiteluöljy on korvattu vedellä.

10.12.2019

Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisuksi löydettävissä useita toisiaan tukevia vaihtoehtoja

Sitouduimme alkuvuodesta 2019 toteuttamaan vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Ensimmäisenä askeleena pilotoimme Taivalkoskella viime kesänä hydraulista Kalasydän-järjestelmää, jossa vaelluskalat siirtyvät veden virtausta hyödyntäen putkistoa pitkin padon yli.

28.11.2019

Tervetuloa glögeille Inkeroisten patosillan Anjalan puoleiseen päähän keskiviikkona 4.12.2019

Olemme kuluvan vuoden aikana peruskorjanneet historiallisen Inkeroisten voimalaitoksen padon lähes 100 vuotta vanhan valssiluukun. Työt valmistuvat joulukuun alussa ja padon yli kulkeva kevyen liikenteen väylä otetaan jälleen käyttöön.

11.11.2019

Inkeroisten vesivoimalaitoksen peruskorjauksen yhteydessä täytettiin vedenlaisia kuoppia

Olemme vuoden 2019 aikana peruskorjanneet Kymijoen Anjalankoskella sijaitsevaa Inkeroisten voimalaitosta. Lähes 100-vuotta vanhan valssipadon korjaustyöt valmistuvat kuluvan vuoden aikana voimalaitoksen kulttuurihistoriaa kunnioittaen.

6.11.2019

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 8.11. klo 8-18

Lapin Ely-keskuksen myöntämän luvan mukaisesti Keminmaalla maantiellä 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljetaan liikenteeltä 8.11.2019 kello 8-18 välisenä aikana kalojen nousun mahdollistavan putkilinjaston asentamisen vuoksi. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Isohaaran voimalaitoksen patosillan kautta.

5.11.2019

Talvivalmistelut käyvät kiivaimmillaan voimalaitoksillamme

Vesivoima elää tiiviisti neljän vuodenajan rytmissä, jolloin myös voimalaitoksillamme tehtävät työt vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Syystalvelle tultaessa valmistelevat työt laitosten talvikuntoon saattamiseksi ovat täydessä vauhdissa.

31.10.2019

Rovaniemen kaupunki myönsi poikkeusluvan Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakennuksille

25.10.2019

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 29.-31.10. klo 8-16

Caverion Suomi Oy puhdistaa Valajaskosken välppiä roskasta 29. - 31.10. klo 8-16 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on suljettuna liikenteeltä.

17.10.2019

Pirttikosken voimalaitoksella ohijuoksutuksia 21.-25.10. huoltotöiden vuoksi

16.10.2019

Kalasydän on lupaava vaelluskalaratkaisu

Kemijoella Taivalkosken voimalaitoksella pilotoitiin heinä‒syyskuussa Kalasydän-järjestelmää, jossa vaelluskalat siirtyvät veden virtausta hyödyntäen putkistoa pitkin padon yli. Ensimmäiset lohikalat ohittivat padon elokuun alkupuolella, kun laitteiston ylösajo ja virittäminen täyteen toimintakuntoon saatiin vaativissa olosuhteissa valmiiksi.

15.10.2019

65 vuotta vesivoimaosaamista ja -osaajia

Minulla on suuri kunnia työskennellä pitkän historian omaavassa vesivoimayhtiössä. Historiallisella en tarkoita ummehtunutta ja paikalleen pysähtynyttä toimijaa, vaan kuten virtaava vesi, Kemijoki Oy ihmisineen on jatkuvasti ajanvirrassa muuttuva ja elävä organisaatio. Juhlimme lokakuussa 65-vuotissyntymäpäiväämme - työn merkeissä.

11.10.2019

Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 14.-16.10.

Caverion Suomi Oy puhdistaa Vanttauskosken välppiä tulvaroskasta 14.-16.10.2019. Patosillan toinen ajokaista on suljettuna liikenteeltä.

