Paikallista yhteistyötä

Pidämme tiiviisti yhteyttä esimerkiksi paikallisiin elinkeinonharjoittajiin, kalastajiin, mökkiläisiin ja oppilaitoksiin. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yhteistyöstä.

Olemme aktiivinen jäsen jokivarren yhteisössä

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Tiivis yhteydenpito sidosryhmien kanssa on olennainen osa vastuullista toimintaa. 

  • Vastaamme vuosittain noin 1 500 ympäristötiedusteluun. Yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa parannamme esimerkiksi jokivarren ympäristön viihtyisyyttä: rakennamme veneenlaskupaikkoja sekä suojaamme ja maisemoimme rantoja.

  • Voimalaitoksillamme vierailee vuosittain noin tuhat kävijää, eniten koululaisia. Myös asiantuntijamme vierailevat kouluissa kertomassa energiantuotannosta.

  • Selvitimme keväällä 2018 sidosryhmiemme mielipiteitä vesivoimasta ja Kemijoki Oy:n toiminnasta. Tutkimuksen mukaan vesivoimaan suhtaudutaan positiivisesti ja yhteistyö kanssamme on toimivaa. Lue sidosryhmätutkimuksesta lisää täällä.

  • Vuonna 2017 pidimme Sierilän voimalaitoshankkeesta ja Seitakorvan siltatyön merkeissä tupailtoja vaikutusalueiden kyläläisille. Kymijoella Inkeroisen voimalaitoksella pidimme Avoimet ovet -näyttelyn yhdessä kumppanimme Stora Enson kanssa. Vierailijoita kävi noin 230 henkilöä.

  • Teemme runsaasti oppilaitosyhteistyötä. Vuonna 2016 osallistuimme muun muassa Valtakunnalliseen kalastuspäivään, ja kerroimme koululaisille Kemijoen vesistöalueen kala-asioista. Lisäksi oppilaat pääsivät seuraamaan kalanistutusta osana oman koulunsa kalastuspäivää.

  • Tapaamme vuoden aikana satoja ihmisiä, joita vesivoima ja toimintamme koskettavat tavalla tai toisella. Elokuussa 2015 kutsuimme Kemijoen varren kaupunkien ja kuntien, yrityselämän ja muiden sidosryhmien edustajia työstämään yhdessä näkemystä Kemijoen merkityksestä vesistönä vuonna 2025.

  • Lokakuussa 2014 julistimme Kemijoki Oy:n 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ympäristöaiheisen luovuuskilpailun koululaisille ja palvelumuotoilun designkilpailun korkeakouluopiskelijoille. 

  • Syksyllä 2014 veimme kumppanimme tutustumaan voimalaitoksiimme ja jokivarren elämään: ihmisiin, yhteisöihin ja luontoon. Lue Uutiskirje Lieke>>

  • Maaliskuussa 2014 Rovaniemellä järjestettiin talviuinnin MM-kilpailut. Tasoitimme veden juoksutusta pinnankorkeuden ja virtaaman vaihtelun vähentämiseksi. Lue Uutiskirje Lieke>>

  • Vuonna 2012 perustimme maillemme Pruntelin kosteikon osana Kotiseutukosteikko Life+ -hanketta. Yhteistyö paikallisten metsästys- ja kalastusseurojen kanssa jatkuu edelleen. Lue Uutiskirje Lieke>>