Paikallista yhteistyötä

Pidämme tiiviisti yhteyttä esimerkiksi paikallisiin elinkeinonharjoittajiin, kalastajiin, mökkiläisiin ja oppilaitoksiin. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yhteistyöstä.

Olemme aktiivinen jäsen jokivarren yhteisössä

Toimimme maantieteellisesti laajalla alueella, ja toimintamme koskettaa suurta joukkoa sidosryhmiä. Tiivis yhteydenpito sidosryhmien kanssa on olennainen osa vastuullista toimintaa. 

  • Vastaamme vuosittain satoihin ympäristötiedusteluihin. Yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa parannamme esimerkiksi jokivarren ympäristön viihtyisyyttä: rakennamme veneenlaskupaikkoja sekä suojaamme ja maisemoimme rantoja.

  • Voimalaitoksillamme vierailee vuosittain noin tuhat kävijää, eniten koululaisia. Myös asiantuntijamme vierailevat kouluissa kertomassa energiantuotannosta.

  • Selvitimme keväällä 2022 sidosryhmiemme mielipiteitä vesivoimasta ja Kemijoki Oy:n toiminnasta. Tutkimuksen mukaan vesivoimaan suhtaudutaan myönteisesti. Suomalaisten mielestä olemme täyttäneet hyvin tehtävämme vesivoiman tuottajana. Lue sidosryhmätutkimuksesta lisää täällä.

  • Vuonna 2017 pidimme Sierilän voimalaitoshankkeesta ja Seitakorvan siltatyön merkeissä tupailtoja vaikutusalueiden kyläläisille. Kymijoella Inkeroisen voimalaitoksella pidimme Avoimet ovet -näyttelyn yhdessä kumppanimme Stora Enson kanssa. Vierailijoita kävi noin 230 henkilöä.

  • Tapaamme vuoden aikana satoja ihmisiä, joita vesivoima ja toimintamme koskettavat tavalla tai toisella. Elokuussa 2015 kutsuimme Kemijoen varren kaupunkien ja kuntien, yrityselämän ja muiden sidosryhmien edustajia työstämään yhdessä näkemystä Kemijoen merkityksestä vesistönä vuonna 2025.

  • Lokakuussa 2014 julistimme Kemijoki Oy:n 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ympäristöaiheisen luovuuskilpailun koululaisille ja palvelumuotoilun designkilpailun korkeakouluopiskelijoille. 

G-FPR4QN6Z05