4.10.2019

Kemijoki Oy:n uusimmat vesivoimaosaajat: ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti ja konetekniikan asiantuntija Veli-Matti Havela

Kesän aikana olemme toivottaneet joukkoomme kaksi uutta vesivoimaosaajaa. Maria Pikkupirtti aloitti ympäristöasiantuntijana kesäkuun lopulla ja Veli-Matti Havela koneteknisenä asiantuntijana elokuun alussa.

4.10.2019

Kalatalouden tohtori kädet vedessä: Aki Mäki-Petäys

Aki Mäki-Petäys aloitti Voimalohi Oy:n toimitusjohtajana maaliskuussa. Haastattelimme toimitusjohtajaa hänen työstään ja taustastaan sekä kysyimme, mitä Voimalohi Oy:lle kuuluu.

4.10.2019

Viisi asiaa, jotka suomalaisten tulisi tietää vesivoimasta

Pohdimme koko henkilöstön voimin, mitä jokaisen suomalaisen olisi hyvä tietää vesivoimasta ja sen tuotannosta. Tässä vesivoimaosaajiemme viiden kohdan kiteytys.

3.10.2019

Vanttauskosken voimalaitoksella ohijuoksutuksia 7.-18.10. huoltotöiden vuoksi

11.9.2019

Alvar Aallon suunnittelema voimalaitos kiinnosti yleisöä Lieksassa

Järjestimme elokuussa avoimien ovien päivän Lieksankosken voimalaitoksella. Vastikään peruskorjaamamme voimalaitos herättikin runsaasti kiinnostusta alueen sidosryhmissämme, ja vierailijoita voimalaitoksella kävi noin 400.

5.9.2019

Kemijoki Oy toimitti ministeriölle lausunnon Vesipoke- ja LupaMuutos-hankkeiden loppuraporteista

2.9.2019

Ennätyskalasaaliita kalakilpailuissa Kemijoella

Kauniina elokuisena kesäpäivänä Alakorkaloon Kemijoen varrelle kokoontui innokkaita kalastajia. Rannasta lähti aamulla 18 venekuntaa, joilla kaikilla oli vain sama tavoite – saada kalaa. Kalaa alueella tulikin ja kilpailun tulokset puhuvat puolestaan. Kahdeksan tuntia kestäneen kilpailun voittaja sai uskomattomat 27 kiloa kalaa ja kymmenen parasta venekuntaa sai jokainen yli kymmenen kiloa kalaa.

29.8.2019

Permantokosken voimalaitoksen silta suljettu 30.8. kello 9 - 13

28.8.2019

Valssipadon korjaustyöt etenevät Inkeroisissa

Kemijoki Oy:n omistaman historiallisen Inkeroisten voimalaitoksen valssipadon peruskorjaus on edennyt kesän aikana. Noin 100-vuotiaalla patoluukulla tehtävien töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Töiden valmistuttua myös padon yli kulkeva suosittu kevyen liikenteen väylä avataan taas liikenteelle.

26.8.2019

Permantokosken voimalaitoksen silta suljettu 27.8. klo 9 - 16

26.8.2019

Avoimet ovet Lieksankosken voimalaitoksella 31.8. kello 10–14

23.8.2019

Kurittukosken voimalaitoksella palohälytys 23.8.2019

21.8.2019

Permantokosken voimalaitoksen silta suljettu 23.8. klo 8 - 12

16.8.2019

Uittosuppilon muuttaminen betonipadoksi etenee Permantokosken voimalaitoksella

Olemme kesän aikana kunnostaneet Permantokosken voimalaitostamme. Olemme purkaneet ja poistaneet voimalaitoksemme käyttämättömäksi jääneen ja vuotavan uittorännin rakenteita. Töistä johtuen voimalaitoksen siltapaikalla on liikenteen pysäytyksiä 10.6.2019 ja 27.9.2019 välisenä aikana.

16.8.2019

Tule tapaamaan meitä Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla

Olemme mukana Rovaniemellä viikonloppuna 16.‒18.8. järjestettävillä Wanhoilla Markkinoilla. Telttamme löydät torilta joenrantaa kohti laskeutuessasi.

