Tehonnostot ja peruskorjaukset

Tehonnostot ja peruskorjaukset

Viime vuosina olemme investoineet erityisesti voimalaitosten tehonnostoihin ja entistä ympäristöystävällisempiin koneistoihin. 

Uusissa turbiinin juoksupyörissä navan voiteluöljy korvataan vedellä, jolloin öljyvahinkoriski pienenee merkittävästi. Myös koneistojen teho kasvaa ja hyötysuhde paranee – samasta vesimäärästä saadaan enemmän sähköä ja tulva-aikainen ohijuoksutus vähenee.

Vuonna 2014 päättynyt tehonnosto-ohjelma tuotti kaikkiaan 236 megawattia lisää tehoa ja kasvatti vesivoiman vuosituotantoa 240 gigawattitunnilla.

Tehonnostojen ja peruskorjausten yhteydessä uusitaan myös generaattori sekä säätö-, suojaus- ja automaatiojärjestelmät. Näiden uudistusten tavoitteena on, että tuotettu sähkö voidaan siirtää entistä tehokkaammin ja turvallisemmin sähköverkkoon.

Investointisuunnitelma
Tehonnostoesite