Luonnon monimuotoisuusohjelma

Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2022–2030 on jatkoa pitkäaikaiselle työllemme luonnon ja ympäristön hyväksi.

 

Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelman tarkoituksena on edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa, että yhtiön toiminta jatkossakin tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa. Yhtiön tavoitteena on myös tukea Euroopan unionin biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä ja luonnon monimuotoisuus lähtee toipumaan vuoteen 2030 mennessä.

Kemijoki Oy:n vastuullisuushankkeet on listattu Energiateollisuus ry:n Vesivoimahankkeet-sivulla. Kemijoki Oy on ollut lisäksi mukana Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartan laatimisessa.

Tutustu ohjelmaan:

Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelma

Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelma lyhyesti

G-FPR4QN6Z05