Uomanparannushankkeet

Uomanparannushankkeet

Uomanparannushankkeilla parannetaan veden virtausolosuhteita jokiuomassa.

Parannamme veden virtausta joessa varmistamalla, että uoma on riittävän leveä koko joen pituudelta. Jokiuoman ahtaissa kohdissa on talvisin sulaa. Kun vesi ei ole jään alla, se pääsee jäähtymään, ja sulan alapuoliselle alueelle syntyy jäähyydettä eli suppo. Hyydepato haittaa energiantuotantoa ja nostavaa vettä ranta-alueille.

Hyydepatojen muodostumista ehkäistään leventämällä uomaa ja lisäämällä veden virtausalaa. Osa joen leveydestä perataan syvemmäksi matalikkojen kohdalla. Joen pohjasta kaivetuilla massoilla täytetään rantoja ja parannetaan niiden kestävyyttä. Samalla voidaan parantaa myös rannan virkistyskäyttöä sekä helpottaa veneiden rantautumista ja vesille pääsyä.

G-FPR4QN6Z05