14.8.2019

Kemijoki Oy:n kausityöntekijät: Lieksan Vaskiviikosta tekoälyn opettamiseen

Kemijoki Oy tarjosi tänäkin kesänä töitä yhtiöllämme Rovaniemellä sekä tukemalla jokivarsien yhteisöjä.

13.8.2019

Valajaskosken voimalaitoksen patosillan yksi ajokaista suljettu 14.-15.8. klo 8-16

Caverion Suomi Oy puhdistaa Valajaskosken välppiä tulvaroskasta 14.8. - 15.8. klo 8-16 välisenä aikana. Patosillan yksi ajokaista on suljettuna liikenteeltä.

6.8.2019

Lasten ja nuorten onkitapahtuma sunnuntaina 11.8.

Tervetuloa Rovaniemen Alakorkaloon Kemijoki-vetouistelu -tapahtuman yhteydessä järjestettävään lasten ja nuorten onkitapahtumaan sunnuntaina 11.8. klo 13-15. Kaksi sarjaa, alle ja yli 10 vuotiaat. Omat onget mukaan, järjestäjän puolesta muutamia varaonkia käytettävissä.

1.8.2019

Koekalastuksia Kemijoella loppukesän ja syksyn aikana

Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosten alapuolella kerätään lohi- ja taimennäytteitä 1.8. ja 31.10. välisenä aikana. Muutamalle päivälle ajoittuvan lähinnä verkoilla tapahtuvan kalastuksen tavoitteena on pyytää kummankin voimalaitoksen alapuolelta 150‒200 kalaa.

31.7.2019

Lapin sateeton jakso vaikuttaa Kemijoen vesistön pinnankorkeuteen

Lapissa heinäkuu on ollut keskimääräistä kuivempi ja vähäsateisempi. Sää on pysynyt pitkään lämpimänä ja heinäkuun sademäärä on ollut noin puolet kuukauden keskimääräisestä sademäärästä. Vähäinen sadeveden määrä tarkoittaa sitä, että maastosta jokeen tapahtuva valunta on ollut alemmalla tasolla keskiarvoon verrattuna.

12.7.2019

Permantokosken voimalaitoksen silta suljettu liikenteeltä 16.7. klo 9-17.

Sillan ollessa suljettuna kiertotie on Pattaskivalontien ja Kuluksentien kautta.

12.7.2019

Lieksanjoen Pankakoskelle suunnitteilla vaelluspoikasten kiinniottolaite

Käynnistimme Pankakosken voimalaitokselle sijoitettavan smolttien kiinniottolaitteen suunnittelun. Pankakosken alasvaellusratkaisu on osa isompaa toimenpidekokonaisuutta, joka tähtää vaeltavien ja uhanalaisten järvilohi- ja taimenkantojen elvyttämiseen luontaista lisääntymistä tukevilla toimenpiteillä.

8.7.2019

Permantokosken voimalaitoksen siltapaikalla liikenteen pysäytyksiä 10.6-27.9.2019 klo 8.00 ja 17.00 välisenä aikana

Permantokosken voimalaitoksen siltapaikalla liikenteen pysäytyksiä betonikorjaustöiden vuoksi 10.6-27.9.2019 klo 8.00 ja 17.00 välisenä aikana. Sillan ollessa suljettuna kiertotie on Pattaskivalontien ja Kuluksentien kautta. Tarkemmat katkaisuajankohdat tiedotamme heti, kun mahdollista.

4.7.2019

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 5.7. klo 8 - 18

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta maantiellä 9267 Keminmaassa on suljettu liikenteeltä 5.7. klo 8 - 18. Kiertotie toteutetaan Isohaaran voimalaitoksen patosillan kautta. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa.

3.7.2019

Elinympäristökunnostukset keskeinen osa Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisua

Toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Kesällä 2019 Taivalkoskella on käytössä Kalasydän-järjestelmä ja Sweco työstää padon kiertävän kalauoman toteutettavuusselvitystä. Padon ohitusratkaisujen lisäksi vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesistöihin vaatii useita jokikohtaisesti harkittuja ja oikeassa järjestyksessä toteutettuja toimenpiteitä.

