Voimalaitokset ja tuotanto

Kemijoki Oy:llä on lähes 70 vuoden kokemus vesivoimalaitosten rakentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja tehonnostoista. Vuonna 2022 tuotimme sähköenergiaa yhteensä 4 750 gigawattituntia.

Voimalaitokset ja tuotanto

Omistamme yhteensä 20 vesivoimalaitosta. 16 näistä sijaitsee Kemijoen vesistöalueella. Lisäksi meillä on kaksi voimalaitosta Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Säännöstelemme myös Lokan ja Porttipahdan varastoaltaita sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä.

Kemijoen valuma-alueen vesivoimalaitokset sijaitsevat pääasiassa Kemijoen ja Kitisen varrella. Valuma-alueeksi kutsutaan sitä aluetta, jolle satanut vesi valuu Kemijokeen ja lopulta Pohjanlahteen. Siksi on luonnollista, että vesimäärältään suurimmat voimalaitokset sijaitsevat Kemijoen pääuoman Rovaniemen alapuolisessa osassa. Kemijoen pääuoman seitsemän voimalaitosta kuuluvat Suomen 10 suurimman vesivoimalaitoksen joukkoon.

Samasta vesimäärästä enemmän sähköä

Viime vuosina olemme investoineet vesivoimalaitosten tehonnostoihin. Tehonnostoissa parannetaan turbiinien hyötysuhdetta ja niiden vedenläpäisykykyä, jolloin myös suurin teho kasvaa. Hyötysuhteen kasvun seurauksena saadaan tulva-aikojen ulkopuolella enemmän energiaa samasta vesimäärästä. Suurempi läpäisykyky taas tuo lisää energiaa tulva-aikoina ja ohijuoksutustarve vähenee. Lisäksi uusissa turbiinin juoksupyörissä navan voiteluöljy korvataan vedellä, jolloin öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi.

Ensimmäinen Kemijoki Oy:n rakennuttama voimalaitos, Petäjäskoski, on tällä hetkellä Suomen toiseksi suurin vesivoimalaitos. Se valmistui vuonna 1957. Voimalaitoksista uusin, Kelukosken voimalaitos valmistui vuonna 2001.

Taulukko: Kemijoki Oy:n voimalaitokset

Voimalaitos Rakennettu vuosina Putouskorkeus m Teho nimell. MW Vuosienergia (netto) GWh (keskivesi) Keskivirtaama (MQ) m3/s Rakennusvirtaama m3/s
Kemijoen vesistöalue
Lokka 1967 7,0-12,0 0,1 0,4 3 2
Porttipahta 1979-81 30,0 40,5 107 51 180
Kurittukoski 1985-87 11,0 15 42,8 54 160
Vajukoski 1982-84 16,0 21 72,9 63 160
Matarakoski 1993-95 7,0 11 31,9 68 180
Kelukoski 1999-01 7,0 11 38,1 80 180
Kurkiaska 1990-92 12,5 25,8 83,5 103 260
Kokkosniva 1987-90 11,5 26 80,1 108 260
Seitakorva 1958-63 17,0-24,0 144 521,2 311 700
Pirttikoski 1956-59 26,0 152 604,2 315 700
Vanttauskoski 1967-72 22,0 95 460,9 328 500
Permantokoski 1960-61 24,0 13 50,5 39 60
Valajaskoski 1957-60 11,5 101 379,8 512 1050
Petäjäskoski 1953-57 20,5 182 707,6 526 1050
Ossauskoski 1961-65 15,0 124 521 538 1080
Taivalkoski 1972-76 14,5 134,1 562,3 552 1110
Yhteensä 1096 4264
Lieksanjoen voimalaitokset
Pankakoski 1964 10,2 15,6 69 96 150
Lieksankoski 1960 11,4 18 79,6 96 150
Yhteensä 34 149
Kymijoen voimalaitokset
Anjalankoski 1983 9,7 20 130 300 225
Inkeroinen 1922,1994 9,7 17 80 300 210
Yhteensä     37 210  
KAIKKI YHTEENSÄ 1166 4623

Taulukko: Koneistokohtaiset tehot

KONEISTOKOHTAISET TEHOT Teho/kone (MW)
Kemijoen vesistöalue
Lokka LOK 0,1
Porttipahta POR 40,5
Kurittukoski KUT 15,0
Vajukoski VAJ 21,0
Matarakoski MAT 11,0
Kelukoski KLK 11,0
Kurkiaska KKI 25,8
Kokkosniva  KOS 26,0
Seitakorva SK1 72,0
  SK2 72,0
Pirttikoski PI1 76,0
  PI2 76,0
Vanttauskoski VA1 47,5
  VA2 47,5
Permantokoski  PER 13,0
Valajaskoski VL1 33,7
VL2 33,7
  VL3 33,7
Petäjäskoski PT1 60,7
PT2 60,7
  PT3 60,7
Ossauskoski OS1 41,3
OS2 41,3
  OS3 41,3
Taivalkoski TA1 44,7
TA2 44,7
  TA3 44,7
Yhteensä 1096
Lieksanjoen voimalaitokset
Pankakoski PNK1 7,8
  PNK2 7,8
Lieksankoski LKS1 9,0
  LKS2 9,0
Yhteensä 34
Kymijoen voimalaitokset
Anjalankoski  AKVA 20,0
Inkeroinen INK1 4,5
INK2 4,5
INK3 4,5
  INK4 3,5
Yhteensä 37
KAIKKI YHTEENSÄ 1166

G-FPR4QN6Z05