Tulevaisuustyö: Kemijoki 2025

Tulevaisuuden Kemijoki 2025

Kemijoen merkitys vesistönä on suuri ja se palvelee monenlaisia tarpeita. Kuinka jokivarren ihmisten, yritysten ja muiden toimijoiden tarpeet kehittyvät? Mikä on Kemijoki-vesistön rooli Lapille, muulle Suomelle ja kansainvälisesti osana arktista ulottuvuutta? Näihin kysymyksiin Kemijoki Oy etsii tulevaisuustyöstöjen keinoin vastauksia yhdessä jokivarren toimijoiden kanssa.

Kevään 2015 aikana sadat lapset ja nuoret kertoivat Kemijoen merkityksestä vesistönä mitä luovimmilla tavoilla. Elokuussa Kemijoki Oy kutsui jokivarren kaupunkien ja kuntien, yrityselämän ja myös puolustusvoimien edustajia työstämään näkemystä Kemijoen merkityksestä vesistönä vuonna 2025.

Kemijoki on sekä toiminnan väylä että elämän virta. Joki on monille niin tuttu, että aina ei tule ajatelleeksi, mitä mahdollisuuksia se voikaan tarjota. Vaihda näkökulmaa ja lähde joelle.

Klikkaa tästä kuva suuremmaksi!

G-FPR4QN6Z05