Tukemisen periaatteet

Tukemisen periaatteet

Kemijoki Oy:n yritysvastuu kattaa monipuolisesti ihmisiin, ympäristöön ja talouteen liittyviä aiheita. Keskitymme kaikessa toiminnassamme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Olennainen osa yritysvastuutamme on yhteistyö jokivarren ja muiden yhteisöjen kanssa. Kemijoki Oy:n tuki on yhdessä tekemistä ja paikallisuutta.

Haluamme edistää yhtä tai useampaa seuraavista:

Osallisuus ja elämän laatu

Monipuolinen kulttuuritarjonta, harrastus- ja urheilumahdollisuudet sekä osallisuus yhteiseen tekemiseen tuovat elämän laatua kaiken ikäisille. Aktiiviset ja elävät kyläyhteisöt ovat erityisen tärkeitä jokivarren elämässä. Huomioimme myös tavoitteellisen ja huippusuorituksiin tähtäävän tekemisen esimerkiksi urheilussa, tieteissä ja taiteissa. Erityistä huomiota kohdistamme lapsiin ja nuoriin liittyviin aloitteisiin.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Kemijoen luonto ja kalasto, muut vesistöt sekä laajemmin luonnon monimuotoisuus ovat hyvin keskeisiä aiheita meille.

Työtä ja toimeentuloa synnyttävät ideat

Pidämme erityisen tärkeänä monipuolista osaamista kerryttävää yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Haluamme myös olla mukana ideoimassa yritystoiminnalle pohjaa luovia hankkeita. Kemijoki Oy ei kuitenkaan rahoita suoraan yksittäisiä aloittavia yrityksiä.

Osallistumisemme muodot

Osallistumisemme muodot vaihtelevat asiantuntija-avusta taloudelliseen tukeen. Keskitymme huolellisesti valittuihin kumppanuuksiin. Emme tue yksittäisiä henkilöitä. Tavoitteenamme on, että yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia sekä Lappia ja suomalaista yhteiskuntaa laajemmin. Kemijoki Oy osallistuu myös humanitäärisen avun antamiseen kansainvälisiin kohteisiin esimerkiksi kriisitilanteissa.

Tukea ei myönnetä poliittisille järjestöille, puolueille, vaaliehdokkaille, puoluelehdille, uskonnollisille liikkeille tai yritysten harrastuskerhoille.

Tuen hakeminen

Voit hakea tukea alla olevan lomakkeen kautta. Käsittelemme hakemukset neljä kertaa vuodessa.

Seuraava tukihakemusten käsittelypäivä on 4.12.2023.

Isot hankkeet neuvotellaan tapauskohtaisesti. Ilmoitamme päätöksestä kaikille hakeneille sähköpostitse.

Tutustu tukihakemusten tietosuojaselosteeseen

G-FPR4QN6Z05