Vesivoima

Vesivoima on päästötön, kotimainen ja uusiutuva energianlähde. Vesivoimalla turvataan yhteiskunnan sähkönsaanti sekä normaaliolosuhteissa että häiriötilanteissa.

Uusiutuvaa kotimaista energiaa

Vesivoima on tärkein uusiutuvan sähköntuotannon muoto. Vesivoimalla tuotetaan Suomessa uusiutuvasta sähköenergiasta yli kolmannes ja maailmanlaajuisesti noin 75–80 prosenttia. Päästöttömällä vesivoimalla korvataan fossiilisia polttoaineita, joten vesivoima vähentää osaltaan hiilidioksidipäästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Tuotamme noin kolmanneksen Suomen vesisähköstä.

Vesivoima turvaa yhteiskunnan sähkönsaannin

Vesivoima on keskeinen sähköjärjestelmän toimivuuden turvaaja sekä normaaliolosuhteissa että häiriötilanteissa. Vesivoimalaitokset voidaan käynnistää ja pysäyttää nopeasti, ja niiden tehoa voidaan säätää sähkön kulutuksen mukaan. Veden kerääminen varastoaltaisiin antaa säätövaraa silloin, kun sähkönkulutus on huipussaan. Vesivoima mahdollistaa muun tyyppisen uusiutuvan energian tuottamisen. Vesivoiman tuotantoa voidaan nopeasti muuttaa tarpeen mukaan: pilvisinä päivinä se täydentää aurinkovoimaa ja tyynellä säällä tuulivoimaa.

Vesivoima on kotimaista

Suomessa vesivoimalla tuotetaan vuosittain noin 13 000 gigawattituntia (GWh) sähköä. Nelihenkinen kotitalous kuluttaa vuodessa sähköä noin 7 megawattituntia (MWh). Kotimaisena energialähteenä vesivoima tukee sähköntuotannon omavaraisuustavoitteita.

Uusiutuvan energian tuotantoa pyritään lisäämään niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Tavoite on, että uusiutuvan energian osuus Suomen loppukulutuksesta on vähintään 51 prosenttia vuonna 2030.

Sähköntuotanto energialähteittäin 2022

 

G-FPR4QN6Z05