Säätövoima

Yhteiskuntamme tarvitsee nopeaa ja joustavaa energiantuotantoa eli säätövoimaa. Vesivoimalla kulutuksen muutoksiin voidaan reagoida jopa sekuntitasolla. Vesivoimalla hallitaan myös äkilliset häiriötilanteet.

Säätövoimalla varmistetaan sähköjärjestelmän toimivuus

Sähkönkäyttö kasvaa aamuisin, kun esimerkiksi kodeissa tehdään aamutoimet ja työpaikoilla käynnistetään koneet. Öisin ja viikonloppuisin kulutus on vähäisempää. Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.

Kulutuksen vaihteluihin voidaan vastata helposti ja nopeasti vesivoimalla. Tuotantoa lisätään, kun kulutus on suurinta ja vähennetään, kun kysyntä pienenee. Säätövoiman tarve riippuu myös muiden energialähteiden, esimerkiksi uusiutuvien tuuli- ja aurinkoenergian, tuotannon vaihteluista.

Kemijoki Oy:n tuotanto kattaa noin kolmanneksen valtakunnallisesta säätötehon tarpeesta. Tuulivoiman osuuden merkittävä kasvu tulevina vuosina lisää entisestään nopean tehonsäädön tarvetta.

Vesivoimalla nopeaa tuotannon säätöä

Vesivoimakone käynnistyy täyteen tehoon minuuteissa, kun taas esimerkiksi lämpövoimalan käynnistämiseen voi mennä jopa vuorokausi. Myös vesivoimakoneen pysäyttäminen ja tehon säätäminen on muihin tuotantomuotoihin verrattuna nopeaa ja helppoa.

Tuotannon joustavuuden vuoksi sähkön kulutuksen vaihteluihin vastataan lähes yksinomaan vesivoimalla. Tunti-, minuutti- ja sekuntitason tuotannon säädössä vesivoima on ainoa toimiva vaihtoehto.

Vesivoimalla taataan yhteiskunnan toimivuutta

Riittävä säätövoimakapasiteetti on olennainen tekijä Suomen huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn turvaamisessa. Vesivoima on myös alueellisesti hajautettua tuotantoa, mikä lisää sen toimintavarmuutta. Vesivoimalla häiriötilanteisiin voidaan reagoida muutamassa sekunnissa. Sähköhuolto äkillisissä häiriötilanteissa hoidetaankin Suomessa 90-prosenttisesti vesivoimalla.

G-FPR4QN6Z05