26.6.2019

Kalasydän veteen Kemijoen Taivalkoskella

Kemijoen Taivalkoskella on tänä kesänä koekäytössä Kalasydän, jossa kalat siirtyvät veden virtausta hyödyntäen putkistoa pitkin padon yli. Kemijoki Oy oli mukana järjestelmän testauksessa Isohaaran voimalaitoksella jo edellisenä kesänä.

24.6.2019

Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 25.6. klo 8-18

Lapin Ely-keskuksen myöntämän luvan mukaisesti Taivalkosken voimalaitoksen patosilta suljetaan tilapäisesti liikenteeltä tiistaina 25.6.2019 kello 8-18 välisenä aikana Uponor Infra Oy:n nostotöiden vuoksi. Kiertotie toteutetaan Isohaaran voimalaitoksen patosillan kautta.

17.6.2019

Ohijuoksutuksia Lieksanjoen vanhaan uomaan 18.6.

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Lieksanjoen vanhaan uomaan 18.6. Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

14.6.2019

Kemijoki Oy palkitsee Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä ansiokkaita opinnäytetöitä stipendeillä

Kemijoki Oy palkitsee vuosittain osana tiivistä yhteistyötään jokivarsien oppilaitosten kanssa Lapin ammattikorkeakoulussa tehtyjä opinnäytetöitä stipendeillä. Opiskelijat hoitavat Kemijoki Oy:n stipendirahastoa ja sijoituksia itse ja voivat myös kerätä projektista opintopisteitä.

12.6.2019

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu liikenteeltä 14.-15.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistusta tulvaroskasta. Patosilta suljetaan kokonaan liikenteeltä 14.-15.6. klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

11.6.2019

Kemijoki Oy on jättänyt poikkeuslupahakemuksen Rovaniemen kaupungille koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuaseman rakentamista

8.6.2019

Porttipahdan voimalaitokselta palohälytys

Patokopilla kaapeli savusi.

7.6.2019

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 11.-14.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy puhdistaa Ossauskosken välppiä tulvaroskasta 11.6. - 14.6. klo 22-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on ajoittain suljettuna liikenteeltä.

7.6.2019

Yhdessä tekemistä Lapin yliopiston ja opiskelijoiden kanssa

Toteutimme Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa yhteisen työpajojen sarjan kevätlukukaudella 2019. Työpajatyöskentelyyn osallistui eri vuosikurssien opiskelijoita yliopiston graafisen suunnittelun ja audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmista sekä opiskelijoita ohjannut Lapin yliopiston Jukka Kiviniemi.

7.6.2019

Vesivoimasta on opetuksessa moneksi

Olemme aktiivinen toimija vaikutusalueellamme. Tapaamme ja teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Yksi sidosryhmätyömme ulottuvuuksista on koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö.

7.6.2019

Lähes 100-vuotiaan valssipadon peruskorjaus tehdään kulttuurihistoriaa kunnioittaen

Anjalankoskella sijaitsevalla Inkeroisten vesivoimalaitoksella on käynnissä voimalaitoksen suurimman patoluukun – niin kutsutun valssiluukun peruskorjaustyöt. Inkeroisten voimalaitos patorakenteineen on noin 100 vuotta vanha ja nyt on tullut aika uusia ja korjata vanhoja laitteita sekä patorakenteita.

7.6.2019

Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisu: Kalasydän käyttöön ja kalauoma suunnitteluun

Sitouduimme vuoden 2019 alussa toteuttamaan vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Näemme selkeän tarpeen Taivalkosken ohitusratkaisulle, koska Isohaarassa nousi vuoden 2018 aikana kalateiden kautta selvästi aikaisempaa enemmän lohia ja meritaimenia.

3.6.2019

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 4.-8.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistusta tulvaroskasta. Patosilta suljetaan ajoittain kokonaan liikenteeltä 4.-8.6. klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

27.5.2019

Ossauskosken voimalaitoksen patosillan toinen ajokaista suljettu 28.5.- 1.6. klo 22-06

Caverion Suomi Oy puhdistaa Ossauskosken välppiä tulvaroskasta 28.5. - 1.6. klo 22-06 välisenä aikana. Patosillan toinen ajokaista on ajoittain suljettuna liikenteeltä.

