Patoturvallisuus

Huolehdimme patojen kunnosta jatkuvasti

Kemijoki Oy:llä on kilometreissä mitattuna eniten patoja Suomessa, yhteensä noin 85 kilometriä. Patojen avulla jokeen saadaan voimalaitoksen toimintaan tarvittava putouskorkeus.

Kemijoki Oy vastaa patojen omistajana niiden turvallisuudesta. Käytännön patoturvallisuustyötä tekee kumppanimme Mitta Oy. Kainuun ELY-keskus valvoo patoturvallisuuslain ja säädösten noudattamista. Patojen kuntoa seurataan patoviranomaisen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Patomurtumien varalta niin sanotuille 1-luokan padoille on tehty vahingonvaaraselvitykset. Niissä on laskettu ja simuloitu patomurtuma-aallon eteneminen ja laajuus. Kemijoki Oy on laatinut pelastusviranomaisten kanssa turvallisuussuunnitelmat, joissa on toimintaohjeet patomurtuman varalle.

Patojen kunnosta huolehditaan ylläpito-ohjelman mukaisesti, muun muassa raivaamalla luiskilta puustoa ja kohentamalla kuivatusjärjestelmiä. Kemijoki Oy:n padot ovat patoturvallisuusviranomaisten mukaan hyvässä kunnossa ja niiden valvonta on huolellista ja monipuolista.

G-FPR4QN6Z05