Ympäristötyöt

Parannamme jokivarren elinympäristöjä ja viihtyisyyttä

Rakennamme ja tuotamme vesivoimaa paikallisen ympäristön kannalta kestävästi.

Teemme rannansuojauksia, maisemointeja ja raivauksia vuosittain. Töiden suunnitteluvaiheessa kuuntelemme alueen asukkaiden toiveita. Helpotamme joen monenlaista käyttöä muun muassa rakentamalla ja kunnostamalla veneenlaskupaikkoja ja tekemällä kelkkailijoille ylityssiltoja.

Arvokkaita kasvi- ja eläinlajeja sekä niiden elinympäristöjen säilymistä edesautamme siirtämällä veden alle jäävää maa-ainesta, kasvillisuutta tai siemeniä uusille maisemointialueille sekä kunnostamalla vastaavanlaisia elinympäristöjä muualla. Arvokkaiden luontokohteiden läheisyydessä pyrimme ajoittamaan raivaus-, rakennus- ja maisemointityöt lisääntymiskauden ulkopuolelle.

G-FPR4QN6Z05