21.5.2019

Vanttauskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 27.-29.5. klo 22-06

Caverion Suomi Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/1649/2019) Rovaniemellä maantiellä 81 Vanttauskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 27.5. – 14.6.2019 klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Ensimmäiset puhdistukset tehdään 27.– 29.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Auttin kautta.

17.5.2019

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 20.-23.5. klo 22-06

Caverion Suomi Oy jatkaa Valajaskosken voimalaitoksen välppien puhdistamista tulvaroskasta.

16.5.2019

Lieksankosken padon silta suljettu pe 17.5. klo 8.00 - 11.00

Lieksankosken padon silta suljettu huoltotöiden vuoksi pe 17.5. klo 8.00 – 11.00.

15.5.2019

Ulkopuolisen asiantuntijan selvitys: ELY-keskuksen vaatimat velvoitemuutokset vaikuttaisivat Kemijoki Oy:n toimintaedellytysten heikkenemisen myötä kansallisten ilmasto- ja huoltovarmuustavoitteiden toteutumiseen

9.5.2019

Petäjäskosken, Ossauskosken ja Taivalkosken patosillat osittain suljettuina

Rovaniemellä maantien 9265 Petäjäskosken ja maantien 9264 Ossauskosken voimalaitosten sekä Keminmaalla maantien 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosiltojen toinen ajokaista on ajoittain suljettuna välppien puhdistusten aikana 13.5. - 30.11.2019.

9.5.2019

Valajaskosken voimalaitoksen patosilta suljettu ajoittain liikenteeltä 13.-17.5. klo 22-06

Caverion Suomi Oy sulkee Lapin ELY-keskuksen luvalla (LAPELY/1649/2019) Rovaniemellä maantiellä 933 Valajaskosken voimalaitoksen patosillan ajoittain kokonaan liikenteeltä välppien puhdistustyön vuoksi 13.5. – 14.6.2019 klo 22.00-06.00 välisenä aikana. Ensimmäiset puhdistukset tehdään 13.– 17.5. Hälytysajoneuvojen ja kevyen liikenteen läpikulku sekä kulku maantien varrella oleville kiinteistöille sallitaan tarvittaessa. Kiertotie Petäjäskosken ja Rovaniemen kautta.

7.5.2019

Kemijoki Oy pitää sisäisen viestintäharjoituksen tänään 7.5.2019

Kemijoki Oy on aloittanut keväällä Kymijoella Inkeroisten 20m valssipadon ja sen rakenteisiin liittyvän peruskorjauksen. Työmaa-ajan yhteistyön ja viestinnän varmistamiseksi toimintoja testataan harjoituksen merkeissä tänään 7.5.2019 Rovaniemellä ja Kymijoella.

30.4.2019

Ohijuoksutukset Lieksanjoen vanhaan uomaan mahdollisia virtaaman nousun vuoksi

Ohijuoksutukset Lieksanjoen vanhaan uomaan ovat mahdollisia kevättulvasta johtuvan virtaaman nousun vuoksi. Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo: puh. 010 454 8200

29.4.2019

Haemme Rovaniemelle sähkötekniikan asiantuntijaa ja pato- ja maaomaisuusasiantuntijaa

12.4.2019

Kemijoki Oy valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Sierilän rakennuslupaan

11.4.2019

Tuemme vaelluskalakantoja kevään mäti- ja pienpoikasistutuksilla

Teemme yhtenä vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävänä toimenpiteenä mäti- ja pienpoikasistutuksia Kemi-Ounasjoen vesistössä. Istutamme maalis- ja huhtikuun aikana yhteensä noin 330 litraa merilohen ja meritaimenen mätiä sekä yli 100 000 pienpoikasta.

10.4.2019

Kemijoki Oy:n vuosiraportti ja yritysvastuuraportti 2018 on ilmestynyt

1.4.2019

Ohijuoksutuksia Lieksanjoen vanhaan uomaan 2. - 16.4.

