Ympäristöperiaatteet

Ympäristöperiaatteemme

Vesivoima on ilmastonmuutosta hillitsevä uusiutuva ja päästötön sähköntuotantomuoto, jonka hyödyntämisellä on vaikutuksia luontoon, maisemaan, paikallisten asukkaiden ja muiden joen käyttäjien elämään. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Vastuullinen ja pitkäjänteinen ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa toimintaamme. Ehkäisemme ja lievennämme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Noudatamme toiminnassamme lakisääteisiä vaatimuksia.

Kehitämme ympäristövaikutusten hallintaa yhteistyössä omistajiemme ja palvelusopimuskumppaneiden kanssa. Investoinneilla ja nykyaikaisen tekniikan käyttöönotolla turvaamme tuotantojärjestelmän toiminnan ja energiatehokkuuden ympäristöä säästäen. Seuraamme vaikutusalueellamme ympäristön tilaa jatkuvasti mm. kalakantoja, veden laatua ja rantaeroosiota tarkkailemalla.

Noudatamme ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia. Edellytämme myös palvelusopimuskumppaneiltamme sen mukaista toimintaa.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Haemme ympäristöystävällisiä ja elinympäristön viihtyisyyttä lisääviä ratkaisuja yhteistyössä palvelusopimuskumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Ympäristöviestintämme on avointa ja aktiivista. Vastaamme saamaamme palautteeseen viivyttelemättä ja otamme sen huomioon toiminnassamme.

Haluamme olla edelläkävijäyritys vesivoimatuotannon ympäristöasioissa.

Kemijoki Oy:n ympäristösertifikaatit:

Sertifikaatti ISO 14001:2015
Certificate ISO 14001:2015

G-FPR4QN6Z05