Tulvasuojelu

Osallistumme tulvariskien hallintaan osana tulvatyöryhmää                      

Kemijoki Oy:llä on lähes 70 vuoden kokemus tulvaolosuhteista. Tulvia voidaan hallita lähinnä keräämällä vettä varastoaltaisiin sekä rakentamalla pengerryksiä joen varrelle.

Lapin Liiton johtama Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmä suunnittelee parhaillaan ratkaisuja tulvariskien hallintaan. Työryhmään osallistuu asiantuntijoina myös Kemijoki Oy:n edustajia. Kemijärven täytön oikealla ajoituksella voidaan tiettyyn rajaan asti vaikuttaa Rovaniemen alueen tulvaveden korkeuteen. Tulvavahingoilta välttymistä ei kuitenkaan nykyisellä allaskapasiteetilla voida kaikissa olosuhteissa varmistaa.

Mikäli vesien varastointi Kemijärven yläpuolisille alueille nähdään yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyväksi tavaksi pienentää tulvariskejä, myös Kemijoki Oy suhtautuu positiivisesti tällaiseen hankkeeseen. Tällaista hanketta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole suunnitelmissamme.

G-FPR4QN6Z05