Ohijuoksutamme huoltotöiden vuoksi vettä Lieksanjoen vanhaan uomaan 2. - 16.4. Pyydämme joella liikkujia huomioimaan asian. Lisätietoja Fortumin vesivoimavalvomo puh. 010 454 8200.

28.3.2019

Kemijoen Taivalkosken vaelluskalaratkaisun vuoden 2019 isot suuntaviivat selvillä

Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisun kokonaisuuteemme kuuluu parhaan padon ohitusratkaisun hakeminen sekä vaelluskalojen lisääntymiseen sopivien alueiden kunnostaminen. Tuemme vaelluskalakantoja myös mäti- ja pienpoikasistutuksilla, joiden määrää kasvatamme vuosittain määrätietoisesti.

25.3.2019

Olemme mukana Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa

22.3.2019

Kesätyö ilmastonmuutosta hillitsevää vesivoimaa tuottavassa Kemijoki Oy:ssä – Tule kehittymään tulevaisuuden vesivoimaosaajaksi

15.3.2019

Hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemaa koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella.

11.3.2019

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

8.3.2019

Ohijuoksutuksia Lieksanjoen vanhaan uomaan

Tuotantohäiriö korjattu ja tilanne palautunut normaaliksi 9.3.

8.3.2019

Vuoden 2018 ympäristönhoitotyöt sisälsivät kilometreittäin rantojen kunnostusta ja satoja puukasoja

Huolehdimme vuosittain Kemi-, Lieksan- ja Kymijoen alueella jokirannan ympäristöstä ja lisäämme jokivarren viihtyisyyttä ympäristötöillä. Merkittävimpiä ympäristönhoitotöitä vuonna 2018 olivat muun muassa rannansuojaukset, turvelauttojen poistamiset ja rantojen siistimisraivaukset. Pelkästään Kemijärven alueella oli yhteensä yli 20 kohdetta.

8.3.2019

Vaelluskalaratkaisu Kemijoen Taivalkosken voimalaitokselle

Kerroimme vuoden alkajaisiksi, että suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Keräsimme tammikuussa verkkosivuilla ja kasvokkain tapaamisissa näkemyksiä parhaasta Taivalkosken padon ohitusratkaisusta. Yhteensä 1 727 ihmistä otti kantaa padon ohituksen toteutustapaan. 65 % kannanotoista meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle.

8.3.2019

Turvallinen vesivoimatuotanto tarvitsee ympärivuorokautista vesivoimaosaamista

Kumppanuusmallimme mukaan vesivoimalaitostemme päivittäistä toimintaa ohjataan Fortumin valvomosta. Kun valvomotoiminta siirrettiin 2016 Espooseen, aloitti Rovaniemellä Kemijoen päivystäjät toimintansa. Kemijoen päivystäjä pitää yhdessä Fortumin operaattorin kanssa jokea silmällä ja toimivat muiden töidensä ohella operatiivisena taustatukena Fortumin vesioperaattorille. Linsenssiohjelmalla varmistetaan joen turvallinen ajaminen ja sähköntuotannon toimitusvarmuus kaikkina päivinä vuoden ympäri.

8.3.2019

Paikallista yhteistyötä ja vuoropuhelua: Sodankylän kunta ja Kemijoki Oy

Sodankylän kunnanjohtaja ja luottamusmiesjohto olivat tammikuussa Kemijoki Oy:n vieraina pääkaupunkiseudulla. Vierailun tarkoituksena oli kunnan ja yhtiön ajankohtaisten asioiden katselmointi. Käyntiin sisältyi myös tutustuminen Fortumin Espoon vesivoimavalvomoon, jossa tehdään Kemijoen vesivoimalaitoksien tuotannonohjausta ja käytönvalvontaa.

25.2.2019

Sähköjärjestelmän jousto voidaan toteuttaa eri tavoin - Vesivoima on kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin tapa jouston tuottamiseen

Sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava sähköjärjestelmässä joka hetki tasapainossa. Epätasapaino johtaa epävakaaseen tilaan ja pahimmillaan laajoihin sähkökatkoihin. Tasapainon ylläpidosta vastaa Suomessa Fingrid.

