Tehonnostot ja peruskorjaukset

Tehonnostot ja peruskorjaukset

Viime vuosina olemme investoineet erityisesti voimalaitosten peruskorjauksiin ja entistä ympäristöystävällisempiin koneistoihin.

Tehonnostoilla on lisätty vesivoimaa vuodesta 1996 alkaen noin 240 megawatilla ja vesivoiman vuosituotantoa noin 240 gigawattitunnilla. Varsinainen tehonnosto-ohjelma päättyi vuonna 2014, jonka jälkeen olemme keskittyneet voimalaitosinvestoinneissa peruskorjauksiin ja entistä ympäristöystävällisempiin koneistoihin.

Tehonnostoissa ja peruskorjauksissa turbiinin juoksupyörissä navan voiteluöljy on korvattu vedellä, jolloin öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi. Myös koneistojen hyötysuhde paranee ja teho kasvaa – samasta vesimäärästä saadaan enemmän sähköä ja tulva-aikainen ohijuoksutus vähenee. Peruskorjauksilla turvataan osaltaan uusiutuvan, päästöttömän sähkön sekä sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeän säätövoiman saatavuus myös tulevaisuudessa.

Peruskorjausten yhteydessä uusitaan tai huolletaan myös generaattori sekä säätö-, suojaus- ja automaatiojärjestelmät. Uudistusten tavoitteena on, että laitosten käyttövarmuus paranee ja tuotettu sähkö voidaan siirtää entistä tehokkaammin ja turvallisemmin sähköverkkoon.

Investointisuunnitelma

G-FPR4QN6Z05