8.2.2019

Kemijoki Oy: Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisu etenee

Keräsimme tammikuun ajan näkemyksiä Taivalkosken padon parhaasta ohitusratkaisusta. Yhteensä 1 727 ihmistä kertoi mielipiteensä Taivalkosken ohitusratkaisun toteutustavasta. 65 % äänistä meni kalauomalle, 30 % Kalasydämelle ja 5 % kalaportaalle.

30.1.2019

Inkeroisten voimalaitoksen patoluukun ja ympäröivien rakenteiden peruskorjaus alkaa helmikuussa

Toteutamme Kymijoen varrella sijaitsevan Inkeroisten voimalaitoksen suurimman patoluukun peruskorjauksen 11.2.–31.12.2019. Työmaan aikana kulku vesivoimalaitoksen patosillan yli ei ole yleisölle turvallista ja kulku joudutaan estämään. Peruskorjauksella varmistetaan luukun toiminta ja patoturvallisuus.

30.1.2019

Anjalankosken voimalaitoksella palokunta avustamassa vedenpumppauksessa

Kymijoen voimalaitoksen yhdellä koneistolla vikaantui vesipumppu myöhään tiistai-iltana 29.1.2019. Veden poispumppaukseen saatiin apua paikalliselta pelastuslaitokselta.

25.1.2019

Pikkukylän ja Juujärven jäätiet ovat käytössä

17.1.2019

Aki Mäki-Petäyksestä Voimalohen uusi toimitusjohtaja

11.1.2019

Haemme Rovaniemelle kahta henkilöä asiantuntijatehtäviin: konetekniikan asiantuntija ja ympäristöasiantuntija

2.1.2019

Kemijoki Oy: Vaelluskalaratkaisu Kemijoen Taivalkosken voimalaitokselle

Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Kemijoen Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Padon ohitus toteutetaan kalaportaan, Kalasydämen tai kalauoman avulla. Keräämme tammikuun 2019 ajan mielipiteitä Taivalkosken vaelluskalaratkaisun toteutustavasta. Toivomme vaelluskalakantojen elvyttämisestä kiinnostuneiden osallistuvan keskusteluun ja tutustumaan padon ohitusvaihtoehtoihin.

25.12.2018

Pirttikosken voimalaitoksella palohälytys 25.12.2018

Pirttikosken voimalaitoksella anturivika aiheutti automaattisen palohälytyksen aamulla 25.12.2018. Palokunta kävi paikalla varmistamassa tilanteen.

21.12.2018

Kemijoki Oy teki vanhoja koskikauppoja koskevan kertakorvaussopimuksen Muurolan−Jaatilan osakaskunnan kanssa

Kemijoki Oy teki 1950−60 luvuilla koskiosuuskauppoja, joissa myyjät pidättivät osan kauppahinnasta korvattavaksi energianluovutuksina. Energianluovutukset maksetaan nykyisin vuosittaisina rahakorvauksina.

20.12.2018

Lieke-uutiskirje on ilmestynyt!

20.12.2018

Alvar Aallon suunnitteleman Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus valmistui

Marraskuussa 2018 valmistunut julkisivuremontti lisää Lieksankosken voimalaitoksen käyttöikää 40 - 50 vuotta. Kunnostimme rakennuksen ilmeen alkuperäiseen asuunsa voimalaitoksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen ja tämän päivän vesivoimatekniikan huomioiden.

20.12.2018

Kemijoki Oy lahjoitti Oulun Ammattikorkeakoululle automaation operointipäätteen

Lahjoitimme automaation operointipäätteen Oulun Ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatioalalle opetuskäyttöön. Laite päätettiin hankkia, kun opinnäytetyöprosessin aikana huomattiin, että vastaavat opetuskäytössä olevat laitteet ovat vanhentuneita.

10.12.2018

Parannamme turvallisuutta ja voimalaitosten korkeaa käytettävyyttä kunnossapidolla ja peruskorjauksilla

Tuotimme viime vuonna vesisähköä 4 891 gigawattituntia (GWh), kun voimalaitostemme kokonaiskäytettävyys oli erinomainen 96,89 prosenttia. Korkea käytettävyytemme turvaa uusiutuvan vesisähkön saatavuuden ja varmistaa Suomen sähköjärjestelmän toimivuutta.

5.12.2018

Presidentti myönsi kunniamerkin Tuomas Timoselle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Suomen Leijonan komentajamerkin Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timoselle.

3.12.2018

Kemijokeen nousseista lohista valtaosa viljelyperäistä

Kemijoen syksyn 2018 koekalastusten alustavat tulokset ovat valmistuneet. Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten alapuolelta 24.9. ja 10.10. välisenä aikana kerätyistä lohinäytteistä selvitettiin viljeltyjen ja luonnossa syntyneiden lohien osuudet. Isohaaran alta pyydetyistä lohista viljeltyjä oli 90 % ja Taivalkosken alta pyydetyistä 82,5 %. Kemijokeen merivaelluksen jälkeen palanneet viljellyt lohet ja taimenet ovat peräisin velvoiteistutuksista.

19.11.2018

Lieksanjoen vaelluskalatyö kantaa hedelmää

Lieksanjoen koskialueiden kunnostustyöt osana parivuotista hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -ohjelmaa alkoivat vuonna 2016. Töiden tavoitteena on vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Osaltamme kärkihanke Lieksankoskella on ollut onnistunut esimerkki sujuvasta yhteistyöstä alueen eri toimijoiden kanssa ja erinomainen esimerkki vapaaehtoisesta vaelluskalatyöstä.

16.11.2018

Inkeroisten patosillalla tehdään 19.11.2018 – 15.1.2019 rakennuskorjaustöitä, jonka vuoksi silta suljetaan ajoittain liikenteeltä

Korjaustyön aikana sillalla liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta. Pahoittelemme patosillan käyttäjille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

15.11.2018

Kemijoella tehdyissä lisätutkimuksissa ei uusia raakkuhavaintoja

7.11.2018

Nuori Yrittäjyys -ohjelman Juliaana varjostushommissa Kemijoki Oy:llä

Lokakuun lopulla vietettiin Nuori Yrittäjyys -ohjelman NY Job Shadow -päivää, jolloin liiketalouden opiskelija Juliaana Pakkala varjosti Tarja Zitting-Huttulaa yhden työpäivän ajan. Päivän ideana on, että yrittäjähenkinen nuori saa viettää yhteisen työpäivän johtajan kanssa. Tänä vuonna 80 nuorta varjosti 70 johtajaa.

29.10.2018

Valajaskosken patosilta suljettu liikenteeltä 6.-9.11. klo 8-20

OMP Konepaja Oy kuuluttaa: Tiellä nro 933 Valajaskosken patosilta suljettu liikenteeltä 6.-9.11.2018 klo 8-20 työpadon purkutöistä johtuen.

26.10.2018

Voimalohi Oy:n ilmoitus: Haemme toimitusjohtajaa

26.10.2018

Valajaskosken patosillan sulku 30.10.-2.11. siirtyy myöhemmäksi

OMP Konepaja Oy kuuluttaa uuden ajankohdan maanantaina

26.10.2018

Valajaskosken patosilta suljettu liikenteeltä 30.10.-2.11. klo 7-20

OMP Konepaja Oy kuuluttaa: Tiellä nro 933 Valajaskosken patosilta suljettu liikenteeltä 30.10.2018-2.11.2018 klo 7-20 työpadon purkutöistä johtuen.

22.10.2018

Ohijuoksutuksia Permantokosken voimalaitoksella 30.10. - 2.11.2018

22.10.2018

Ossauskosken voimalaitoksella palohälytys 22.10.2018

Hälytys oli aiheeton. Palokunta kävi paikalla tarkistamassa tilanteen.

8.10.2018

Ohijuoksutuksia Seitakorvan voimalaitoksella 12.-13.10.

1.10.2018

Valajaskosken patosilta suljettu liikenteeltä pe 5.10. klo 8-14

OMP Konepaja Oy kuuluttaa: Tiellä nro 933 Valajaskosken patosilta suljettu liikenteeltä 5.10.2018 klo 8-14 purkutöistä johtuen.